Eksistentialismen - 40´erne - NoterBESÆTTELSEN 40-45

 

 

EFTER BEFRIELSEN 45

Mere eksistentialistisk litt.

Underholdningskultur

Eksistentialismen

 

Digtningen 40-45

Heretica 48-53

  Krigen set fra tysk side

BESÆTTELSEN 1940 - 45

 

M.A. HANSEN AGERHØNEN E - PARADISÆBLERNE P

ADVENDTHOLDNINGEN:
"AGERHØNEN"
ANGST GRUNDVILKÅR -  ACCEPT AF ANGSTEN
FORVENTNING - HÅB
TEGN OPPEFRA - ET SKUB - GUDDOMMELIG INDGRIBEN IN DEUS EX MACHINA
MÅLTIDETS SYMBOLVÆRDI - DEN SIDSTE NADVER
DET ER DRENGEN SOM "SER"

FRA FRYGT TIL HÅB


  

Ingen tid til teorier
Den tyske besættelse af Danmark fejer alle den tidligere periodes fine skrivebordsteorier af bordet og får selv kommunisterne ud af salonen. Når dødens realitet er allestedsnærværende, fokuseres opmærksomheden på de nære ting - ens egen overlevelse, ens nærmeste...og valget...skal jeg - skal jeg ikke kæmpe imod...

Fælles for kunstnere og intellektuelle i perioden bliver den orientering mod tilværelsens her og nu-dimension der automatisk følger den der handler eller skriver med livet som indsats. 

40´ernes forfattergeneration reagerer i forlængelse heraf mod 30´ernes rationelle, overvidenskabelige - marxistiske eller freudianske - livsforklaringer. 

Ondskab kan ikke forklares videnskabeligt
Krigens afsløringer af menneskelig ondskab kan ikke alene forklares ved misforhold i samfundet og opdragelsen. Problemet må bunde dybere, i selve den menneskelige natur. Virkningen af denne opfattelse bliver: selvransagelse, fordybelse i jeg´et, spørgsmål om den enkeltes ansvar for sit eget liv og andres.
 

Underholdning & besættelse


Camouflagelyrik

Man binder os på mund og hånd 
med vanens tusind stramme bånd.
Og det er besværligt 
at flagre sig fri!

Liva Veel synger disse uskyldige ord forfattet af Poul Henningsen i begyndelsen af 40´erne. Revyteatret er fyldt af mennesker - også den tyske besættelsesmagt er til stede. Men med en attitude der overgår selv en tegneserielignende klichéagtig fremstilling af deutche werhmact, går det hen over tyskernes hoveder hvad alle de danske tilskuere ved og fryder sig over: at revyvisen er en næsten alt for åbenlys protest mod besættelsen af Danmark.

Underholdningskulturen som protest
På danserestauranter, varieteer og revyer spilles der underholdende amerikansk bigbandjazz som aldrig før:

To be or not to be
thats the question
but not for me
Because I´m in love

Leo Mathisens swingmusik er ren underholdning, men er samtidig et klart signal til tyskerne der hadede den amerikanske "neger"-jazz og havde lyst den i band sammen med Picasso og andre store genier under begrebet: Entartede Kunst. 
Mørklægning og udgangsforbud
Ungdommen, de såkaldte swingpjatter i amerikansk storternet tøj og Johny Weismüller-frisurer, udfolder i den frie dans et kropssprog der i sig selv er en hån mod den tyske strækmarchs ordnung muss sein-ideal. Selv den overfladiske Leo Mathisen-sang: Take it easy boy, boy / go to your home / take a cigar, kan - henvendt til tyske hærkolonner - tolkes som en opfordring til at desertere.

Den ellers så udskældte drømmeindustri har pludselig fået progressive kvaliteter!

  

Besættelsestidens digtere


Enten - eller

Selv med Leo Mathisens cigar i mundvigen er alle klar over at problemerne er store og enkle: enten er man for eller imod nazismen. Livsfølelsen er under den stadige trussel om en øjeblikkelig død stærk og intens. Valgsituationen tydeliggøres for den enkelte: enten engagerer man sig i kampen for det man tror på, eller også lader man være. 

