90erne
Minimalisme og realisme  UNDER UDARBEJDELSE  
     
  upload rennæsancen romantik noter 80erne  

 

larry king talkshow TVdemocracy i 90erne
 

 

 

  Den globale verden

 
Hvis man kun måtte beskrive 90erne med ét ord, ville det være: globalisering.
 

I Epplers prisbelønnede grænselandssang fra 1990 hilser vi et nyt fredeligt Europa velkommen - et grænseløst Europa på vej ud i møde med den levende Jord.

Danmark, i dag
brydes grænser ned
mod et Europa i fred
Grænser du ikke kan standse ved
Hele din Jord er med
Denne levende Jord
hvor syd, vest, øst og nord
er tæt på hinanden!

For danskerne blev 90erne årtiet hvor vi for alvor blev en del af en global verden. Samme åbne stemning finder vi i sangen til den nye Storebæltsbro i 1998 - en bro der på en måde globaliserer Danmark internt:

God morgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
Når verden lukkes ind
bygger vi bro fra sind til sind.

(Poul Dissing, Niels Krunse)

I digtet er du'et lidt morgensøvnigt på vej op, vækket af digtet der lover en ny tid der er værd at leve i, når alle de søvnige du'er fornes i et vi der 'bygger bro fra sind til sind'. 
Digtet udtrykker meget fint 90ernes optimisme og tillid, en fremtidsoptimisme der bl.a. har
80ernes økonomiske opsving som en varm vind i ryggen. Men der var flere faktorer i spil.  
 
 

La belle Epoche - fra Berlinmurens fald til angrebet på World Trade Center


90erperioden begynder med Berlinmurens fald i 1989 og slutter med angrebet på World Trade Center i 2001.

 

En vigtig årsag til 90ernes globaloptimisme er en verdenspolitisk klimaændring i forholdet mellem det daværende Sovjetunionen og Nato. Den kolde krigs gamle akse mellem østblokkens kommunisme og vestens liberalisme opløses med Berlinmurens fald i 89. Denne muren delte det daværende Tyskland  i to halvdele: én styret af det kommunistiske øst og en der var en del af det 'frie' vesten. Øst- og Vesttyskland genforenes. Da det nyforenede Tyskland vinder verdensmesterskabet i fodbold i 1990, får fodboldjublen en symbolsk og politisk betydning der rækker langt ud over Tysklands grænser: uden mure mellem øst og vest går alt bedre.

Sovjetunionen kollapser


Time Magazine 1989
Bush senior og Gorbatjov

 

Hvor Sovjetunionen i 60erne selvbevidst konkurrerede med USA om det teknologiske herredømme i rummet i en propaganda-koldkrig om hvilket politisk system der var det mest overlegne, sender 90erne den Sovjetiske kolos til tælling. Deres statsstyrede og overbureaukratiserede 'vogon'-økonomi er ude af stand til at følge trit med vestens nyteknologiske udvikling og nye åbenhed.
I 1991 kollapser det den daværende Amerikanske præsident, Ronald Reagan kalder for ondskabens imperium.  Uden dramatik synker kolossen roligt sammen som en gammel lagkage.

Sovjetunionens sidste leder og vestens helt, præsident Gorbatjov, dirigerer uden dramatik den sammensynkning han selv utilsigtet kommer til at forårsage gennem sit forsøg på at reformere det forstenede sovjetkommunistiske system indefra gennem glasnost: åbenhed.

Enden på Apartheid 


ime Magazine 1993

Den sorte sydafrikanske borgerretsforkæmper Nelson Mandela frigives i 90.
I 94 får vi enden på
apartheid, raceadskillelsen mellem sorte og hvide i Sydafrika. Nelson Mandela og Gorbatjov ligner hinanden i deres ikke voldelige måde at afvikle diktaturer på. Frygten for atomkrig er pludselig væk. Sorte og hvide deler flere rettigheder end nogensinde før. Uden blodsudgydende storkrige er kloden af sig selv blevet et bedre sted at være.
Er frihed, lighed og broderskab på vej til at erobre verden? 
 

Sejrherrerne jubler

For vesten var der i 90erne således mange gode grunde til den nye selvtillid, optimisme og sorgløshed.
Sejrherrerne i den kolde krig, USA og EU som nyt folkeforbund, fik nu frie tøjler til at skabe en fri global markedsøkonomi der på godt og ondt vendte op og ned på verdenssamfundet.
Med amerikanernes succesfulde lyn-Golfkrig i 90 mod Saddam Husseins besættelse af oliestaten Kuwait vokser den vestlige selvtillid og tro på liberale værdier yderligere. 

 

Tragedien på Balkan
Dog får det nye Europa gennem opløsningen af Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien og det tilhørende sydslaviske folkeslagteri på Balkan i årene 91-95 udstillet en pinlig mangel på evne til at handle hvor det er allermest påkrævet: i sin egen nye baghave. Men et nu enerådende USA griber som i Golfkrigen beslutsomt ind og sætter en stopper for massakrerne.


USA's interventioner i 90erne minder europæerne om hvorledes amerikanerne var gode verdenspolitimænd under 2. Verdenskrig. Amerikas nederlag i 70er-Vietnamkrigens junglemorads bliver først igen husket i irakisk kviksand på den anden side af år 2000.

Folkedrab i Afrika
90ernes største folkedrab finder sted i Rwanda, Afrika hvor næsten en million Tutsier bliver dræbt i løbet af ganske kort tid af Hutuerne. Men Tutsierne får ingen hjælp udefra idet er uden for verdens økonomiske interesseområder.
 

Den store liberale fortælling sejrer

Det står klart, selv for russerne, at den store marxistiske fortælling har tabt. Vesten 'vandt'...
Liberale tænkere og økonomer har vind i sejlene i begyndelsen af 90erne. De store lidelser som den globale liberalisering medfører rundt omkring på kloden, bl.a. i Rusland, forklares som nødvendige og udrensende, parallelt til moderne terapi der ser kriser som et potentiale til selvudvikling.
 
Den liberalistiske ideologi sejrer imidlertid i en sådan grad at den på måde sejrer sig til døde og opløser sig selv som en stor fortælling. Der er intet behov for genfortælle en historie som stort set alle har underlagt sig.
Den liberale ideologi går i 90erne fra tale til handling. Den 'ge-lemmes' (glemmes) i samfundskroppen som en automatiseret handling.
 

Enden på la belle epoque - Den nye terrorakse efter 11. September

Et brat punktum for de gyldne 90eres uimodsagte globale liberalisme blev sat med Al Qaidas terrorbombning af World Trade Center den 11. September 2001. Efter år 2001 får Vesten således igen et akut behov for en stor fortælling - en fortælling der skal genfortælle hvad humanisme og demokrati egentlig handler om og derigennem kan være med til at trække grænserne mellem de to nye kulturblokke. En ny koldkrigsmur bliver opført -  mellem den vestlige verdens værdier og den islamiske kulturkreds i sin mest radikaliserede form.
 

Den politiske rejse ind mod midten

 
Klassekampen forsvinder
Det er enhver marxistisk teoretikers drøm at reducere hele verdenshistoriens gang til et spørgsmål om kapitalistiske klassekampe. Men i 90erne er det svært at holde dampen oppe på venstrefløjen. Ikke nok med at Østblokken forsvinder: manden på gaden glemmer sin klassekamp. Han har penge på lommen og vil nu hellere se TV-programmer med mesterkokke frem for at demonstrere til 1. Maj. 
90ernes nye arbejdende klasse lever i materiel velstand. Arbejderklassen bliver 'optaget' i mellemlaget.
T
eknologien hjælper med til at fjerne klasseidentifikation og partipolitik. Danmark bliver en nation der stort set kun består af velstående middelklasse. Politikernes personlighed får en større rolle frem for før, hvor det var partier og deres ideologier der var afgørende.
  
Politikkerne følger middelklassen ind mod midten

Selv om det nye EU er beskyttet af toldmure, bevæger vi os med hele verdens politiske klima ind mod midten: mod det liberale højre. Den der ligger i midten, får magten fra 90erne. Det er her den nye velstående middelklasse sætter krydser. Den amerikanske præsident, Demokraternes Bill Clinton, erobrer med store dele af Republikanernes program midten i det politiske spekter.
I 93 cykler den hjemlige socialdemokratiske regering med Nyrup i spidsen sammen med bl.a. England også ind på midten af den politiske landevej.
 

Sammenblanding af finkultur og massekultur hen over midten og middelklassen
I 90erne fortsætter den postmoderne sammenblanding af finkultur og massekultur som begyndte i 80erne. Den nye postmoderne middelklasse befinder sig netop i området mellem fin- og massekultur. Midten er så bred at der oveni købet er plads til selv den omfangsrige Parvarotti der fra begyndelsen af 90erne bringer den finkulturelle opera til folket Underholdnings og actionfilm fra selv Hollywood bliver i samme periode mere og mere intelligente og komplekse i både klipning og fortællestruktur.

Der er stadig langt fra den postmoderne middelklasse til Stockhausen, men udannet er den ikke!
  

 Globalisering gennem containertransport og  informationsteknologi

 
I 90erne sker der en nærmest eksplosiv udvikling af verdensmarkedet.
Det globale markeds økonomiske himmelflugt bliver båret af to vinger: Den allerede i 80erne begyndende handelsglobalisering og en
lang række teknologiske og videnskabelige gennembrud.
I 96 klones fåret 'Dolly'. Mennesket er i gang med at fravriste nøglen til genernes magt fra naturen.
Vesten bevæger sig ind i en periode med gennemgribende teknologiske landvindinger der ville være utænkelige uden globalisering i form af den nye internetkommunikation.
 

Containertransport
flytter hvadsomhelst til hvorsomhelst på kloden
Den nye informationsteknologi skaber i samarbejde med nyudviklinger inden for den mere traditionelle 'tunge' teknologi mulighed for at flytte hvadsomhelst til hvorsomhelst på kloden.
Transport i containere blev udviklet af amerikanerne under Anden Verdenskrig. I 60erne begynder en kommerciel anvendelse af containeren inden for skibsfarten. Men først i 90erne er skibe, havne og lastbiler fuldt ud designede og samkørte til containertransport. Store fysiske genstande kan nu flyttes effektivt fra alle steder på kloden for små penge i 20 og 40-fods containere. Hvor det i 70erne tog op til tre uger at laste og losse et skib, tager det nu under et døgn. Alt kan transporteres i 90erne, ikke blot digitale nuller og ettaller, men også kinesiske traktorer. Verden rykker sammen i nye arbejdsdelinger: Tunge ting fremstilles i Kina - virtuelle i Indien. Et aidsramt og destabiliseret Afrika udgør et billigt og lettilgængeligt råstof ta' selv bord. Den nye computerstyrede informationsteknologi gør det muligt at dirigere denne uhyre komplekse 'vare-vandring'.

  

I Danmark betyder denne nye økonomiske verdensorden en enorm jobudveksling.
200.000 gamle jobs forsvinder per år i 90ernes Danmark. 230.000 nye job skabes. Et sådant 'jobroteringsmiljø' stiller store krav til det moderne menneskes evne til omstilling

 
Kampen om verdens olie og råstoffer spidser til

Kampen om verdens råstoffer som bliver et verdenspolitisk hovedtema efter årtusindskiftet, begynder i 90erne.
Den øgede rigdom og den tilhørende globale transport betyder et øget pres på verdens resurser. Allerede i 80erne har USA's egne oliekilder nået peak point production. Det mest forbrugende land i verden bliver i løbet af 90erne i stigende grad afhængig af olien fra mellemøsten. Samtidig bliver olien stadig mere efterspurgt af de store asiatiske lande med tigerøkonomier på spring.  
 

Computeren, Internettet og de nye grafiske brugerflader


Computeren erobrer intimsfæren

Hvor de første computere var kolosser på størrelse med parcelhuse, kan vi i dag have vores laptops og mobiltelefoner med i tasken. 90'erne er det årti hvor The personal computer  har nået den størrelse og pris der passer til et erobringstogt ind i hjemmene.
I årtiet forinden havde den indtaget kontorerne på arbejdsmarkedet.

En digital forbrugsfest i computere, computerspil og mobiltelefoner følger op på det foregående årtis mere traditionelle velstandsbølge.
  
The personal computer

I 90erne købte danskerne en personal computer. Den blev stillet op i hjemmet og blev hurtigt efter koblet op på det nye Internet. En computer, der blot ti år før ville fylde og koste ti gange mere, blev i 90erne det nye statusmøbel for middelstandsfamilien.

 
Den første 'personal' Mac-computer

 

Computermusen der ændrede verden

Forudsætningen for at internettet og den personlige computer overhovedet kunne få tag i masserne var en lille, i verdenshistorisk betydning stærkt undervurderet såkaldt computermus, et lille interface mellem menneske og maskine. Man kunne nu 'klikke' sig interaktivt ind i et grafisk skærmunivers der igen styrede den digitale række af uendelige nuller og et-taller.
 
Interface
B
egrebet Interface betegner de grænseflader, hvorigennem mennesker kommunikerer med computere. The term human-computer interface describes the way in which the user interacts with a computer.
(Manovich, Lev: The Language of New Media: 69)

 
DOS-aristokratiet
Så længe de vanskelige og upraktiske dos-koder styrede computerkommunikationen, var adgangen til den nye verden kun forbeholdt det 'præsteskab' som beherskede kodernes hemmelige sprog.  Det er tankevækkende at flertallet af eksperter i den daværende DOS-programmering latterliggjorde musen og kaldte den et legetøj som kun børn kunne have glæde af.  De første anmeldelser af musen i de meste anerkendte amerikanske computerblade rakkede den nye opfindelse ned.
 


Douglas Engelbart med verdens første mus
 

Men musen skabte en legende intuitiv visuel kommunikation mellem menneske og computerskærm. Musen gjorde computeren til et folkeeje.
   
