AMBROSIUS STUB   (1705-58)      

 

 Noter til Rokokkoen

 

 
ARIA

Jeg laver tynd Caffee:
Den sterke brænder Blodet,
Den sterke svekker Modet
Og giver Hierte-Vee;
Jeg laver tynd Caffee.
I Mandfolk! I, der skiønner
At bruge Sundheds Bønner,
I see jo meget let,
At min Maneer er ret;
Men vil Jurister sætte
Vor Meening her til rette.
O, sligt maae gierne skee!
Jeg laver tynd Caffee.

Jeg skienker tynd Caffee:
Den giver Sindet Kræfter,
Og fordrer ey derefter
Preservativ af Thee;
Jeg skienker tynd Caffee.
Har nogen Lyst at drikke,
Hans Hierte tynges ikke,
Hans muntre Sind er frie
Fra  Melankolie.
I Sorgens Patienter!
Her findes det, I venter,
Her lærer I at lee;

Jeg skienker tynd Caffee.
Jeg drikker tynd Caffee,
Friemodig alle Dage,
Trods Grillers farlig Plage,
Trods Hierte-Klap og Vee
Af sterk og sort Caffee;
Det var da ey saa ilde,
At Medici de vilde
Engang foreenes om
At fælde denne Dom:
I Pigers hvide Arme
Bør ey den Karl faae Varme,
Der findes kold, som Snee,
Af sort og stærk Caffee.