Beredskabsdigtning - Kaj Munk
Aviser og medier er under skarp censur. Litteraturen går under jorden, især med digterpræsten Kaj Munk der udsendte en strøm af illegal modstandslitteratur. Munk var i 30´erne, som så mange forfattere før ham, smittet af den nietzscheanske virus, den stærke ener. Han hyldede på dette tidspunkt Mussolinis og Hitlers magtvilje, men blev dog efterfølgende klar over sin fejltagelse. I 1944 bliver Kaj Munk likvideret af tyskerne.

Ung modstandsdigtning - Morten Nielsen
Modstandskæmperen Morten Nielsen dør i 1944 af et vådeskud kun 22 år gammel.
I 43 udgiver han sin eneste digtsamling Krigere uden vaaben. Morten Nielsen udtrykker de unge frihedsdskæmperes næsten alt for tidligt modnede livserfaring. Når døden altid er til stede som en mulighed, bliver hvert sekund intenst levende, men også en smertefuld påmindelse til et ungt menneske om at et helt livs muligheder kan forsvinde i det selv samme øjeblik. 
Det unge modstandsmenneske bliver af befolkningen dyrket med en næsten helgenagtig status.

Leif Panduros uanstændige skildring af modstandskampen
Mange tidligere frihedskæmpere blev rasende på Leif Panduro da han i 1960 udgav romanen De Uanstændige. Her bliver glorien pillet af de unge modstandsfolk. De bliver i romanens sidste kapitler skildret som en flok unge ballademagere der har søgt krigen for spændingens skyld og for at få afløb for deres freudiansk skildrede frustrationer.

Måske har selv modstandsfolkene ind imellem selv følt sig utilpasse på piedestalen.
I hvert fald skriver frihedskæmperen Halfdan Rasmussen efter krigen det tilsyneladende humoristisk sorgløse antikrigsdigt Noget om Helte. Digtet hylder de nære værdier som f.eks. indtagelsen af en øl i kolonihavehuset med dets trygge værn mod verdens larm.

Livet er en morgengave
Sjælen er et pilgrimskor
Der står krokus i min have
der står øller på mit bord
Under himlen hænger lærken
som et svagt bevinget frø
.....
  

EFTER BEFRIELSEN  1945


Nürnbergprocesserne
 
Nürnbergprocesserne efter krigens afslutning var med til at dømme tyske krigsforbrydere.
Gang på gang fremførte de anklagede det argument at de var uskyldige idet de jo blot handlede efter ordrer.
Men med eksistentialismen som en slags naturretslig baggrund blev argumentet tilbagevist med den begrundelse at ethvert individ til hver en tid har et personligt ansvar for sine handlinger. 

Det eksistentielle ansvar
Tilværelsen kan ikke indordnes under et system eller forklares efter en teori, men er uafsluttet, åben. Det indebærer at hver ny situation der indtræffer kræver et valg af den enkelte som han må sætte hele sin eksistens ind på. Det personlige engagement er det eneste der kan give valget gyldighed når alle overlevede tankesystemer har vist sig at være utilstrækkelige at støtte sig til. Den enkelte må selv helt alene træffe sit valg.  
Dette medfører usikkerhed og angst da mennesket selv har det fulde personlige ansvar for sine handlinger og deres konsekvenser.
 

Eksistentialismen & Sartre


Ingen dårlige undskyldninger!  - Du kan ikke løbe fra dit ansvar...

I følge den franske eksistensfilosof Jean Paul Sartre kan et menneske ikke undskylde sit livs fallit med at det har fået en dårlig opdragelse eller at det har levet under dårlige sociale vilkår. Sartre har den opfattelse at mennesket har en frihed til at vælge, og at et menneske følgelig må bedømmes på sine valg - eller manglende valg - her i livet. 
Et menneske der aldrig der aldrig har taget stilling til nazismen, men passivt har ladet sig lede med strømmen, er lige så skyldigt i dens følger som den der med fuldt overlæg har valgt at blive nazist. Begge må de stå til ansvar for konsekvenserne af deres valg eller manglende valg. 

Sat paradoksalt op: En kryster er en kryster, fordi han har valgt at være en kryster - og selv hvis han ikke bevidst har valgt det, er han ansvarlig alligevel.