 

World Wide Web - Informationstransport  

Kvantefysikerne opfinder the world wide web
I 1989 opfandt videnskabsmanden Tim Berners-Lee fra CERN the World Wide Web i et forsøg på at imødekomme kvanteforskernes behov for at dele information globalt. Berners-Lee's grundlæggende idé var at sammenknytte de enkelte computeres vidensbaser i et transnationalt netværk, der gennem hypertekstning, kunne gøres let tilgængeligt for forskere over alt på kloden.
Spaghettilignende telefonkabler begynder at forbinde forskernes computere. 
Med et slag var det ikke længere vigtigt hvor i verden en eventuel information var lagret.
I 92 oprettes www: the  world wide web. En ny informationsteknologi spinder sit Internet ud over det meste af kloden og bygger digitale broer på tværs af geografiske og sociale afstande. Verden bliver til en global village.
 
http
Tim Berner-Lee var først og fremmest interesseret i at cirkulere videnskabelige tekster.
Til dette formål måtte han skabe en tekstprotokol. Det er den vi stadig ser øverst til venstre i adresselisten i browservinduet: http.
  
Http betyder:
hypert text transfer protokol -
 
Dette navn er en videnskabelig teknisk definition af tekstoverførelse via nettet. 
 
Hypertekst
Begrebet hypertekst blev introduceret allerede i 1965 af
Theodor Nelson. En hypertekst er i princippet en ikke-lineær informationsfremstillingsform, der betjener sig af hyperlinks. Teksterne på da-net.dk betjener sig i udstrakt grad af hyperlinks. Hypertekstning åbner for nye interaktive muligheder mellem skærm og bruger idet en tekst nu kan læses i et tre-dimensionalt rum frem for den traditionelle læsevej i den todimensionale flade som et stykke papir med en tekst jo er. Hypertekstning gør det nu muligt for brugeren selv i højere grad at vælge mellem alternative læseveje i tekstmassen.
   
Hypermobilitet - hastighed - hyper - hype - hysteri
Hypertekstens ene betydning ligger som beskrevet i det ovennævnte afsnit i indførelsen af hyperlinks. Der er imidlertid også en anden vigtig betydning lagret i ordet. Ordet Hyper betyder hastig flytbar, move-able. En hypertekst eksisterer på en server der i princippet altid er villig til at sende teksten hurtigt videre. En sådan hyperoverførelse kan i løbet af split sekund sende en tekst om på den anden side af jorden.
  
Allerede her i afdækningen af Internettets børnekromosomer ser vi det udfoldede nets vigtigste karakteristika: flytbarhed - hastighed. Hastighed er et vigtigt omdrejningspunkt for forståelsen af Internettets anatomi.
Hyper
associerer også til hype.  Når 100.000 besøgende i løbet af et pat timer besøger det samme websted, kan man tale om hype. Inden for politikkens verden fødes senere i perioden det beslægtede ord: spin. Inden for litteratur og medier begynder man at tale om hyperrealisme. Herom senere.
 
Medier og erhvervsliv kobler op på nettet

Det varede ikke længe før det gik op for miljøer uden for den snævre videnskabelige verden hvilken simpel og epokegørende world wide web var. Washingtonpost.com var en af de første institutioner uden for de videnskabelige cirkler der begyndte at anvende den nye teknologi. I begyndelsen af 90erne tilbød de deres læsere muligheden for at kunne logge sig på nettet for at læse avisens tekster. Artiklerne fra avisen var ren grafikløs tekst.
Det private erhvervsliv fulgte hurtigt efter med E-mail-kommunikation der fra 93 blev en alvorlig konkurrent til 70ernes og 80ernes kommunikationsvidunder: faxmaskinen.
 
Vi begynder alle at e-maile, browse og surfe
I 94 brød internettet ind i almindelige menneskers intimsfærer og gjorde postbudene arbejdsløse.
Det gammeldags brev blev skiftet ud med den nye e-mail.
Vi begyndte at browse og surfe på nettet efter underholdning og information på de såkaldte hjemmesider.
 
I løbet af ganske få år voksede Internettet således fra CERN til i dag at være en hverdags brugsting for middelklassemennesker i hele verden. Den digitale teknologi var fra at tilhøre forskning, erhvervsliv og militær blevet et personligt 'legetøj' for os alle.
 

Windows - standardisering af verdensvirkeligheden

 

Da Bill Gates lancerede Windows 95, formede han samtidig verden ind i et specifikt og standardiseret klikbart og ikonstyret virkelighedsbillede.
Windows platformen indeholder nemlig i sig selv en en helt særlig måde at organisere og opfatte verden på.

Windows er et interface der oversætter computerens digitale og for menigmand uforståelige bagside til en grafisk brugervenlig forside.
  
I 1998 lancerede Windows et nyt mere brugervenligt interface hvor der blev større overensstemmelse mellem de nye internetbrowsere, især Microsofts egen Explorer, og Windowsplatformen.
  
Rygraden i Windows var og er stadig Windows stifinder. Stifinderen er en logisk, grafisk organisator af de enkelte programmer og filer. Den består af et forgrenet hierarki af mapper der bevæger sig fra få abstrakte mapper man kan klikke på og derved få adgang til adskillige konkrete mapper. Mappernes iboende indre logik så at sige overtaler brugeren til hele tiden at overveje i hvilken sammenhæng, i hvilken mappe eller en fil hører hjemme. Stifinderen er således en banal opdrager og underviser der dagligt, på et billedligt plan fortæller sin bruger at køkkenredskaber hører hjemme i køkkenet. Enhver der har besøgt et af den tredje verdens lande vil vide, at dette ikke er en selvfølge.
 
Denne 'opdragelse' foregår  ikke på et bevidst tankeplan, men som en kropslig indlæring. Stifindersystematikken bliver gennem de uendelige interaktive museklik forankret som en kropslig reflektorisk reaktion.
Man kan ikke overvurdere den ensrettende effekt denne Windows platforms tilsyneladende uskyldige navigationslogik har på verdens kollektive virkelighedsbillede.
  
Selv om introduktionen af Windows platformen var en stor mediebegivenhed med fest og fokus på den trojanske hest, så tilsyneladende ingen de små digitale adfærdsvagter. Mange af verdens mest skelsættende begivenheder lov til at passere usete gennem de demokratiske beslutningsprocessers grovmaskede net. Stor magt udøves af de instanser der udformer det digitale interface.

Verden demokratiseres og forenes gennem grafisk interface

Det grafisk interaktive aspekts betydning for massernes fortrolige forhold til computeren og brug af the world wide web kan ikke undervurderes.
Udvikling af disse Interfaces er bemærkelsesværdig. Hvor interfacet helt op til 80erne kun kunne betjenes af specialister, så bliver det som allerede nævnt i flere sammenhænge i 90erne et alment udbredt arbejdsværktøj for den globale middelklasse.
Interfacet får i samme proces så at sige et mere og mere menneskeligt ansigt, idet det i stigende grad imiterer grundliggende fællesmenneskelige perceptuelle egenskaber.

Derigennem demokratiserer den opkoblede klikbare-windowsverden adgangen til information. I
nformation kan nå længere og længere ud - til alle klodens afkroge og ned i alle sociale lag. Selv analfabeter kan via interfacets intuitive karakter browse på nettet eller orientere sig i Windows. Jeg har selv oplevet hvordan en Inder uden sprogligt kendskab til andet end Hindi, på få øjeblikke havde indstillet min laptop via en dansk Windows brugerflade!
 
Computerbrugerflader og bogtrykkerkunst - fra hermetisk lukkede rum til åbne rum
Det er tankevækkende at se hvorledes skriftsproget som sådan har gennemløbet en lignende udvikling fra at være elitært styret til at være massernes værktøj. I begyndelsen var skiftsproget for det uindviede flertal ligeså uforståeligt som en dos-kode . Det var i hænderne på en magtelite, der brugte dets utilgængelighed som et en måde at adskille sig fra og  hæve sig over hoben.
Skriftsproget var i middelalderen latin og dets elitære anvendelse var beskyttet bag klostermure og skjult i håndskrevne bøger i oftest kun ét eksemplar. De enkelte bøger repræsenterede en ufattelig værdi. Denne sproghermetiske lukkethed blev brudt med datidens udgave af world wide web: opfindelsen af bogtrykkerkunsten i midten af 1400tallet. Bøger kunne nu masseproduceres og i løbet af oplysningstiden nåede både bøgerne og deres indhold ud til et større publikum.
 

Interaktivitet - menneske og maskine skabes i 'hinandens' billeder

 
Zapperkulturen
I Pink Floyds
kultfilm The Wall
(1987) ser vi for første gang et fjernsyn med fjernbetjening brugt som et gennemgående symbol for en ungdomskultur der på afstand, læs: fjern-syn, af det virkelige liv er fanget ind i en medieverden hvor der rastløst zappes fra kanal til kanal.
 
I 90erne da fjernbetjeningen bliver hvermandseje, bliver den et totemsymbol for en hel generation
der foretrækker hastig overflade frem for langsom dybde: Vi zapper videre til det næste program så snart noget begynder at kede os og vi
behøver ikke længere at rejse sig og gå hen til fjernsynsapparatet for at skifte program. 
Fra zap til surf og brows

På samme måde som vi zapper mellem fjernsynskanalerne, begynder vi nu at surfe eller browse via musen foran computerskærmen. vi når vi søger information eller underholdning på Internettet. Skærmens billeder og lyd reagerer i overensstemmelse med brugerens museklik. Det almindelige menneske kan nu uden større computeruddannelse sidde foran en skærm der ikke blot som en TV-skærm viser kanaler man passivt kunne vælge mellem. 
 
Internetsurfning, browsning og manøvrering i Windowsbrugerfladen kræver et betydeligt mere aktivt initiativ fra brugerens side. Og dermed gennembryder interaktiviteten mellem menneske og maskine en ny digital lydmur.
 
Det interaktive menneske
Denne interaktivitet skaber umærkeligt en ny global mennesketype der er fortrolig med og afhængig af et tæt samarbejde med elektroniske maskiner. I 90erne tilpasses og formes disse medier
via de let forståelige grafiske brugerflader (GUI) på mobiltelefoner, computer og TV-skærme efter menneskets behov og fatteevne. Man behøver ikke længere at være nørd eller ekspert for at bruge kompliceret teknisk udstyr. I slutningen af 90erne indeholder en mobiltelefon mere elektronisk kapacitet end der blev brugt ved den første bemandede landing på Månen!

 

Gennem interaktiviteten tilpasses maskinen til mennesket til maskinen. Menneske og computer genskabes i en accelererende proces i hinandens billeder - et billede der maler sig selv, stort set hinsides politiske beslutningsprocesser.
 

Sammenblandingen af grænser, sfærer og genrer

 
Efter Berlinmurens fald: implosion of all boundaries

Hvor det i de postmoderne 80ere først og fremmest er arkitektur og rockmusik der skaber nye hybridformer, bliver der i 90erne frit eksperimenteret med grænseoverskridende sammenblandinger inden for alle stort set alle kunstarter: film, TV, litteratur, computerspil osv.
 
Genresammenblanding er kendetegnende for en postmoderne kultur der i et accelererende  tempo søger mod grænseopløsning.
Den franske filosof Baudrillard kalder dette fænomen for: Implosion of all boundaries
.
 

Grænserne mellem  fritid og arbejde, mellem det offentlige og det private overskrides
 
 
Den internetopkoblede musestyrede computer: socialsfæren føres ind i intimsfæren

Den lille mus viste sig som før beskrevet, sammen med Internettet at være en trojansk hest fuld af små digitale krigere. De små krigere var nuller og ettaller, der via telefonledninger nu frit kunne forbinde alle computere i hele verden. Sammen med den internetopkoblede computer erobrede musen hjemmet og gjorde det til sin ny arbejdsplads. I 90erne lægger vi grunden for den noget for noget arbejdsmoral som efter årtusindskiftet fører til stress som en folkesygdom: Vestens lutheranske arbejdsmoral bliver i 90erne udbredt til alle døgnet vågne timer.
   
Mobiltelefonen: intimsfæren føres ud i det offentlige rum

I samme periode blev mobiltelefonen hver mands eje. Hvor internetopkoblede computere førte arbejdet ind i hjemmet, førte mobiltelefonerne omvendt intimsfæren udi det offentlige rum. Private mobilsamtaler blev en del af lydbilledet i toge, busser og klasseværelser.

 
 

 Mediemagt - Medialiseringen af samfundet

 
Mediemagt

I nogle historiske epoker er det litteraturen der sætter dagsordenen. Eksempler herpå er både den romantiske og den naturalistiske periode.  Da Adam Oehlenschläger skrev Guldhornene, ændrede han faktisk Danmarkshistorien. Ligeledes satte Georg Brandes et stenskred i gang i hele Norden, da han begyndte sin forelæsningsrække på Københavns Universitet. Litteraturen blev her fakkelbærer for den ny tid.

Men det er ikke altid litteraturen der har den gule førertrøje på.
I 30erne var det arkitekturen der prægede det kulturelle landskab.
I 60erne var det i den vestlige verden rockmusikken der var toneangivende.
 
I 90erne er litteraturen overvejende reduceret til at spejle verden.
Førsteviolinen spilles nu af massemedierne der med deres kolossale udvikling bliver det dominerende oplysningsmiddel.
I USA læser en stor del af befolkningen ikke bøger. Den får alle sine informationer gennem TV.
 

Sammen med Internettet er det TV-mediets udvikling der sætter dagsordenen for årtiet.
  
DR1 og TV2 -
fra monopol til seertalsstyring

I 1988 ophæves DR's monopol og baner vejen for en verden med et stort udbud af TV-kanaler.

Hvis man afspiller et tilfældigt valgt TV-program fra 60erne fra den gamle statskanal DR, er det første der slår en, den højtidelige, objektive, neutrale og belærende tone.
Fjernsyn var før 88, sat lidt på spidsen, som en streng, men retfærdig skole. Her stod seerne så at sige skoleret foran skærmlæreren.

 
Formålet med fjernsyn var dengang at 'danne' det arbejdende folk, at gøre dem til oplyste borgere i et demokratisk samfund. Disse dannelsesidealer blev skabt i den romantiske periode af den borgerlige klasse. Lidt senere omformede Grundtvig dannelsen så de blev til folkeoplysning for bønderne.
Eftersom stort set alle husstande i 30erne havde radio, blev det nu gennem socialdemokraterne den arbejdende klasses tur til at 'modtage' dannelse.

   
Dette dannelsesprojekt viger efter 1988 til fordel for et TV der i stedet giver befolkningen det den gerne vil have.  Vi får nu den nye dynamiske TV2 kanal. Dertil kommer et stigende udbud af andre kanaler formidlet bl.a. gennem satellit - og kabel-TV. Konkurrencen mellem kanalerne 'moderniserer' og internationaliserer (læs: amerikaniserer) i løbet af få år dansk fjernsyn.
 
Den nyrige middelklasse bestemmer nu selv - også hvad den vil se i TV
Gennem den nye konkurrencesituation mellem medierne er seertallene i højere grad bestemmende for fjernsynsudbuddet. 90erne sker der en voldsom udvikling fra det gammeldags  tv-teater til mere globaliseret underholdnings-TV. Den postmodene middelklasse gider ikke længere se Ingvald Lieberkinds skole-TV. 90ernes nyrige middelklasse er vokset op med 60ernes frigørelse. Livskompasset styres nu i af hvad den enkeltes behov - her og nu. Seerne går fra at være elever til at blive kunder.  
 

Vi elsker at forbruge og opleve. Vi sparer ikke op til i morgen, men tager hellere et lån til et nyt TV i dag. Freud ville kalde det for en id-styret kultur hvor tilfredsstillelsen af vore sanser bliver det vigtigste mål. Kierkegaard ville kalde 90er middelklassens livsstil for spidsborgerens. Spidsborgeren lever i den livsfase Kierkegaard kalder den æstetiske.


Visuel intelligens skaber mulighed for hurtigere klippeteknik
Flere TV-programmer begynder i stil med 80ernes musikvideoer at klippe billedsekvenser sammen i et mere og mere hastigt tempo. Den hurtige sammenklipning skyldes også at den unge generation, vokset op med de visuelle medier, har en betydelig større visuel intelligens end de foregående generationer.
Hvis man i dag ser en film fra 70erne eller tidligere, er det slående at iagttage det langsomme fortælletempo og den tilhørende klippeteknik.
 
Amerikansk TV vinder frem
Hvor vi stort set måtte nøjes med Dallas og Dollars i 80erne, kan
vi i 90erne vælge mellem et hav af nye serier fra USA som for eksempel  Baywatch, Bodyguard, Beverly Hills og The Seinfeld Story.
 

Soap og føljetonkunst

TV bliver i 90erne i stigende grad domineret af føljeton-'kunst'. I disse serier er der ikke en enkelt hovedperson. Som i kollektivromanen er der tale om et persongalleri der skiftes til at være 'på' i en flerstrenget fortællestruktur.
Hver uge følger vi den samme håndfuld mennesker der i modsætning til f.eks. i en dannelsesroman ikke gennemgår nogen personlig udvikling, der ligger ud over det enkelte afsnit.
I soap-genrens salamitekniske udskæring er der ikke tid til baggrundshistorier eller bløde indføringer. Hvert nyt afsnit starter lige på og hårdt: in res media.
En føljeton har i modsætning til f.eks. en novelle eller en roman således hverken en begyndelse eller en slutning.
 
Hvert enkelt afsnit er således færdigt og samtidig aldrig færdigt.  Hvis man senere køber hele føljetonen på video (eller det senere DVD-medie), kan man frit udvælge episoder uden at tage hensyn til deres oprindelige TV-rækkefølge. 
 
Uden stræben efter erkendelse, personlig udvikling igennem andet end de konfliktløsninger der er tilpasset slutningen i hvert afsnit, forsvinder behovet for et mål - en slutning. Sammen 'slutningen' forsvinder tiden.  
Føljetonkunst opløser på en måde tiden og inviterer os ind i et 'her og nu univers'.
Det samme fravær af begyndelse og slutning finder vi på det nye Internet. Websider opstår og forsvinder eller forandres i en proces uden begyndelse eller afslutning
 
Sitcom genren
 
Historien om ingenting - Jerry Seinfeld sitcoms

I slutningen af 80'erne blev Jerry Seinfeld kontaktet af tv-stationen NBC, der spurgte, om han havde lyst til at lave en tv-serie. I 176 episoder optaget mellem 1989 og 1998 spillede standup-komikeren Jerry Seinfeld sig selv i den banebrydende og meget velskrevne komedieserie "The Seinfeld Story".
 
I serien er Jerrys New Yorker-lejlighed og den lokale diner tilholdssted for Jerry og hans kreds af venner, den koleriske pessimist George, den selvsikre ekskæreste Elaine og Jerrys excentriske nabo Kramer. Her diskuterer de løst og fast om alt mellem Gud og køleskabe og roder sig ud i episoder, der spænder fra det humoristisk hverdagsagtige til det decideret absurde.
Historien om Seinfeld er historien om, hvordan en serie, der angiveligt handler om 'ingenting', blev en af verdens mest populære komedieserier.

 

Dit nye køleskab er lige så betydningsfuldt som din tro på gud
Denne nye 'menings-løshed' er den postmoderne middelklasses nye 'religion'. I sitcom-kulturen er alt ikke ligegyldigt - det er derimod: lige - gyldigt. Ironi og parodi får os til at le i en seinfeld-verden hvor det du gør med dit køleskab, har lige så meget værdi som din tro på f.eks. Gud. Fraværet af 'mening' er ikke negativt ladet, men er erstattet af en 'her og nu', ofte absurd humor.

Jerry Seinfeld spiller sig selv. Han er et rigtigt menneske - han er virkelig - eller er han?
På en måde blev han foregrebet af Ronald Regan der på spørgsmålet  om hvorvidt han kunne blive en god guvernør i Californien svarede: I don't know. I´ve never played a govenor.

I den ovenstående
docu-soap-genre følger vi typisk en gruppe mennesker ”fra virkeligheden” i en  ramme af fiktiv fortællestil. Samtidig med at soap overtager fjernsynsskærmen, kommer der et mæthedspunkt over for medieskabt fiktion.

Faktion og infotainment - Nyheder og dokumentarudsendeler bliver til underholdning -
Hvor nyhedsoplæsning før 1988 var en alvorlig sag der krævede en højtidelig og neutral stemmeføring, ledsages TV-nyheder i 90erne og fremefter i højere og højere grad fiktive og underholdende virkemidler. 

Også dokumentarprogrammer som før var præget af
DR-journalististikkens objektivitetsideologi, 
begynder at inddrage fiktive stemningsskabende virkemidler som f.eks. dramatisk baggrundsmusik.
Den nye programform kaldes lidt upræcist for faktion
 

Efter at 80ernes postmodernisme gjorde det til en dyd at blande genrer ser vi i 90ernes TV en lang række nye hybridformer der især begynder at blande virkelighed med fiktion.

En ny interesse i medierne for 'virkeligheden' kommer således til at præge årtiet. Også litteraturen bevæger sig fra poesi til prosa.

Interessen for 'virkeligheden' 
A new hunger for reality - Linda Williams 1993

I 90erne fortsætter det boom i dokumentariske udsendelser og dokumentarisk litteratur som begyndte i 80erne. En hunger efter 'virkelighed' kan spores både i medier og litteratur
Også uddannelse bliver til edutainment.
 
neutral oplysningsideologi
Realisme - faktion   - docusoap
● lyrik og prosa blandesFra dokumentarisme til reality-TV
Bevæbnet med 'zapper-cepteret' vil den nye seertalsseer se sig selv i fjernsynet.


og Husk lige Tandbørsten   stand up og edutaiment
Hjemmevideokulturen ændrer film og TVmediet
Fra interessen for kroppen videre ind i kroppen som katastrofens skueplads i form af død eller opløsning. Stenalderdrifternes genkomst via den moderne teknologi - samme i computerspil og Internet. Adrenalinproducerende 'intensiteter'
Realiteten bliver forankret, bundet til sanserne.
-----------------------------------------------------------------------------------

Regresison: fra ungdomskultur til dada-kultur (casper christensen)

80ernes tema: den unge mand der aldrig bliver voksen
90erne: Den unge mand bliver det glade legende barn - casper - naturpatruljen - likørstuen
 

Litteraturen

 
Litteraturens spejl: Mangel på reel kommunikation mellem mennesker

Et gennemgående tema i periodens litteratur er påpegningen af manglen på reel kommunikation mellem mennesker. Når dette nævnes netop her, så er det fordi personlige møder mellem mennesker i kød og blod i 90erne får konkurrence fra digitale møder på nettet, fjerndialoger, hvor deltagerne ikke behøver at vise deres reelle identitet, men i stedet kan oprette 'profiler'. 
Log in  - log out
Homo metropolis
', det metrosexuelle menneske lever i en verden hvor alt er i konstant bevægelse. Man 'browser' og shopper i menneskelige relationer og strejfer hinanden i overflademøder.
  

 

 
 

Fra gen-x til gen-y
80ernes generation-X udvikler sig fra at være en nihilistisk modløs ungdom til generation-y: en økonomisk velbeslået ungdom som jagter ekstreme oplevelse i form af bungyjump, verdensrejser og ekstrem sport.   


Hyperrealitet - H. White : historie er litteratur


Identitet og metakoder - citat-koder

sammensmeltning af arbejde og fritid
euroman fortsat

90erne er perioden hvor filosofferne endelig opdager at mennesket har en sansende krop.
Den sansende krop bliver synlig hver gang intellektet , forstanden ikke fungerer= katastrofen.

90erne fortsætter den litterære udforskning af den postmoderne tilstand. Især fortsætter fordomsfrie den rejse ind i kroppens univers som 80ernes kvindelige forfattere begyndte.
90erne bliver i det hele taget til de kvindelige forfatteres årti.

auken og miljøet

Også den postmoderne ironi forfines bl a med master fatman 1992: Ja, jeg tror jeg er en reinkarnation af Bobby Ewing fra Dallas (master fatmans livshistorie)

en 90 generation med en stærkt udviklet metakognition og selvbevidsthed - selviscenesættelse kom bl a  fra punken.
 

I 90erne lader man sig pga metabevidstheden ikke opsluge identificere sig med kunstværket/rocken
men forholder sig cool til det - autencitet er afsløret som en kulturel konstruktion,
det (romantikkens) unikke objekt er ligestillet med det masseprocucerede : også en konsekvens af
digitaliseringen hvor der ikke er forskel på en original og en kopi.
The real is produced from miniaturized cells, matrices, and memory banks, models of control-- and it can be reproduced an indefinite number of times from these. It no longer needs to be rational, because it no longer measures itself against an ideal."
Jean Baudrillard

Bakhtin selvbestaltet groteske - citationstegn omkring adfærd - ingen identitet er ægte
Mike Flowers easy listening rock: a groovy place  susi og leo: maskering af kitch til kunst
 ingen homologisk sammenhæng mellem kunstnernes opførelse og deres private værdier- rollespil
Mike flowers cocktaling af virkeligheden

Andy Warhol brud med velvet 68 - lou reed : overflade uden dybde
Andy warhol: I fremtiden kan alle blive berømte i 15 minutter - big brother

lige som genrer blandes fra starten af sgt pepper blandes også sener traditionelle faggrænser
tværfaglighed er et postmoderne projekt

Fortællinger store små

frigørelsen fra den store fortælling er faktisk i langt højere grad frigørelsen fra det magtmonopol som store institoner havde gennem de store fortællinger. I 90erne og frem kan store fortællinger fortælles af hvem som helst. Tolkien og vestens behov for sammenhæng.

fortællinger og små historier fortsat


Opskriften på et guru-discipelforhold: absolutte, sfinxagtige formuleringer der dekontruerer modtagerens selvtillid i en sådan grad at han må overgive sig Mesteren. Derrida har nogle værdifulde insigter der kunne formuleres enkelt og præcist på under 10 sider.
Men som mange franske filosofegoer hæver han sig op over mængden ved hjælp af den respekt som det uforståelige skaber. Hvem gider at lytte til en filosof som kan udtrykke sig forståeligt?

F
orfattersubjektets alvidenhed og sikkerhed opgives til fordel for et mere usikkert forfattersubjekt : måske en følge af derridas dekonstruktionOriginal - kopi

Platon - original eller kopi
famtasmet og simulakret har ikke relation til platons original

det reelle kan ikke repræsenteres/sprogligt indfanges men gentages derfor i stedet: september 11
warhols repetitioner
 

Traumatisk realisme i minimalisme: helle helle 'rester' 99

Et visuelt sanseplan - før fortolkningen 


I 90erne opdager man at man ikke blot tilegner sig verden gennem bevidsthed, begreber og erfaring. Også måske endda især nu gennem krop: sanser umiddelbar perception.


 

 


 

 

 


samplingtiden fortsat
nye kommunikationsvaner

nye tidsfordriv
ny stress
ny markedsføring
nye ytringsmuligheder

 

 
Bent Vinn Nielsen
Hverdagens mikrosocielogiske liv registreret uden idelogiske hvorforer  - Per Fly - Bent Vinn Nielsen; rod i socialrealisme debu i 78
 
Ingen decideret fællesnævner for fortællerne og deres værker
det postmoderne delta foldes ud

Benn Q. Holms københavnerroman Hafnia Punk fra 1998

Christina Hesselholdts roman Det skjulte 93 - køkkenet gravkammeret
Christina Hesselholdts (f.1962) debutroman Køkkenet, gravkammeret og landskabet kendetegnes ved en lyrisk tæthed og en minimalistisk stræben, der gør værket åbent, men også spændende og indholdsrigt. Romanen består af 40 allegorier, der konkret illustrerer abstrakte tilstande og begreber. Stykkerne danner tilsammen en såkaldt punktroman - en romanform, der appellerer til læserens egen betydningsdannelse og meddigtning. Hesselholdt forholder sig parodisk, kritisk og omskrivende i forhold til den traditionelle romangenre, hvilket er kendetegnende for flere kvindelige prosaister i 1990'erne.
Køkkenet, gravkammeret og landskabet er første del af en trilogi, der beretter om drengen Marlon, hvis mor dør. Dette tab medfører en identitetskrise hos såvel Marlon som hans far, der et par dage senere begår selvmord. Moderens død anslår på den måde en identitets- og intethedstematik, der er gennemgående i resten af romanen: "Det manglende åndedræt forandrer alting. Han er ikke gift, men efterladt...". Marlon formår modsat faderen at udfylde tomheden via en poetisk logik, og dermed har han en en basis for at skabe sig en identitet .
 