Den absurde tilværelse
Eksistentialisterne opfatter tilværelsen i sit udgangspunkt som fuldstændig uden mening eller formål. Erkendelsen af dette eksistentielle grundvilkår medfører angst. Dette udgangspunkt er fælles for både den kristne kierkegaardske eksistentialisme og den ateistiske eksistentialisme (Sartre, Camus). 

Det bevidste valg
Angsten kan dog hjælpe individet til at træde i karakter.  I følge Sartre kan det enkelte individ ophæve meningsløsheden og angsten i sin egen tilværelse gennem det bevidste valg. Gennem valget påtager man sig ansvaret for sine handlinger og undslipper således den ufrie, ubevidste vanetænknings indflydelse. 
  
Den eksistentielle ensomhed
Den ateistisk eksistentielle filosofi er grundliggende en individualistisk filosofi. Sartre definerer på et tidspunkt helvede: helvede, siger han, det er den anden. Et menneske der trådt i karakter og har påtaget sig sit ansvar for livet, er alene, ensomt - dets moralske grundlag er ikke samfundsdefineret, men udelukkende et personligt ansvar.
  
Eksistentialisme kontra naturalismens determinisme
Eksistentialismen er også en klar reaktion mod 30´ernes naturalistiske opfattelse af mennesket som et produkt af arv og miljø, en opfattelse der i sin yderste konsekvens må føre til at begreber som frihed og valg, ansvar og skyld mister deres betydning.
At være menneske er for eksistentialisterne at være ansvarlig.
  

Heretica 1948 - 53   -   et eksistentielt tidsskrift

 
Heretica er kættersk (oprørsk) vendt mod ideologiske holdninger - især 30ernes socialrealistiske, marxistiske, kulturradikale, funktionalistiske og freudianske fornuftsstyrede meninger på samme måde var: Tårnet (1) mod naturalismens videnskabelige/positivistiske overbevisninger. For disse digtere er Europa kastet ud i en dyb kulturkrise, der tager sin begyndelse renæssancens intellektualisering af mennesket og som kulminerer med verdenskrigens og teknologiens ødelæggelser. Overvurderingen af intellektets muligheder forjager, som kulturhistorikeren Wilhelm Grønbech (1873-1948) havde påvist, menneskets evne til at opleve alle tings naturlige sammenhæng. Dette er også temaet i Poul La Cours "Fragmenter af en Dagbog".
For hereticanerne, som har meget tilfælles med de symbolistiske digtere, åbner kunsten nye veje. Dels bestræber den sig på at etablere et nyt troværdigt sprog, og dels bliver den en ny form for erkendelse af tilværelsen. Denne kunstneriske erkendelse kan bringe det enkelte menneske ud af den ensomhed, der er et grundvilkår for den hereticanske digter. (jvf. eksistentialismen) Poesien bliver et medium for en eksistentiel genfødsel i nuet = Du er ikke, hvad din fortid har gjort dig til, men du er, hvad du har valgt. 
Denne adventsholdning resulterer i, at man forlader romanen som genre fordi den , som M.A. Hansen udtrykker det, ikke kan gå dybt nok i sin analyse af den subjektive situation, og endelig fordi den som regel for naturalistisk i sin beskrivelse af virkeligheden, med hensyn til psykologiske årsagsforhold. Disse digtere havde brug for virkeligheden, ikke som virkelighed, men som springbræt til højere verdener. Man benyttede sig især af et bibelsk inspireret sprog i lyrikken eller af myter og eventyr. Tilværelsen sandhed og sammenhæng er transcendent. De fleste digtere forløstes først fra deres ensomhed (digteren på det yderste skær - digteren i elfenbenstårnet) ved mødet med et DU: Enten gennem troen, som f.eks. Ole Wivel i "Fiskens Tegn" eller gennem et andet menneske - en kvinde - som i Sarvigs "Frostsalme for to eller tre." Hereticaneren afviste alle diskussioner om kunstnerens politiske funktion. Han lever for l`art pour l`art holdningen: poesien er en frelsende magt i sig selv. Den skal ikke forstås men leves. 
Dette får bl.a. Erik Knudsen til at forlade tidsskriftet for sammen med andre at etablere tidsskriftet DIALOG.