Helle Helle fremstår som en af årtiets mest markante novelleforfattere. Hun er repræsenteret med novellen "Fasanen", som er ret karakteristisk for forfatterskabet og understreger den tidstypiske forkærlighed for den korte, minimalistiske form.

Helle Helle debuterede i 1993 med punktromanen Eksempel på liv, og fik sit store gennembrud med novellesamlingen Rester (1996). Hendes værker handler ofte om halvfemserkvinder set i lyset af fremmedfølelse og stagnerede parforhold, og er alle kendetegnet ved en markant stilistisk knaphed, der med rette er blevet benævnt som ’minimalisme’ – en af 1990’ernes markante litterære strømninger.

 
Peter Adolphsens eventyrlignende kortprosa fra samlingen
Små historier. 96

Kortprosaformen er i det hele taget en genre, der ekseperimenteres med i 90erne. 
 
Som et modstykke til tidens minimalisme står en ligeså tidstypisk maximalisme
 
Fosnes Hansen  Beretninger om beskyttelse

Peter Høeg Frøken Smillas fornemmelser for sne, 92
Peter Høeg (f. 1957) debuterede i 1988 med romanen Forestilling om det tyvende århundrede, men kendes nok bedst for romanen Frøken Smillas fornemmelse for sne fra 1992, som også blev hans internationale gennembrud.
De måske egnede handler om de tre børn, Peter, Katarina og August, som af forskellige årsager anbringes på den samme københavnske privatskole i begyndelsen af 70-erne. Det viser sig hurtigt, at børnene er med i et eksperiment; et forsøg på fra skolens side at redde tabte institutionsbørn ud af mørket, få dem ”op i lyset” og omdanne dem til ”pæne” borgere. Udgangspunktet for denne proces er disciplin, manifesteret i en meget stram tidsplan for alle elevernes aktiviteter. Det er denne tidsplan, som Peter, Katarina og August gør oprør imod.


Jan Sonnergård
90ernes mest omtalte novellesamlinger var Radiator (1997).  Herfra er valgt novellen "Polterabend".  Da Radiator udkom i foråret 1997, blev den af et enigt anmelderkorps hilst velkommen som et kærkomment aggressivt realistisk indslag i en ellers lidt blodfattig dansk 90er prosa. 
Indhold: William ; Historie om en ung mand, der tvinges ind i et klædeskab, fordi et ubehageligt væsen bryder ind i hans kærlighedsliv på de mest umulige og ubelejlige tidspunkter ; Tyveri ; Polterabend ; Sex ; Kimono mit hus ; Lotte ; NETTO og fakta ; Fallit ; Immatrikuleret 1.9.1982, spøgelse.

Jan Sonnergaard (f. 1963) er blandt sen-90’ernes mest læste forfattere. Han debuterede i 1997 med novellesamlingen Radiator, der er første del af en planlagt novelletrilogi, og som i 2001 blev fulgt op af anden del, Sidste søndag i oktober.

Sex af Sonnergård - hyperreel udgave af rædselralismen
American psycho - this is not an exit - indespærrethed kaustrofobisk - enakter
stiliseret klichesprog   - hp agerer som et direkte citat - ingen forskel på kliche og væren
sindets kværnende fortolkningsmaskine
pseudodialog - ingen toro på de klicheer der formuleres - ironiker


fortolkningen foretages af jegfortælleren og er ikke kun en opgave for læseren af værket.
unge metrosingler
hyperrealle _ mere end realistiske - det traumatisk reelle

 

Pablo Henrik Llambias, her repræsenteret ved novellen "Det nye årtusinde", kan ligeledes illustrere, hvad der rører sig i den realistisk funderede prosa i tiden.

Naja Maria Aidt
Naja Marie Aidt (1963) debuterede i 1991 med første del af en digttrilogi Så længe jeg er ung. Udover digte har hun skrevet skuespil og noveller. Tilgang, som er hendes anden novellesamling, udkom i 1995.Kirsten Hamman:
Vera Vinkelvir


Solvej Balle
Ifølge loven er skrevet af Solvej Balle (f. 1962), der i 1986 debuterede med romanen Lyrefugl. Solvej Balle har endvidere udgivet kortprosabøgerne & (1990) og Eller (1998).

 

Forfatterskolen
90'ernes litterære landskab er uoverskueligt og uden fællesnævnere af betydning. 90'er-forfattere har dét til fælles, at de er uddannet på Forfatterskolen, en institution stiftet af digteren og litteraturanmelderen Poul Borum. Forfatterskolen bliver udsat for en del kritik i løbet af årtiet. Ældre forfattere - bl.a. Dan Turéll - fremsætter det klagepunkt, at forfatterhvervet bør være selvlært; litteraturens anarkistiske element bliver kvalt hvis den institutionaliseres.
I forlængelse heraf beklager andre, at institutionaliseringen medfører en vis ensretning i stil; de fleste af Forfatterskolens elever skriver abstrakt og eksperimenterende og har følgelig svært ved at nå et større publikum. Forfatteren Mads Brenøe er dog i nogen grad en undtagelse. Han ynder at konfrontere sin læser med virkelighedens rå og uforsonlige sider. Reaktionen udebliver ikke: da hans novellesamling Så megen vrede udkommer i 1993 forarges nogle kritikere, og Brenøe får mod sin vilje påhæftet betegnelsen "splatter-forfatter" .


"Forfatterskolestilen", som i nogles øjne er en svaghed, ses af andre som en styrke; den er i fortalernes litteratur med stort L. Det vil i denne forbindelse sige litteratur, i hvilken sproget udgør et selvstændigt, lukket univers.
En forfatter som Kirsten Hamman - der netop skriver i en sådan vanskeligt tilgængelig stil - formår dog at forene det avantgardistiske med det populære og opnår en vis succes med sin debutroman Vera Vinkelvir (1993) og sine humoristiske digtoplæsninger, der bryder med en fra 80'erne dominerende tendens til at optrædende digtere pr. definition fremstår bistre og sakrale

Socialrealismens genkomst?

Mange må i årtiets begyndelse have set et behov for socialt engageret litteratur, for da debutanten Jan Sonnergaards novellesamling Radiator udkommer i 1997, bliver den hurtigt en succes. I skrivende stund (2002) er den udkommet i talrige oplag. Radiator er stilistisk et jordskred i forhold til den hidtil dominerende litteratur i 90'erne og 80'erne. Novellerne i Radiator omhandler konkrete samfundsproblemer som arbejdsløshed, dårlig uddannelsespolitik og almindelig kynisme.
Sonnergaard er ikke ene om at skrive sig op imod de herskende tendenser. Også en forfatter som
Pablo Henrik Llambías
vælger med sin svært definerbare bog Rådhus (1997) et yderst prosaisk emne. Man kunne studse over de påfaldende ligheder i titel mellem Radiator og Rådhus: ét enkelt ord, i ubestemt form, der betegner noget meget hverdagsagtigt. Begge titler bærer præg af en nøgtern enkelhed. Man tager dog fejl, hvis man tror at der ligesom i 70'erne er tale om en socialrealisme der tilstræber at være mimetisk (dvs. virkelighedsefterlignende). Ofte drives skildringen af virkeligheden til et punkt hvor den bliver for meget og glider ud i ét med fantasien: Polterabend. Der er altså ikke tale om en tilbagevenden til 70'ernes stil, men snarere om en syntese mellem hhv. 70' ernes krav om socialt engagement og 80'ernes og 90'ernes forkærlighed for det fabulerende og abstrakte.


Litterære legebørn
Generelt kan det siges om 90'erne, at tendenser, der har eksisteret i flere årtier, forstærkes i dette årti. Der tænkes her navnlig på en Middelklassen:  generel nedbrydning af skellet mellem finkultur og populærkultur, et fænomen som ikke kun forekommer i litteraturen, men også i film, tv og populærmusik mm. Det er meget betegnende at en bog, der har fået gode anmeldelser, nu også kan sælge godt, hvilket ellers har været regnet til sjældenhederne. Eksempelvis får den stærkt Blixen-inspirerede Peter Høeg international kommerciel succes, en skæbne der ellers sjældent er tilkommet en dansk forfatter.

Årtiets litterære profil er kendetegnet af en fokus på prosa frem for lyrik. Hvor 80'' erne så klart var lyrikkens årti, er det i 90'erne prosaister, der får mest opmærksomhed fra forlag, presse og almindelige læsere. Som en væsentlig undtagelse fra denne regel kan nævnes digterne Katrine Marie Guldager (debut i 1994 med Dagene skifter hænder) og Janus Kodal (debut 1991 med Antologi). Sidstnævnte vakte særlig opsigt, da Gyldendal en overgang nægtede at udgive digtsamlingen Fyrsten Zibebes bekendelse (1998) på grund af dens kontroversielle forside: et billede af digteren der skrider majestætisk hen ad gaden iklædt høj hat, mens en sort tjener holder en paraply over hans hoved. Motivet bag billedet er ikke - som Gyldendal påstod - racistisk, men skal snarere ses ironisk, som et opgør med den outsiderrolle, man traditionelt tildeler digtere. For Kodal såvel som for andre unge skribenter i 90'erne er selviscenesættelsen et vilkår, man gladeligt underkaster sig, thi digteren er i egen opfattelse ikke blot digter, men må tillige være en mediepersonlighed for at skabe opmærksomhed omkring sine værker. Også i 80'erne yndede mange digtere (og kunstnere i det hele taget) at dyrke et image, men hvor 80'ernes selvopfattelse som regel var dyster og pompøs, sker selviscenesættelsen i 90'erne sjældent uden et kendeligt strejf af humor. den muntre periode - la belle epoche


Føljetonkultur aldrig færdig altid færdig - også websites følger samme tendens.

Virtuel realisme
den digitale verden af nuller og et-taller muliggør uendelige sammenblandinger af virtualitet og virkelighed - matrix
Det groteskes genkomst - symbolernes konkretisering er netop mulig på en ny måde idet man i Dreamworks digitale univers kan fremstille symboler konkret som aldrig før.
sammenlign med digitalt foto der nu behandles via photoshop og skaber virtuel realisme.

eventyret og det groteskes konkretisering af symboler og billeder ligger tæt op ad hinanden

I 90erne begynder de fleste inklusive forfattere og almindelige mennesker at skrive med tekstbehandling på PC i stedet for med en skrivemaskine - en stille men gennemgribende revolution  - selve skriveprocessen ændres radikalt!


Virkelighed - live ness


Hybrider

Film
Dogme 95
Dogmereglerne dikterer æstetiske regler for film der går tæt på kroppens levede liv - erfaringer i tid og rum. krav om reallyd og håndholdt kamera - kyskhed - afholden sig fra avanceret klippeteknik flash back forbudt

 

Splatterlitteratur - afsmitning fra medierne og især amerikansk kultur - american psycho - alt er lige gyldigt - postmodernismens anden fase
Vi ser masser af brutalisme i litteraturen– kroppen dissekeres.
Som englene flyver Naja marie Aidt - Balle, Hamman, Brenøe
Christina Hesselholdts (f.1962) debutroman Køkkenet, gravkammeret og landskabet

Hvis man kaster et hurtigt blik tilbage på 1990'ernes yngre danske litteratur, er det mange forskellige ting, man ser. Et træk, som dog går igen hos flere markante forfattere, er en interesse for helt grundlæggende menneskelige vilkår.
    Hvor man tidligere i høj grad har forsøgt at forklare mennesket gennem psykologiske, sociale og samfundsmæssige forhold, har flere forfattere interesseret sig for de mere grundliggende biologiske og fysiske vilkår. Det kommer bl.a. til udtryk i den påfaldende måde kroppen optræder på.

Det er ganske vist ikke kun de seneste ti år, at forfattere har fokuseret på det kropslige, det gjorde f.eks Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup og Jens Martin Eriksen i firserne. Og kaster man et generelt blik ud over kulturlandskabet, har der da også i de seneste årtier været en del opmærksomhed omkring især sexede og veltrænede kroppe. Gennem nye ekstreme ekstasegivende sportsgrene, diverse helsemanier og kulinariske trends, har kroppen været central. Generation Y sætter kroppen i centrum. Men tydeligvis også med de mange pumpede pornopiger og et stigende antal udpumpede kroppe med spiseforstyrrelser, samtidig med at kødet i det seneste årti er blevet tatoveret, brændemærket og piercet.

I en tid hvor kulturens eller traditionens grænser hele tiden nedbrydes, og troen på utopier og ideologier ikke er i særlig høj kurs, er kroppen i mange henseender blevet et sidste sted at søge sandheden, noget absolut, eller en fysisk realitet som et nogenlunde stabilt holdepunkt i en ellers flydende tilværelse.
    Det påfaldende ved den krop, man møder i noget af litteraturen i 1990'erne er, at den udsættes for destruktion, fremstår grotesk og dyrisk eller underlægges et undersøgende, ja nærmest videnskabeligt blik, hvor man kommer ind i organismen blandt organer, celler og nervebaner. Dette er ikke en interesse for den kønnede krop, men nærmere en almen menneskekrop. Det kan, generelt set, betragtes som et forsøg på at skrive sig eksperimenterende ind til nye sider af virkeligheden.

Danish psycho
er Mads Brenøe blevet kaldt. Og det er da også den mest makabre afdeling for kropsudskejelser, man finder hos nogle af Brenøes personer, der som psykopater bogstavelig talt laver blodige ridser i den pæne overflade. I en slags psykopatisk realisme overeksponeres følelsesmæssig afstumpethed ved, at kyniske personer på kvalmende vis mishandler og afliver andre kroppe. Mest bestialsk i novellen "Eva", hvor hovedpersonen holder en kvinde fastspændt på sin seng og langsomt opløser hendes krop:

Hendes overkrop var en stor grødet masse (...) Hun havde ingen ben længere. Det, der fortsatte hendes underkrop, var kun betændte klumper af halvråddent kød.

Sådan forlyder det om den fastspændte krop, som nærmer sig døden og efterhånden blot benævnes som "væsenet", da der næsten ikke længere er tale om et menneske


Freud: traume frem for moralisk superego : emotional overload

KUNSTFORMER i 90erne
Interventionskunst - kunst der bevidst griber ind i verden

Kontekstkunst - kunsten og kunstværket forholder sig bevidst til den sammenhæng den indgår i 
(Peter Weibel 1994)

Konceptkunst fra 60 erne reaktualiseres især i snapshottet
Konceptkunst i bevidst valg amatøræstetik med moter fra en hyperreal hverdag i opposition til modenismens 'gode smag' og det abstrakte maleri. Ideen og tanken bag værket er vigtigere end selve værket: metalevel igen. Warhol

Fotografiet modsætter sig i modsætning til maleriet en aura
 

Moralsk instans
Som læseren nok fornemmer af det forrige citat, er det ikke svært at blive forarget og få kvalme, når man læser "Eva". Ved ubehaget mærker læseren i høj grad sin egen krop. Men det kan også forekomme så absurd, at man er nødt til at reagere med noget, der ligner latter. På én gang kommer man tæt på fortællerens psykopatiske følelsesløshed og det onde i mennesket, som forfatteren kredser om, men samtidig vækker den fysiske affekt moralsk afsky. Fra forfatterens side er der ikke indlagt nogen moralsk instans, der tager afstand, og derfor virker det så stærkt frastødende.

Mads Brenøe siger i et interview: "Kroppen er jo først og fremmest det, vi allesammen har tilfælles. Der er død, fødsel og krop – og nogle drifter indimellem. Størstedelen af det, vi er fælles om på tværs af alle kulturer, er relateret til kroppen. Det vil sige, hvis jeg skriver "Manden har ondt i maven", så forstår læseren hvad jeg mener. Det er min direkte genvej til læserens følelsesliv."

I stedet for at opfatte den udpenslende vold mod kroppen som en direkte beskrivelse af noget i den ydre virkelighed, må man nok forstå det som en metode til at nærme sig noget fundamentalt menneskeligt eller måske nærmere umenneskeligt – samtidig med at det er et effektivt virkemiddel.
    Man kan selvfølgelig diskutere det uetiske i overhovedet at fremstille kroppe på denne måde, men ét lag i novellen signalerer også en anden indgang til teksten: Novellens hovedperson fortæller løbende om sine eskapader til en psykolog, der antager, at det kun er drømme og ivrigt skriver det hele ned. Så efterhånden som Eva, i Brenøes novelle, nedbrydes det ene sted, genopbygges hun i skrift og forvandles til et værk det andet sted. I én forstand tager ordene også livet af det, de beskriver, når de bliver til blæk på papir. På den måde handler novellen også om, at ordene ikke er det samme som det, de henviser til – det er måske kun i læserens hoved, det er blevet virkeligt

Anatomisk jagt på sjælen
I en af 90'ernes korteste romaner, Christina Hesselholdts Det skjulte, kommer læseren også helt ind under huden på den kvindelige hovedperson. Men det er ikke i psykologisk forstand, at man får adgang til Gretas indre. Det er helt konkret. Marlon, som bliver hendes kæreste, oplever alle dage som identiske, og til forandring søger han "det enestående". Han bliver interesseret i anatomi og anskaffer sig adskillige plancher af kroppens indre organer. Han læser Johs. V. Jensens Kongens Fald, hvorfra den berømte, farverige hesteslagtning citeres.
    Senere køber han en plasticmodel af kroppens organer, men her mangler de væsker, der gør organerne fugtige og skinnede. Ved romanens slutning skærer Marlon, i sin søgen efter det enestående og skjulte, hjertet ud af Greta:

Med en mindre kniv løsner han organerne og lader dem falde ned i badekarret under den løbende hane. Hvert organ, han løsner, betyder et blindt dyk ind. (...) Hjertet ligner virkelig en knyttet hånd, ligesom plancherne, ligesom modellens hårde, glatte. Med hjertet kammer alting over. Han sætter sig på gulvet med det enestående i skødet.

Det lyder måske som et udsnit af en gyser, men faktisk foregår det stille og roligt, ikke som vold, psykopati eller splattereffekt. Til forskel fra Brenøe, skriver Hesselholdt ikke jeg om den person, der udfører dissektionen, og Greta bliver bedøvet, hvor Eva mærker det hele.
    Med Marlons handling er der mildt sagt tale om mere end en stræben efter at få blottet det kvindelige køn, som det er tilfældet mange andre steder i vor kultur. Hans handling bliver et konkretiseret billede af at ville helt ind i den elskedes sjæl, at forstå det hele, at nå frem til essensen, det skjulte i den anden person. Den skjulte bagside, som der altid vil være for mennesket, med de begrænsninger kroppens sanser har.


Kroppen er omdrejningspunkt for forståelsen af jeg'et i den postmoderne realisme
subjektet er ikke længere blot en relation, men en krops reaktion med andre kroppe.
Men de to opfattelser samtrives i 90erne -
Kropssubjektet : fornyet interesse for fænomenologien : opprioriterng af det nære det lokale _ kroppe der udforsker det omgivelse rum - sansemæssige strukturering

Dyret der civiliseres
Hos Kirsten Hammann springer kroppen i øjnene på en anderledes grotesk og til tider morsom måde. I hendes debutdigte Mellem tænderne udstilles jeg'ets problemer med den af og til uregerlige krop, som kan bruge timer på at lade som om den forplanter sig, som hele tiden vil have mad og tager alt for lange brusebade:

Jeg er så træt af min krop / Jeg må opdrage / og kommandere / og tale hårdt / Pludselig drikker den af en forkert flaske / eller gisper efter vejret i et smitsomt lokale / Har vi været en tur i parken / bliver den siddende på bænken / så jeg må tilbage og hente den / Den er i alle henseender barnlig og urimelig / Jeg kan snart ikke være den bekendt

Kroppen er anmasende overfor det sociale jeg, som opfører sig civiliseret. "Jeg civiliserer mig om morgenen" hedder et digt. Den lugter og bløder og spytter. Nogle digte handler bare om hænderne, ørerne eller munden.

Kroppen som maskine
I den efterfølgende dagbogsroman Vera Winkelvir, der er fortalt i tredje person(!), er hovedpersonen nærmest bare en krop, hvori der er installeret en båndmaskine, som rabler løs i alle retninger og konstant fortæller, at nogen har opfundet hende.

Vera leder efter Power-knappen. Hun har lyst til at slukke for sig selv. Hun kan huske alting på én gang, men ikke én ting ad gangen. Det er opslidende og dyrt i drift. Det ville være meget lettere hvis hun havde en historie.

Vera fremstår som en krop, der bevidstløst og mekanisk betjener sig af det sprog og de tilknyttede identiteter og roller m.m., som florerer i kulturen. Kroppen sammenlignes både med noget dyrisk og noget maskinelt. Det kan virke som om, Kirsten Hammann forsøger at skrive sig ind i et område mellem jeg'et og kroppen, som om hun forsøger at nærme sig en kropslig erfaring af tilstedeværelsen i verden; den erfaring, der kommer før bevidstheden har reflekteret, analyseret og efterrationalisereret.

Dette er lidt i familie med den sandhedssøgen, der forbindes med kroppen hos Christina Hesselholdt, men det er også i tråd med 90'ernes fornyede fænomenologiske interesse. Dvs. en interesse for feltet, hvor mennesket er i kontakt med verden. I den forbindelse kan kroppen betragtes som stedet for en oprindelig erfaring af at være til.
    I Hammanns seneste roman Bannister, er der både kloder, der springer i luften og kroppe i samlesæt, men i den roman fungerer det kropslige i højere grad som en alternativ psykologisk beskrivelse.


 

Legemet og lovene
I Solvej Balles hovedværk Ifølge loven. Fire beretninger om mennesket er kroppen genstand for en undersøgelse af grænserne for det menneskelige. Bogens fire små beretninger indledes hver med en lovparagraf fra bibelske, juridiske og fysiske lovmæssigheder, der alle indeholder ordet legeme. Ordet henviser både til menneskers og dyrs kroppe, men det betyder også blot en afgrænset stofmængde. Legemet er både stedet for det menneskelige og et stykke natur, der består af det samme stof som verdens øvrige bestanddele. Solvej Balle forsøger gennem de fire beretninger at nærme sig en slags menneskeligt nulpunkt. Dermed indkredser hun grænserne for det menneskelige ved at sende de fire historiers forskellige personer ud i nogle ekstreme projekter.

Også hos Solvej Balle gribes der ind i kroppen, men i dette tilfælde er det fagfolk, der udfører opgaven. I den første beretning følger man en ung forsker, der har fået tilladelse til at skære en nedfrosset hjerne i skiver med det optimistiske mål at finde et særligt menneskeligt stof, der skulle holde mennesket oprejst på to ben.

Nicholas S. fornemmede vægten af hjernen i hænderne og bemærkede i det svage lys en smule hjernehinde fæstnet på dens overside, inden han huskede, at hans eneste opgave var at modtage dette stykke af legemet og nedsænke det i beholderen med flydende kvælstof.

Kroppen som ting Det problematiske ved rent stofligt at adskille mennesket fra den øvrige verden iscenesættes med den fjerde beretning, hvor det viser sig, at hjernen stammer fra en ung kvinde, hvis projekt nemlig er at undslippe det menneskelige og blive en ting! Sidst i beretningen, hvor hun har fundet den rette metode, lyder det:

Alkoholen holdt hendes porer åbne, og hen imod daggry passerede kulden gennem overfladen. Et øjeblik efter begyndte kroppens temperatur at falde, og da vækkeuret ringede klokken 7.42, var legemet på sengen en genstand mellem rummets andre genstande.

Som man kan fornemme af citatet, undersøger Solvej Balle den menneskelige krop som et skæringspunkt mellem menneske og natur på ganske nøgtern vis. Et litterært forsøg på at danne sig et helhedsbillede af menneskebarnets placering i verden, hvor kroppen som organisme er underlagt de ubønhørlige naturlove og samtidig deltager i de sociale lovmæssigheder.

Nøgne i nervemønstret
Merete Pryds Helle er med sin seneste roman Men Jorden står til evig tid 96 ude i et lignende ærinde. Et karakteristisk træk er, at hun på ironisk vis benytter en naturvidenskabeligt præget beskrivelse af indre forhold hos sine personer. I stedet for et traditionelt indblik i psykologiske tilstande, præsenteres man for psykens fysiologiske grundlag, som f.eks. her hvor personen Thomas netop har luret på romanens to piger:

Thomas' blod fik travlt, det fór frem og tilbage mellem hans hjerne, hvor billedet af de to pigers nøgne kroppe blev mejslet ind i en hjernevinding, og hans køn, som bankede mod bukselinningen.
    De havde siden befundet sig sammen i hans begær, ved siden af hinanden et sted i hans blod, altid nøgne i nervemønstret.

Samtidig med, at sådanne beskrivelser kan være forfriskende og humoristiske, så er de også med til at henlede læserens opmærksomhed på de mange rent stoflige forbindelser med omverdenen, som kroppen hele tiden befinder sig midt i. At vi også er naturlige væsener, der ånder, indtager og afgiver væske; at vores sanseapparat, af sig selv, hele tiden modtager signaler om lyde, lugte, bevægelser og syn fra omgivelserne, som registreres i hjernens neuronbaner, og hvad den ellers består af. 

Kroppen i kosmos
Parallelt med beskrivelserne af disse naturlige funktioner, som binder mennesket til verden, uanset hvilken del af verden man befinder sig i, er der i romanen også beskrivelser af, hvordan teknologien på forskellig vis vikler sig ind i mennesker. Der er også hele sider, hvor der pludselig zoomes ind på, hvad der foregår i dyrekroppe. Det betones på den måde romanen igennem, at den menneskelige krop også er en del af naturen, ja for ikke at sige en lille del af kosmos.

Det tænker man måske ikke så meget over i en tid, hvor vi selv kan designe kroppen, og hvor kroppen ofte blot er et besværligt vedhæng til hovedets forfængelighed. Hvor vi snart har kortlagt generne, gjort klar til kloning og måske har en illusion om, at vi kan styre naturen selv. Omvendt er det fascinerende at tænke på, hvor mange informationer om verden, som kroppen bærer rundt på, informationer vi slet ikke er klar over, at kroppen indeholder. Men det er måske det, vi har kropssprog til at "tale" om? Det er vel også her, at bestræbelserne på at skabe en maskinel kunstig intelligens mangler den viden, som ligger i kroppen. For hvad er en hjerne uden en krop? Det er i kroppen, det hele begynder og ender.


Skriften
Mange interesserer sig meget for skriften og især for den elektroniske skrift. (Bukdahl, Grotrian)


Endelig er der en genopdagelse af klassikerne – vi kalder dem nyklassikerne. (Læby, Guldager).90'er-litteratur - især om Balle og Helle
Samspillet mellem 70'erlitteraturen og formidlingen af den er senere blevet kaldt for 'påskuddets poetik' eller 'springbrættets poetik', hvormed man mente, at denne litteratur ofte kun blev brugt som påskud til at tale om den virkelighed, som litteraturen henviste til. Derude på det didaktiske overdrev mistede litteraturen ganske sin karakter af kunstværk og blev læst som forklædt faglitteratur.

Omvendt kan man her midt i 90'erne tale om det 'poetiske påskud', hvor megen skønlitteratur af formidlere udelukkende ses i lyset af fiktionens tryllekreds. Litteraturens selvrefleksivitet og metafiktionen bliver figurer, som ofte gør det legitimt helt at undgå kommentarer til og refleksioner over de erfaringsmodeller og tilværelsestolkninger, som værkerne udkaster.

At 90'erlitteraturen i højere grad end tidligere finder sin legitimation i selvrefleksionen på bekostning af den mimetiske illusion, Dette betyder ikke, at samtiden forsvinder i 90'erlitteraturen, men snarere at den tætte konstruktion og formbevidsthed i mere eller mindre udpræget grad annulerer eller degraderer den udadvendte reference og i stedet meget bevidst peger på tekstens egne immanente betydningsspil.