Lyrikkens erkendende magt

Tidsskriftet Heretica reagerer mod 30´ernes realistiske prosa og samfundskritiske hensigt. Man kræver ny respekt for kunsten, poesien, først og fremmest den lyriske form der betragtes som et udtryk for en dybere erkendelse af virkeligheden. 
Krigens, især holocaust ufattelige ondskab lader sig ikke beskrive eller forstå i en videnskabelig saglig naturalistisk roman. Det paradoksalt grusomme kun udsiges i en lyrisk form. Digtekunsten åbner som hos symbolisterne nye veje. Dels bestræber den sig på at etablere et nyt troværdigt sprog, og dels bliver den til en ny form for erkendelse af tilværelsen.

Kunst er ikke politik - tilbage til l´art pour l´art
Heretica afviser alle diskussioner om kunstnerens politiske funktion. Digtet lever i  l`art pour l`art holdningen: poesien er en frelsende magt i sig selv. Den skal ikke bruges til noget uden for sig selv, men leves i sig selv. 

Heretica og Tårnet
Heretica er kættersk (oprørsk) vendt mod ideologiske holdninger - især 30´ernes socialrealistiske, marxistiske, kulturradikale, funktionalistiske og freudianske fornuftsstyrede meninger. 
Herticanerne er i familie med de symbolistiske digtere, længere ude også med de romantiske.
Deres  program er parallelt til  Tårnets  modstand mod naturalismens videnskabelige/positivistiske overbevisninger. 

Væk med den naturalistiske roman

Denne holdning resulterer i at man forlader romanen som genre fordi den som M.A. Hansen udtrykker det, ikke kan gå dybt nok i sin analyse af den subjektive situation, og endelig fordi den med hensyn til psykologiske årsagsforhold som regel er for naturalistisk i sin beskrivelse af virkeligheden. 

Det farlige intellekt

Heretica protesterer mod alle politiske ideologier og deres "falske profeter".
For disse digtere er Europa kastet ud i en dyb kulturkrise, der tager sin begyndelse renæssancens og senere i oplysningstidens intellektualisering af mennesket og som kulminerer med verdenskrigens og teknologiens ødelæggelser. 
Den moderne kulturs ensidige overvurdering af intellektet forjager som kulturhistorikeren Wilhelm Grønbech (1873-1948) havde påvist, menneskets evne til spontant at opleve alle tings naturlige sammenhæng. Mennesket bliver derfor et offer for de fortrængte irrationelle kræfter i tilværelsen, værst udfoldet i Nazismen. Målet er, med ord fra Poul La Cours Fragmenter af en Dagbog, at genskabe ligevægten mellem Apollon og Dionysos, mellem forstanden og den dybe følelse.

AT DIGTE SIG UD OVER ENSOMHEDEN
Som tidligere nævnt indebærer den ateistiske eksistentialisme en erkendelse af menneskets ensomhed. Ensomhed  er også et grundvilkår for den hereticanske digter. 
Men den fundamentale ensomhedsfølelse forsøges af digterne overskredet i lyrikken.
Ole Wivel skriver (i digtet) Til den vandrende:

Her går du fremmede i aftenblæsten
altid ensom blandt andre - aldrig alene for dig selv


Eksistentiel fremmedgørelse
Med ensomhedsfølelsen kommer også den eksistentielle fremmedgørelse mellem mennesker. Digtes Du er den fremmede. Digtet er blandt andet et forsøg på at få Du´et i tale:

Hvilken vej har du valgt?
Drømte du om at hvile som en sten i sandet
eller blænde op for natten som et lyn


Wivel ønsker som flere af digterne fra perioden, at forløses fra ensomhed ved mødet med et du. Men du´et skal først træde i karakter gennem valget. Et sandt møde mellem jeg og du forudsætter at der har fundet en "eksistentiel indvielse" sted hos begge. Digter-jeg´et er nu klar med en sidste belæring til du´et:

Men alle veje, som ikke udgår fra dit hjerte,
ender blindt.


Som vi her ser i slutlinierne Til den Vandrende, har mødet med det andet menneske kærligheden som kardinalpunkt. 
Denne kærlighed kan være universel i sin natur eller være til en kvinde - som i Sarvigs: Frostsalme for to eller tre

Poesien bliver et medium for en eksistentiel genfødsel i nuet: Du er ikke, hvad din fortid har gjort dig til, men du er, hvad du har valgt. 