Hvorledes den realistiske eller samtidslitterære kontekstualisering har en tendens til at fortone sig, men langtfra forsvinde kan iagttages i megen 90'erlitteratur. Her skal jeg ganske kort skitsere tankegangen gennem et kort blik på Solvej Balles novelle ¤ 1 fra "Ifølge loven, fire fortællinger om menesket", 1993.

Novellen indledes på følgende måde:

Det legeme, der på en af vinterens første dage blev bragt ind på det retsmedicinske institut i ville de quebec, canada, havde tilhørt en nyligt afdød kvinde. (s.7)

En nøgtern indledning, hvor det just omkomne menneske uden videre reduceres til intetkøn. Det er blevet en død krop, som uden spørgsmål og anfægtelser bringes til obduktion.

For biokemikernen Nikolas S., som har fået legemet overdraget til sit eksperiment, er der således blot tale om et "utydeligt relief på båren". Det eneste, han har i tankerne, er ligets hjerne, som han vil skære i ultratynde skiver i et mørkt laboratorium i håb om at finde det molekyle, som han mener, holder mennesket oprejst. Uden at være sig det synderligt bevidst, kan han imidlertid ikke komme helt overens med situationen:

Han ønskede at spørge om det legeme, de førte afsted mellem sig, var hans legeme - det vil sige det legeme, han var kommet for at hente - det vil sige hente en del af, eller rettere sagt om det legeme [...] var liget af den kvinde, der havde testamenteret sit legeme til videnskaben og som derfor - det vil sige til dels - nej - det vil sige for en brøkdels vedkommende - var udset til at føre videnskaben et skridt nærmere løsningen af den store gåde om menneskets oprejste stilling. (s.7 ff.)

Videnskabsmandens spørgsmål forbliver indre monolog. I løbet af tankerækken bliver han sig nemlig bevidst, at en eksplicit sprogliggørelse vil afsløre en absurditet i forehavendet, som han ikke ønsker fremstillet. Derfor sløres hans egen rolle i eksperimentet da også i takt med tankerækkens udvikling.

Anden linies possesive pronomen "hans", som tydeligt understreger ejerforholdet, og dermed også peger på biokemikerens rolle i den underliggende konflikt omkring behandlingen af den afdøde kvindes krop, bliver hurtigt relativeret med det mere neutrale "som han var kommet for at hente". For helt at eliminere sin tilstedeværelse henviser han lakonisk til kvindens testamente, der har sagt god for at hendes krop kan anvendes til eksperimentelle forsøg.

Således afhænder biokemikeren gradvist sin egen rolle i konflikten for til sidst at forsvinde ganske gennem henvisningen til såre uforpligtende og upersonlige størrelser som "videnskaben" og "menneskeheden".

Biokemikeren overhører imidlertid sin indledende usikkerhed og fortsætter uden yderligere tanker sit forehavende. Den døde kvindes hjerne bliver dissekeret og vor videnskabsmand finder faktisk sit molekyle, som kan bekræfte hans teorier og gøre ham til en kendt videnskabsmand.

Opdagelsen hensætter ham imidlertid ikke, som han forventede, i den rene salighed, men forårsager i stedet en særegen melankoli og kropslig uro hos ham, som han dog afviser dybden af ved at mene, at de skyldes en banal forglemmelse, han har fået de forkerte sko på om morgenen: "lærredsskoene, der nu var gennemblødt af våd sne [...] var hans fejltagelse." Med dette svar stiller Nicholas S. sig tilfreds, og han begiver sig hjem til veninden, som han heller ikke ragtag forstår eller kan komme i kontakt med: "Kvinden ved siden af ham bevægede sig i mørket. Hun lyttede ikke, hun sov. (s.37) og her hører fortællingen om Nicholas S. op.

Solvej Balles novelle er efter min mening karakteristisk for megen 90'erlitteratur. Umiddelbart lægger stoffet op til store eksistentielle overvejelser: retten over og brugen af døde kroppe til forskning. Nøjagtig som de samfundsmæssige konsekvenser også melder sig i læserens bevidsthed: hvad bruges forskningen til? Hovedpersonens indifferens unddrager imidlertid læseren muligheden for at tale om disse problemstillinger, da der ikke skabes noget rum for dem, problemstillingen udfoldes ikke. Nicholas S« indifferens spiller ham alle tilværelsestolkninger af hænde og sender ham ind i det lufttomme rum, hvor han også befandt sig ved novellens begyndelse. Eller på godt dansk, han har ikke bevæget sig en halv meter.

Denne passivitet og modstandsløshed genfindes i megen samtidig litteratur og peger måske på, at der ikke findes noget hændelsesforløb eller nogen kendsgerning, som kan forbavse os særligt længe eller få os til at tænke grundlæggende over tingene, da tankerne ikke har noget omfattende verdensbillede at blive relateret til.  ALT ER LIGE STREG GYLDIGT Nicholas S. har reelt ikke skænket den afdøde kvindes skæbne en eneste tanke, og han aner ikke, hvad hans forskning gør godt for endsige, hvad den skal bruges til.

Personerne er i megen 90'erlitteratur, allerede inden historierne sætter ind, drænet for politiske, historiske, metafysiske og åndelige verdensbilleder og må modstandsløst se verden forsvinde for øjnene af dem. Selv kroppens tilstedeværelse og fysik præges heraf. Tænk f.eks. på Jens Martin Eriksens "Nani", hvor hovedpersonen og titelfiguren ender som maltrakterede kroppe på grund af en sexuel besættelse, som de står magtesløse over for, da de ikke har andet end sexualiteten eller rettere kroppen at tolke verden udfra. Den samme modstandsløshed og de samme overgreb mod personernes integritet kan iagttages i værker af Mads Brenøe og Christina Hesselholdt.

Borte er alt, hvad der kunne minde om autoritativ stemmeføring, ofte virker det ovenikøbet som om stemmen kunne briste, hvornår det skulle være, eller den undermineres af metafiktionelle overvejelser om fortællingens betingelser.
 

II

Disse træk ville vi normalt karakterisere som typisk modernistiske eller postmodernistiske og i en formidlingssituation ville vi pege på teksternes lukkethed over for omverdenen, det umulige i at skrive sig ind i samfundsmæssige sammenhænge. I stedet kontekstualiseres disse tekster ved at henvise til tidligere litteratur og vise, hvorledes de traditionelle narrative mønstre nedbrydes i denne nyere litteratur. Men med denne 'negative' afgrænsning kommer man nemt til at overse tekstens betydning som erfaringsmodel for 90'erne, idet man blot henviser til et noget diffust opgør med tidligere tiders litterære normer, og placerer 90'erlitteraturen som en udpræget avantgardekultur.

Deskriptionen forårsager således en flux af viden, som skaber støj i teksten, knuder af vidensøer, som ikke kan indordnes under fortællingens helhedsorienterede stræben. Dermed kastes værket ud i, hævder Frits Andersen, en encyklopædisk drøm om en altomfattende viden, et begær efter total forståelse, som imidlertid ikke kan fastholdes på grund af deskriptionens støj. Teksterne forsøger altså at forlige diskurserne mellem detaljernes deskription og rammens narration, men er ude af stand til at fastholde forholdet som andet end en drøm om en sådan enhed.

Den realistiske tekst er altså i denne forstand spaltet op i enkelt dele, der både forholder sig til teksten som helhed og til kontekster uden for selve værket. Det er en tekst, som forholder sig både til sin sproglige fremstilling og den udenforliggende realitet, og som gennem forskellige analogier mellem de to størrelser interesserer sig for samspillet og forholdet mellem disse.

 

III

På denne baggrund skabes der efter min mening mulighed for at se en del 90'erlitteratur ikke blot som negativt afgrænset i forhold til tidligere skemaer, men også som samtidslitteratur. Lad mig ganske kort forsøge med Merete Pryds Helles "Vandpest" fra 1993, hvis handling man ikke umiddelbart ville kalde realistisk.

"Vandpest" handler hurtigt fortalt om kæresteparret Beatrice og Malcolms ballonfærd, som udvikler sig fra en pudsig ide til en konkret ildevarslende rejse over skiftende økologisk totalt nedbrudte landskaber. I disse dystre omgivelser møder de ægteparret Mikael og Agnes samt deres datter Kate, som det evigt muterende og dødsensfarlige landskab har isoleret fra omverdenen. Alle forsøger de på hver deres vis at slippe ud af dette økohelvede.

Selvom det lyder dystert kunne "Vandpest" nemt karakteriseres som postmodernisme. For det er en broget og næsten kulørt historie, som Pryds Helle fortæller os. Der er reklameæstetik for fuld udblæsning i begyndelsen af ballonfærden, hvor den mandige Malcolm behændigt styrer sagerne med Beatrice gispende af frygt i bunden af ballonen. Der er splattereffekter, som når pigen Kate sprænges i hundrede stykker, da hun forsøger at flygte i ballonen. Der er klare allusioner til Dantes Helvede ligesom der flirtes en del med den tidlige postmodernist David Hume (1711-76), der som bekendt afviste årsagslovenes gyldighed og med sin skepticisme uden videre tøven fjernede grundlaget for den rationalistiske omverdensforståelse og i stedet satte en uendelig strøm af indtryk og sansninger, som lå hinsides menneskets fatteevne. Dette verdenssyn ligger i øvrigt ikke langt fra Beatrices eget.

Dette får imidlertid ikke romanen til at lukke sig om sig selv, tværtimod. Tekstens opbygning peger netop på interessen for forholdet mellem sprog og virkelighed. "Vandpest" fortælles i to paralelle spor. Det første udgøres af citater fra diverse gamle leksika, encyklopædier og naturvidenskabelige afhandlinger, der kontekstualiserer og indirekte kommenterer romanens andet spor, fortællingen om Beatrice og og Malcolms ballonfærd.

Leksikonsporet kan således opfattes som indirekte deskription, som små vidensøer, der både kaster lys over tekstens narration, men også peger ud over teksten selv, ved at spejle menneskets umulige drøm om at forstå naturen fuldstændigt gennem sproget. Dette gøres ved at citaterne ironisk afslører mere om mennesket, som har forfattet det, end det han skriver om, den ydre natur. Tag f.eks. følgende advarsel om optakt til orkaner:

Varselstegn for Orkaner:
Regn.
Havblik og afvexlende
Vindpust.
Dynning, Braadsøe og
Havets Lugt.
Havets Falden og Stigen.
Dyrs og Fugles Uro.
Lyd i Huler og Brønde. (s.22)

Gennem sådanne citationer fremhæves det tydeligt, at menneskets fortolkning af den ydre natur langtfra er uafhængig af den menneskelige bevidsthed, og at forsøgene på at forstå den ydre natur af samme grund forbliver tilnærmelsesvis.

"Vandpest" betoner således gennem sin struktur forskellen mellem natur og menneske og det uforudsigelige aspekt, som gør menneskets drømme om total bemestring til skamme.

Tag således titlen "Vandpest". Der er tale om en såkaldt indslæbt plante, som blev set første gang på det europæiske kontinent i 1836. Derefter bredte den sig utrolig hurtigt, ja den formerede sig i en sådan grad, at den tilstoppede vandløb og søer. Det er muligvis tilfældigt, men plantens indslæbningstid hører hjemme i samme periode som den industrielle revolution, hvor mennesket for alvor begyndte at se sig selv som behersker af naturen. Planten dementerer ironisk nok netop denne holdning gennem sin særegne metamorfose og kolossalt hastige vækst: Den indslæbte eksotiske plante, som blev importeret i den tro, at den kunne anvendes nyttigt, rådner mellem hænderne på europæerne.

Samme problemstilling finder man indlejret i hovedpersonen Malcolms ballonfærd. Den beskriver da også den karakteristiske lineære formel for menneskets fremskridt. Malcolm bevæger sig fremad og opad i det geografiske landskab, som han af nysgerrighed har begivet sig ud i, og som han tror at kunne kontrollere. Men rejsen tilbage gennem det muterende landskab må ydmygt foregå til fods, således at den fremadskridende linie i stedet bliver en cyklisk reversibilitet, ikke bare fordi rejsen ender ved begyndelsespunktet, men fordi den er præget af angst og ikke eufori over nyvunden indsigt. Landskabet blev ikke erobret og tolket, det eneste som Malcolm og Beatrice vender hjem med er en latent trussel om udslettelse af den økologisk smadrede natur.

Således er naturen i "Vandpest" fastholdt i et dobbeltblik. Citaterne fra de naturvidenskabelige værker og Malcolms mandige eventyrlyst, peger nok på drømmen om at erobre verden, og dermed på drømmen om den altomfattende viden og forståelse, men drømmen må vige for den muterende natur og den truende økologiske katastrofe. Naturens stoflighed sætter en grænse for menneskets bestræbelse på at underlægge sig alt, og sproget støder mod en afgørende barriere i mødet med denne stoflighed. Med denne viden og på dette erkendelsens nulpunkt slutter "Vandpest". Den dødsmærkede natur er dog ikke den eneste mulighed for hovedpersonerne. Med nulstillingen kan der muligvis startes forfra på nye og muligvis mere frugtbare fortællinger om forholdet mellem sprog og natur.

 

 1. H.C. mener at mange forfattere fordyber sig i almenmenneskelige spørgsmål. Hvad kan dette være?

 2. Hvad er det gode ved den gode fortælling?

 3. Giv eks. på punktromaner.

 4. Find eks. på filmisk opbygning (klippeteknik).

 5. Find eks. på sproglig knaphed og præcision.

 6. Hvad kan forklaringen være på de meget korte forløb vi ser noveller osv. bygget op af?

 7. Giv eks. på sammenblanding af fantasi og virkelighed.

 8. Giv eks. på mangel på pointe el. lign.

 9. Hvorfor vi så sjældent psykologisk indsigt i de moderne romaners personer?

 10. Hvad er minimalisme?

 11. Hvorfor vil Christina Hesselholdt ikke kaldes minimalist?

 12. Giv eks. fra dogmefilm på at stilen er minimalistisk.

 13. Hvorfor er Jan Sonnergaards samfundskritik begrænset?

 14. Giv eks. på brede samtidsskildringer.

 15. Giv eks. på at forfattere dvæler ved barndommens landskaber.

 16. Hvad er det forfatterne kritiserer når de tager fat på civilisationskritikken?

 17. Hvem arbejder med det makabre og groteske? Og hvorfor?

 18. Hvorfor er Ib Michael så populær?

Men lad mig diskutere videre. Bukdahls opdeling i to perioder: den regelrette halvfemsergeneration fra 1990-96 og den kaotiske degeneration 1996-2004, mener jeg, man kan reducere til et enkelt, men vitalt skifte i tidens toneklang. I midten af 90'erne bliver den æstetiske lummerhed muget og buh'et ud og en uskyldig avantgarde ser dagens lys. Litteraturen bliver mere mundret og mudret. Fx hentes der ting og sager ind fra mundtlige fortælleformer, og disse fungerer som et slag i ansigtet på den offentlige smag. Man kan bare forsøge at opregne, hvor mange nye genrer, man finder i den nyeste litteratur: optegnelser, metaforismer, frasagn, anekdoter, vitser, protokoller, tilstandsrapporter osv. Ikke alle har nødvendigvis noget med det mundtlige at gøre, men mange af dem har det

afæstetisering
Afæstetiseringen er tillige en omæstetisering, der viser sig som en indførelse af mere lavkulturelle fænomener på kunstens område, eller i hvert fald en sammenblanding af høj- og lavkulturelle fænomener. I litteraturen fx ved brug af vitser og ordspil og generelt ved brug af lavkomiske elementer
nogle bestemte teknikker – og nok især fra den tidlige modernisme. Selv Casper og Mandrilaftalen ernærede sig jo ved en slags dadaisme, men også gennem det man kunne kalde en underliggørelses-teknik
Den nye litteratur er snarere pseudonymiserende, patologisk og ikke mindst patafysisk (noget der kommer efter metafysikken). Man kunne jo fx bare læse nogle af de første linjer fra indledningen til Ursula Andkjær Olsens første bog Lulus sange og taler [Lindhardt og Ringhof 2000]. Kunne det ikke snildt have været linjer, man havde hørt i Casper og Mandrilaftalen? Og man glemmer jo heller ikke da Casper Christensen påberåbte sig retten til at kalde Kieslowskis trilogi for noget kedeligt lort

Den nye litteratur vil i stedet være overskæg, mere sjov, mere rå, mere sød, mere finurlig og såmænd også mere oprigtig, end den man tidligere har set

Den sagte litteratur, en litteratur som ikke kommer ud af stedet, men som alligevel påberåber sig at være avantgarde: avantgarde og biedermeier på samme tid, en litteratur der kan råbe højt og lavt på samme tid


Hvor teoridannelserne i 80'erne beskæftigede sig med hvorledes vores fortolkning af verden går gennem sproget, da interesserer 90'errealismen sig mere for praksisfeltet og de konkrete og hverdagslige udmøntninger af fortolkningerne. De universer, som teksterne opruller, er ofte let genkendelige hverdagslige universer, men pointen er ikke at opnå genkendelighed hos læseren, snarere at så tvivl om den umiddelbare aflæselighed af det genkendelige. Teksten mærkes af læseren snarere end den fortolkes. Enten er en direkte affektiv påvirkning af læseren målet - for eksempel gennem lån fra lav-kulturelle genrer (horror, porno og melodrama), her vil en Linda Williams' begreb om mimicry være centralt som Gilles Deleuzes affekt- og perceptbegreber. Eller også er der tale om et spil mellem indlevelse og distance, mellem påkaldelsen af læserens empati og reserverede distance. Dette kan for eksempel opnås ved at arbejde med kontradiktoriske genrer (tragedie og farce), der producerer modsatrettede følelser

Man kan konstatere en fornyet interesse for politiske og sociale spørgsmål i kunsten i dag helt generelt. Indenfor ny dansk film er perspektivet nedefra - fra de marginaliserede, taberne - blevet genlanceret. I film som Italiensk for Begyndere og Bænken revitaliseres helt gængse naturalistiske-realistiske tematikker. Jeg vil i den forbindelse arbejde med Bent Vinn Nielsens forfatterskab, fordi dette eksplicit har et socialrealistisk perspektiv, der udmønter sig på højde med sin tid. Bent Vinn arbejder med en materialistisk kropslig stigmatisering af sine personer, der helt er på linie med udviklingen i samtidskunsten genereltSharp-focus realism
Dette begreb, som jeg har taget fra Winfried Fluck udtrykker en anden form for realistisk bestræbelse vi især finder i kortprosagenren, der om nogen har været den litterære genre, der har kendetegnet 90'erne. Det er en realisme, der knytter an til det at "vise" frem for at "fortælle" (showing and telling). I et genkendeligt hverdagsunivers skabes uhygge eller fremmedhed, der vidner om en æstetisk strategi, der de-familiariserer det velkendte. Vi kender strategien fra det aktuelle snap-shotfotografi (f.eks. Richard Billingham). Analogien til snapshotfotografiet er vigtig for det er i teksternes evne til at fremstille momenter af æstetisk egenværdi – midt i al denne genkendelighed - at de berører læseren. Man kan godt kalde det teksternes simulakrum-effekt. Simulakrum-effekten optræder på steder, hvor læseren forventer at finde nøglen til en konsistent interpretation. Men der er ikke nok information i "billedet" til dette. Jeg vil dels udrede forholdet mellem minimalisme (gentagelser, tomhed, stærk appel til en beskuer/læser om at "fylde hullerne ud") og realisme (momenternes billedkarakter som et visuelt-perceptivt lag i teksterne). Dels se på disse billedmomenter som "ynglepladser", hvor nye betydninger ser dagens lys. Helle Helle, Simon Fruelund, Jesper Wung-Sun, Ari Behn, Christina Hesselholdt vil være nogle af de kortprosaister, der vil blive inddraget

 
Grotesk realisme
Grotesk realisme er et begreb lanceret af Mikhael Bakhtin i dennes Rabelais-studier. Jeg er især interesseret i to aspekter ved begrebet: dels hvorledes det groteske opstår når helt grundfæstede grænser overskrides. F.eks. grænserne mellem menneske-dyr, animalsk-ikke-animalsk, ydre-indre. Dels i den groteske effekt af det Bakhtin kalder visualisering af det abstrakte. Visualiseringen af det abstrakte finder vi til eksempel i en æstetisk strategi, vi kan benævne bogstaveliggørelse af metaforer. Når metaforer bliver bogstavelige er der tale om frontalangreb på sprogets repræsentative funktion. I disse "punkteringer" bliver sproget performativt

DET ER NETOP HVAD CHRISTINA HESSELHOLDT GØR I I KØKKENET GRAVKAMMERET!


Den groteske realisme kan iagttages indenfor forskellige æstetiske genrer. I teatret er Line Knutzons drama eksemplarisk, især stykkerne Snart kommer tiden og Torben Toben, indenfor performance er Hotel Pro Formas forestilling Jesus odd. size central, indenfor film Lotte Svendsens Bornholms Stemme og indenfor litteraturen kan man pege på Marie Darriuessecq Truismes, 1996 og Magnus Mills The Restraint of Beasts, 1998

Dele af den danske litteratur fra 1990erne synes at være domineret af en form for nærpersonlige iagttagelser, mens andet bevæger sig ud i nærmest barnligt dadaistiske udtryk.
Da litt 90
Denne bog handler om dansk litteratur i 90erne og i begyndelsen af det nye årtusind. Kort fortalt et årti der kendetegnedes ved historiske begivenheder i verdenssamfundet, der målt på en psykopatologisk skala bevægede sig fra omnipotens til paranoia.

Berlinmurens fald d. 9. november 1989 og terrorangrebene på USA d. 11. september 2001 afgrænser godt og vel årtiet, der i den ene ende har Patrick Bateman og i den anden ende Harry Potter stående som en symboler på tidsånden: Børsmægler-psykopaten, der lokkede mænd, som ellers kun er til faglitteratur, til at æde prosafiktion, og kostskole(super)helten, der fik bogdroppere over hele verden til at give litteraturen endnu en chance.

 

 

I dag, hvor skriftbegrebet er udvidet som aldrig før og værkkategorierne opløst, er det umuligt at definere, hvad en digter er. »Fabulerende ordkunstner« vil nogen sige og pege på for eksempel Simon Grotrian, Pablo Henrik Llambias og Peter Adolphsen, hvis skrift og fortælleeksperimenter kræver mange og lange forklaringer. »Dybdeborende fortællekunstner« vil andre fremhæve og i stedet fremdrage Christian Jungersen, Solvej Balle og Merete Pryds Helle, der skriver en mere regelret, i den realistiske tradition funderet, prosa. - Men de samme prædikater kan sættes på konceptkunsnere, tv-værter, filminstruktører og skrivende journalister

Adskillige forsøg på at opfinde et navn til generationen af 90er-forfattere er blevet gjort, men den blivende erfaring er med Simon Grotrians ord, » … Man er jo alene, og alle er ensomme.« Eller formuleret af Naja Marie Aidt: »Jeg går jeg min egen vej, ligesom alle andre.«

Ideen om generationsbetingede tilhørsforhold vinder ikke længere nogen større tilslutning, og kunstnergrupperinger med gennemslagskraft har man ikke set siden udstillingen »Kniven på hovedet« på Tranegården i 1982, hvor »de unge vilde« slog igennem. Når kunstnerne er blevet individualiseret, er der ikke længere noget fællesskab, der kan danne grundlag for en gruppering.

Kunstinstitutionen er blevet afpolitiseret, og dermed forekommer magt-, institutions og kulturkritik gammeldags. Forfatterskolen er et eksempel på denne udvikling. Den er en SU-berettiget uddannelsesinstitution, og de mange forfattere, der udklækkes herfra har som eneste fællestræk, at de er fantastisk velskrivende, om end nødvendigheden af deres bøger er stærkt omdiskuteret.

 Litteratur har ingen kulturel forrang frem for andre kunstneriske udtryk.

Lad os nu tage et lille skridt tilbage til den amerikanske forfatter J. G. Ballard, som i 1973 i sit forord til romanen Crash bl.a. skrev følgende:

… balancen imellem fiktion og virkelighed er forandret markant i det seneste tiår. Deres betydning vendes i stigende omfang om. Vi lever i en verden, der styres af fiktioner af enhver art – masseforbrug, reklamer og politik, der føres som en del af reklamebranchen, den øjeblikkelige oversættelse af videnskaber og teknologier til vulgariserede forestillinger, den voksende sløring og sammenblanding af identiteter indenfor varernes virkelighed, den på forhånd givne tømning af et hvilket som helst frit eller originalt forestillingsmæssigt modsvar til fjernsynsskærmens erfaringer. Vi lever i en enorm roman. For forfatteren gælder det i særdeleshed, at det er mindre og mindre nødvendigt for ham at opfinde det fiktive indhold i hans romaner. Fiktionen findes allerede. Det er forfatterens opgave at opfinde virkeligheden.

Engang bidrog skønlitteraturen parallelt med universitær grundforskning til udviklingen af det, der er blevet kaldt »deep knowledge«. Dybe indsigter om samfundet, verden, mennesket og tiden. Ballard-citatet kan inden for sin egen historiske kontekst opfattes som et eksempel på »deep knowledge«. En tidlig forudsigelse af, hvorledes litteraturen overhales af udviklingen i videnssamfundet. Digterens opgave er at opfinde virkeligheden, skriver han. I 1973.

Ballard fortsætter: Tidligere antog vi, at verden omkring os repræsenterede virkeligheden, hvor forvirrende eller usikker, den end tog sig ud, og at den indre verden i vore bevidstheder - drømmene, forhåbningerne, ambitionerne - repræsenterede fantasiens og forestillingsevnens verden. Disse positioner er også, synes jeg, blevet vendt om. Den mest omhyggelige og effektive måde at håndtere verden omkring os på er at formode, at den er en fuldstændig fiktion – og omvendt, at den eneste, lille streng til verden omkring os findes inden i vores egne hoveder
 


 

Jeg vil kun være medlem af en klub der ikke vil have mig som medlem - Woody allan

Lacan:
Den franske psykoanalytiker Jacques Lacans (1901-1981)
ny forståelse af freud ud fra primært et filosofisk ståsted
-tekst om spejl-stadiet.
Psykologen Lacan tolker psykoanalysen som en antipsykologi

Lacan udvikler gradvist, hvad han betegner som en «Tilbagekomst til Freud» via en beskæftigelse med hidtil ubemærkede konsekvenserne af grundlæggerens arbejder, idet han fremsætter begreber som begær, subjekt, fallos, signifiant og nydelse. Han opsamler forskellige områder for viden, herunder lingvistik, filosofi, psykiatri og matematik, men uden nogensinde at give slip på, hvad psykoanalysen kan fortælle om mennesket. Han følger i dette arbejde sin helt egen vej og understreger eksistensen af det reelle, der er på spil i den psykoanalytiske erfaring, hvor det dukker op i bl.a. nydelsen og symptomerne.
 

Lacans synsmodel:
Fire fundamentale begreber i psykoanalysen

For den franske psykoanalytiker Jacques Lacan er en signifiant et bærende sprogligt element i det ube­vid­ste. Dette element viser sig i talen og kan have krops­lige effekter. Signifianten vedrører sprogets udtryksside og antagelsen om, at det er via dets ud­tryksside, at det ube­vidste viser sig.

Han følger i dette arbejde sin helt egen vej og understreger eksistensen af det reelle, der er på spil i den psykoanalytiske erfaring, hvor det dukker op i bl.a. nydelsen og symptomerne.

Venstre-lacanianerne, derimod, ser de gamle autoriteters og faderfigurers fald som frisættende, men advarer mod på den baggrund at tro at det er overjeg'et der er faldet. Til gengæld for det gamle autoritære overjeg, har vi i dag fået et overjeg der dikterer nydelse. I denne gruppe finder vi Slavoj Zizek.

Lacan: Vi ønsker ikke at få ønsker opfyldt - fantasier må være urealistiske - hvis vi får hvad vil vil ønsker vi det ikke mere - vi ønkser drømmen om fantasien - ikke fantasien selv - vi ønsker ikke at drømmen skal opfyldes...
konklusion: at leve efter lyster skaber ikke lykke - kun idealer...

http://www.youtube.com/watch?v=RyqVvMAp9Bo

Hvor skal man placere den nye single fra en af de sejeste kvinder i dansk musik, Tina Dickow? Er den udtryk for en højre-lacaniansk længsel efter en autoritet, der kan anvise subjektet dets plads i den symbolske orden? Eller udtrykker omkvædet subjektets erkendelse af det postmoderne overjegs imparativ om nydelse ("smells like fun") at jagten på nydelse ikke er frihed, men blot fører til den konstante jagt på ny nydelse ("Feels like being on the run")?

To af CVA's væsentligste forskningsfelter er populærkultur og lacaniansk psykoanalyse. Det er derfor ikke tilfældigt, at bloggens første videoklip forener disse to emner. Det nedenstående klip er nemlig noget så usædvanligt som en (godt nok fiktiv) universitetsforelæsning om Lacan, der fremføres i, og indgår som en integreret del af, en stor Hollywoodproduceret blockbuster, med en af de største amerikanske filmstjerner i hovedrollen.


Roland Barthes
DET STIVNEDE BILLEDE BLIVER TIL ET INDEX PÅ AT NOGET VAR, OG AT VERDEN ER TIL.
Det lyse kammer

Jacques Derrida og logocentrismen

Det der hverken er sandt eller falsk, er realiteten

Derridas dekonstruktion er først og fremmest en kritisk stillingtagen til en grundlæggende tradition i den vestlige tænkning. Med betegnelsen, logocentrisme, peger Derrida på, at man i den vestlige diskurs arbejder med ordet og fornuften i centrum. Han mener, det er problematisk, fordi et sådant system kun kan opretholdes ved at reducere og udgrænse det, der modsiger systemet.

Denne kritik må nødvendigvis også indbefatte strukturalismen med Saussure i spidsen, fordi den med sit system bestående af relationer af indbyrdes afhængige elementer, undertrykker de dele, der ikke passer ind i systemet.

En vigtig pointe ved dekonstruktionen er, at den hverken forsøger at destruere den vestlige tænkning eller at konstruere et alternativ til den. Ordet "de(kon)struktion", dvs. "ned-bryde" eller "ikke-opbygge" henviser til et forsøg på at stille sig kritisk og spørgende over for en diskurs, som dekonstruktionen vel at mærke selv indgår i. Således er den en måde at opnå forøget indsigt i logikken og i systemet på uden at være en egentlig metode, der er hævet over sit objekt.

Det radikaliserede tegn- og strukturbegreb

At dekonstruktionen ligger i forlængelse af og samtidig er et opgør med strukturalismen kommer tydeligt til udtryk i opfattelsen af sproget.

 Som Saussure opfatter Derrida sprogsystemet som en størrelse defineret af forskelle og modsætninger, hvori det arbitrære tegn karakteriseres af en tvedeling mellem det betegnende og det betegnede, hhv. signifiant og signifié. For både Saussure og Derrida udløser denne splittelse en mistillid til sprogets evne til at referere til virkeligheden. Hvor Saussure dog mener, at signifiant troværdigt kan henvise til signifié, går Derrida mere radikalt til værks.

Han problematiserer Saussures sprogteori på flere punkter. For det første hævder han, at signifiéen ikke blot er resultatet af forskellen mellem to signifianter (fx f-n-i-se-, g-r-i-s-e). Den er også et produkt af forskellen mellem en lang række andre signifianter (fx i-s-e, p-r-i-s-e, f-l-i-s-e etc.), hvilket betyder, at forholdet mellem signifiant og signifié ikke er entydigt. For det andet konstaterer Derrida, at betydningen aldrig ligger fast, men derimod er en skridende, forskydende størrelse. Signifianten henviser ganske vist til en signifie, men signifiéen fungerer selv som signifiant for en anden signifie etc. Dette forhold svarer til at slå op i en ordbog for at få et ords betydning defineret, hvorefter man blot støder på flere ord, som også må defineres. Sproget henviser altså til sig selv i det uendelige, og det enkelte tegn indgår tilsvarende i en endeløs kæde af betydningsskabende signifianter

Således hører dekonstruktionen ligesom blandt andet Lacans psykoanalyse ind under poststrukturalismen, som netop pointerer, at al betydning hviler på forskel og udsættelse. Dvs. at tegnet aldrig kan nå dets betydning og i yderste konsekvens, at det socialt konstruerede sprog ikke kan sige noget om virkeligheden. Derrida markerer denne radikale ændring af opfattelsen af tegnbegrebet ved at konstruere et nyt ord, "différance", der henviser til Saussures forskelsbegreb, "différence". I et interview fortæller han:
 

 

Den aktivitet eller produktivitet, der konnoteres af a i différance henviser til den generative bevægelse i forskellenes spil. Forskelle er ikke faldet ned fra himlen, og er ikke indskrevet én gang for alle i et lukket system, i en statisk struktur, som lader sig udtømme i en synkronisk og taxinomisk beskrivelse. Forskelle er virkninger af transformationer, og fra dette synspunkt er temaet differeren uforeneligt med det statiske, synkroniske, taxinomiske, ahistoriske osv. motiv i begrebet struktur. (Derrida, 1970, p. 251)

Med en bevidst stavefejl markerer Derrida altså, at systemet ikke er en absolut størrelse, hvori relationen mellem forskellige elementer er betydningsbærende. Det er i stedet gennem dynamikken, at betydningen skabes. At forskellene således ikke ligger fast stemmer overens med Derridas tanke om, at der ikke eksisterer en endelig betydning. Med signifiéens udtrykkende funktion beskrevet ovenfor dekonstruerer han så at sige, hvad han kalder for det trancendentale signifié, som netop "er nødvendigt for at forskellen mellem signifié og signifiant ét sted kan være absolut og ureducerbar" (Derrida, 1970, p. 67)

 

Tekst og fortolkning

Derrida hævder i "Om Grammatologi", at "der er ikke noget udenfor-tekst" (Derrida 1969. Her fra: Hans Hauge, 2001, p. 246), dvs. der er ikke noget uden for teksten. Ligesom tegnet er heller ikke teksten en endelig, lukket struktur. Den er ikke blot, som opfattet i den vestlige metafysik, en signifiant for en entydig signifié, men derimod en langt mere kompleks og betydningspluralistisk størrelse.

I denne forbindelse kritiserer Derrida den vestlige tænkning for dens fokusering på centeret i teksten. Ved kun at koncentrere sig om et centrum, må man reducere og tilsidesætte de elementer, som underbygger tekstens helhed. Herved marginaliserer man dele af teksten, siger Derrida, som er lige så essentielle for dens betydninger som det tilsyneladende centrale.

Den dekonstruktive handling består i netop at forskyde fokus til det marginaliserede og så at sige vende teksten på hovedet. Herigennem sidestilles det af den strukturalistiske læsning udelukkede, og det marginaliserede vender tilbage i teksten.

Teksten som et system er umulig at overskride, idet læseren, som selv er en del af den diskurs, teksten er indskrevet i, netop ikke er placeret uden for den, men derimod inden i den. Med bevidstheden om det søger den dekonstruktive læser dog alligevel at finde udveje i teksten og dermed slippe fri af hele den vestlige logocentriske tænkemåde. Ved at "lade som om" man kommer på ydersiden af teksten, er der om ikke andet mulighed for at stille sig kritisk over for tekstens system.

I overensstemmelse hermed peger Derrida på en dobbelthed i tolkningen af en tekst, som også gælder for tegnet, og hvad han kalder, spillet. Der eksisterer to modstridende fortolkninger, som altid er i spil samtidigt. Én læsemåde holder sig inden for tekstens rammer, lukker den og konstruerer en betydningsstruktur. En anden læsemåde forsøger at overskride teksten, åbner den og destruerer ideen om en entydig betydning.
 

Den første læsemåde er, siger Derrida, en fordoblende kommentar, som blot skriver videre på teksten, idet den ikke overskrider den. Det vil sige, den tror, den placerer sig udenfor, men det gør den ikke, idet dén og teksten er indfattet i én og samme diskurs. Det er den traditionelle, opbyggende måde at tolke på, som også strukturalismen repræsenterer. Derrida siger:

 

Den (...) forsøger at dechifrere, drømmer om at dechifrere, en sandhed eller en oprindelse, der er fri af spillet og fra tegnets orden (...). (Derrida, "Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences". Her fra: Hauge, 2001, p. 252)

Den søger altså at finde den tidligere nævnte trancendentale signifié, i modsætning til den anden læsemåde, som erkender umuligheden af at finde en endelig betydning. Den anden læsemåde er netop karakteriseret ved, at den

 

(...)ikke længere er rettet mod en oprindelse, godkender spillet og forsøger at bevæge sig hinsides mennesket og humanismen(...)". (Ibid)

Den er inspireret af Nietzsche og Heidegger og kan forekomme destruktiv, men Derrida betoner, at destruktionen fra starten af er et mislykket projekt. Den bilder sig nemlig ligesom den første læsemåde ind, at den kan sætte sig uden for teksten:

 

The step "outside philosophy" is much more difficult to conceive than is generally imagined by those who think they made it long ago with cavalier ease, and who are in general swallowed up in metaphysics by the whole body of the discourse that they claim to have disengaged from it. (Rivkin m.fl., 1998, p. 235)

Læsemåden er altså ikke destruktiv, men derimod direkte dekonstruktiv, idet den på optimistisk vis forsøger at overskride teksten på spillets præmisser velvidende, at en sådan handling er illusorisk.

Fortolkningens dobbelthed kan fungere som et billede på dekonstruktionens tvetydige projekt, idet læsemåderne sideløbende opbygger og nedbryder teksten som dekonstruktionen selv, der heller ikke fastholder én, men i stedet flere samtidige positioner

Nedbrydning af det binære modsætningspar

For både tegnet og teksten gælder det, at de er defineret ud fra forskelle, og det er kendetegnende for hele den vestlige tænkning, at vi opfatter gennem modsætningsstrukturer. Sådanne modsætninger opfattes som logisk funderede, eviggyldige sandheder, som med deres lovmæssige status er hævet over enhver form for subjektiv kritik. Også dét gør Derrida op med.

Hans dekonstruktion består i en "omvendt" tilgang, hvor han viser, at det binære modsætningspar rent faktisk ikke er en objektiv størrelse. I stedet hævder Derrida, at det hviler på et socialt konstrueret værdihierarki eller mere radikalt; et undertrykkende voldshierarki. De to poler i dikotomien er ikke logisk sidestillede, som oprindeligt antaget, men er i stedet karakteriseret af en uligevægt, som favoriserer den ene over den anden. Den ene pol er den højest prioriterede og opfattes som oprindelig, mens den anden opfattes som mindreværdig og som en afledning af den første. Eksempler på det er fx den kristne opfattelse af verden som splittet mellem god vs. ond, hvor Gud sættes som den positive og oprindelige pol, mens Satan er den lavere, af Gud skabte, faldne engel. Eller forholdet mand vs. kvinde, hvor manden ifølge Paradismyten er det oprindelige menneske og kvinden blot en afledning af mandens ribben.

Derridas eget primære eksempel er det binære modsætningspar tale vs. skrift, som med den klassiske værens-filosofi i århundreder har fremhævet talen som det oprindelige sprog, idet det ligger nærmest sjælen og er karakteriseret ved nærvær. Med dekonstruktionen af den tidligere nævnte trancendentale signifié og dermed også af ideen om en endelig kerne eller sjæl, må også denne konstruktion givetvis lade livet.

Sammenfattende kan man sige, at Derrida med sin dekonstruktion af det binære modsætningspar i bred forstand problematiserer og relativiserer hele den vestlige metafysik, herunder strukturalismens sprogsyn, som dekonstruktionen på samme tid ligger i forlængelse af.
Han blev kendt for sine dekonstruktioner -- anfægtelser -- der i nye begyndelser giver forstyrrelse af den vestlige tankes hierarkiske oppositioner.
Han anfægtede logocentrismen med dens forestilling om meningens transcendentale eksistens på den anden side af tegnenes udtryksside; altså der hvor f.eks. ideen om Gud tidligere havde stået som garant.

Tegnet er altid kun et spor af noget fraværende. Det er aldrig nærvær. I en stadig forskelsproduktion grundlægges rum og tid. Et rum, hvor der udspredes forskelle, og en tid, hvor afslutningen udsættes. Men tilskrivningen er forsinket og udsat. Forsinkelsen kan forklares ved, at jeg kan være død, når dette læses; og udsættelsen ved at jeg, mens jeg skriver, må vente til senere med at blive læst

Dette anfægtede Derrida og hævdede, at "i begyndelsen var skriften."

Derrida selv omgikkedes.  »Genet var min ven - det var Hegel ikke«,
 

Bukdahl
Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004
Gilles Deleuze

alt beror på forskellighed - ikke enshed
rather than seeing philosophy as a timeless pursuit of truth, reason, or universals, Deleuze defines philosophy as the creation of concepts. For Deleuze, concepts are not identity conditions or propositions, but metaphysical constructions that define a range of thinking, such as Plato's ideas, Descartes's cogito, or Kant's doctrine of the faculties. A philosophical concept "posits itself and its object at the same time as it is created."[21] In Deleuze's view, then, philosophy more closely resembles practical or artistic production than it does an adjunct to a definitive scientific description of a pre-existing world (as in the tradition of Locke or Quine).

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor
 


 

 
Noam Chomsky
venstreorienteret amerikaner - sprogforsker
Som sprogfilosof har han grebet tilbage til det 17. århundredes rationalistiske filosofi, og hævder, at sprogindlæring ville være umulig, dersom vi ikke var født med visse grammatikalske strukturer, som udstak rammer for alle mulige sprog.

Hal Foster : Return of the real
Kunsthistoriker fra den progressive kunst
Inspiration fra Lacan