Den kunstneriske erkendelse og kreativitet kan altså bringe det enkelte menneske ud af isolationen.
 
Den religiøst lyriske ensomhedsoverskridelse
Ensomheden bliver ikke kun ophævet lyrisk-eksistentielt. Det næste skridt bliver med Kierkegaard som inspirationskilde at overskride isolationsfølelsen gennem den religiøse dimension. Ole Wivels  Fiskens Tegn  handler om trosforløsning.
Digtningen gør brug af virkeligheden, ikke som et mål i sig selv, men som et springbræt til højere verdener. Man benyttede sig især af et bibelsk inspireret sprog i lyrikken eller af myter og eventyr. Tilværelsens sandhed og sammenhæng er transcendent. 
 
Advendtsfølelsen
Ofte vil digtene være farvet af en håbefuld afventende holdning - en "advendtsfølelse" hvor man i overført betydning glæder sig til Kritisti (gen)fødsel. Digtet forbereder følelsesmæssigt den forløsning som skal komme.


Hereticas Redaktører: 
1948-49 Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen
1950-51 Martin A. Hansen og Ole Wivel
1952-53 Frank Jæger og Tage Skou Hansen

De vigtigste bidragydere til Heretica:
Stefan George, Rilke, T.S. Eliot, D.H.Lawrence.
Thorkild Bjørnvig 1918
Karen Blixen 1885-1962
Ole Wivel 1921
Martin A. Hansen 1909-1955
Poul La Cour 1902-56
Bjørn Poulsen 1918
Erik Knuden 1922
Frank Jæger 1926-1977
Ole Sarvig 1921-1981
Halfdan Rasmussen 1915


Erik Knudsen og den politiske dialog

Hereticas manglende interesse i et politisk engagement får bl.a. Erik Knudsen til at forlade tidsskriftet for sammen med andre at etablere tidsskriftet Dialog
 

Mere eksistentialistisk litteratur


Karen Blixens aristokratiske eksistentialisme

Det siger sig selv at de eksistentielle forfattere ikke har uniform på, men at de som symbolisterne skriver i en stærk personlig stil. Det gælder ikke mindst Karen Blixen der med
Syv fantastiske Fortællinger (1935) og Vintereventyr (1942) skriver verdenslitteratur.
I Blixens eksistentielle univers forbindes individet med helheden - ikke gennem kristendom, men gennem urreligiøst farvede myter. Karen Blixen bor i mange år i Kenya, Afrika. Her, i livet sammen med de afrikanske urfolk, har hun hentet mytisk næring til sit stærkt personlige, men også universelle univers. Ud fra en fællesmenneskelig forståelse genkender hun sit eget "aristokratblod" i de stolte Massaikrigeres stolthed, mod og æresbegreber.  
For Blixen bliver det eksistentialistiske valg forankret i menneskets evne til at vælge sin skæbne. At vælge og følge sin egen natur på godt og ondt kræver mod. Men den som vælger sin egen natur, får som belønning at føle sig som en del af et guddommeligt skæbnemønster. 

Martin A. Hansen og Løgneren
I 1950 skriver M.A. Hansen Løgneren. Løgnerens hovedperson Johannes Vig (=Johanne-svig) gennemgår den eksistentielt religiøse dannelsesudviking fra at være et løgnagtigt, selvbedragerisk og fremmedgjort menneske frem til den egentlige valgsitituation. I den eksistentielle roman bliver selve valgsituationen bredt ud, både sidemæssigt og som dramatisk højdepunkt. Johannes Vig når til sidst frem erkendelsen af valgets nødvendighed:

Når du kommer til meningsløshedens yderste, da ser du at det hele er en valplads hvor to magter slås. Og et ingenmandsland gives ikke.

Med Johannes Vig ses overgivelsen til en personlig Gud som den eneste løsning.

Kierkegaards religiøse version af eksistentialismen dominerer således  40´ernes Danmark. Sartres ateistiske eksistentialisme som for øvrigt selv udsprang af Kierkegaards, bliver blot forfatternes omvej hjem til vore egne litterære rødder.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor