1968 til 80 - nyrealisme i det utopiske årtiOprør og oliekrise

Socialmodernisme

Politisk litteratur

Nyrealisme

Attituderelativisme

Ungdomsoprør & rock 

Bekendelseslitteratur

Systemdigtning

Generationskløfterne

Kvindelitteratur

Storbybilleder

Medier & hype  

Oprør & oliekrise


70er staten i modvind   
Mellemlagsstaten kan i 60erne etablere sig stort set uden indsigelser fra andre end et par forkølede kulturradikale. Fra 68 ændrer billedet sig. I 70erne udvider og cementerer socialstaten sin position, bl.a. i form af opførelser af betonsattelitbyer.
 
Men 70ernes stat vokser i strid modvind fra politiske og kulturelle modbevægelser. 
Det ny mellemlagssamfund formes af modbevægelsernes hamre. 
Disse hamre føres først og fremmest af middelklassens egne børn!
  
Første-generations-middelklassen og dens børn 
1968 er året hvor massive oprørs og protestbevægelser dukker op overalt på hele kloden. Der er store forskelle på oprørenes karakter, forudsætninger og baggrunde. Der er langt fra rødgardisternes blodige kulturrevolution til foråret i Prag der tromles ned af russiske tanks og de pariserkommunelignende revolter i universitetsmiljøet i Paris. Og endnu længere er der til Christiania i H. C. Andegårdsland. 
Et fællestræk for disse modbevægelser er dog at de alle spontant opstår og iværksættes af unge mennesker født efter 2.verdenskrig. Denne ungdom har stort set oplevet materiel fremgang gennem hele opvækstperioden. Et yderligere fællestræk for ungdomsmodbevægelserne er at de opstår i kulminationspunktet i en velfærdsfremgang der netop som forudsætning har den stat som de vender sig imod. 
Periodens hoveddrivkraft skabes således i den dialektiske modsætning mellem en centraliserende og kontrollerende stat og de kreative overskuds- og kaoskræfter den selv samme centralisering paradoksalt nok frisætter.
  
Oprør fra venstre - studenteroprøret i 68 
I 68 kulminerer den internationale økonomiske vækstrate.
I
Europa udgår den nye mellemlagsungdoms utilfredse overskudsenergi først og fremmest fra universitetsmiljøerne - der gøres op med forstenede undervisningsformer og professorvælder styrtes ned fra soklerne. Det er middelklassens sønner og døtre der nu fylder universiteterne op. Uden akademisk familietradition forlanger de de gammelborgerlige elitære dannelsesidealer udskiftet med samfundsrelevant forskning. Denne forskning bliver stærkt venstreorienteret og tager sit teoretiske udgangspunkt i studier af marxismen. På Nordisk Institut i Århus skiftes i begyndelsen af 70erne læsningen af litteratur ud med K. Marxs Kapitalen og bogladerne fyldes op med billige litteraturteoretiske bøger fra DDR (det tidligere Østtyskland) Litteraturen politiseres. Socialrealisme og til nød naturalisme bliver de salonfähige genrer.
  
Oprør fra højre
Socialstatens socialdemokratiske vækstideologi møder også modstand fra en ny højrefløj. 
I 1972 danner Mogens Glistrup Fremskridtspartiet der med et slag bliver landets næststørste parti! 
Statens ekspansion bliver financeret gennem et stigende skattetryk.
Danmarks måske første medie-hype bliver Glistrups offentliggørelse af en personlig skatteprocent på nul. Fremskridtspartiet bæres af en anti-statslig proteststemning med udgangspunkt i den jævne mands månedlige oplevelse af at den stigende skatteprocent på lønsedlen udhuler hans realløn. Fremkridtspartiet vender sig naturligt også mod statens bureaukrati og stadigt mere uigennemskuelige lovjungle. 
  
Oliekrise i 73

I 1973 skruer OPEC, de olieproducerende landes organ, prisen op for råolie hvilket udløser en verdensomspændende økonomisk stagnation. 70er krisen er imidlertid ikke fattigdomsskabende på samme måde som krisen i 30erne. Den fører blot til vækststagnation og bilfri Søndage. Selv om afmatningen fører til virksomhedslukninger, har 70er socialsamfundet spundet et net under de 300.000 nye arbejdsløse. Social nød som man kan se det i tidligere tiders økonomiske kriser, undgås. 
Oprørsbevægelserne skabes altså i en økonomisk velfærdssituation der imidlertid psykologisk opleves som krise.
 
USA, ungdom og medie-hype
I USA bliver hovedomdrejningspunktet især ungdommens utilfredshed med USAs kritikløse forbrug af unge mænd til kanonføde i Vietnam og i forlængelse heraf et opgør med de ideologiske forudsætninger som denne krig hviler på. 
Det bliver dog det nye medie, fjernsynet der stopper USAs engagement i Vietnam. Fjernsynsmediets enorme magt som skaber af hype er endnu ikke gået op for den amerikanske statsmagt. Vietnamkrigen stopper da Amerikas forældre får serveret deres døde sønner direkte i dagligstuen af et ukontrolleret og frit TV-medie

I Danmark bliver rejseguruen Simon Spies en af de erhvervsledere der bedst forstår at udnytte de økonomiske fordele ved hype. Han forstod at dårlig omtale i pressen er bedre end ingen.
   
Rockkulturen
En fælles platform for hele den vestlige verdens ungdom bliver den nye elektrisk forstærkede beatrock. Beatles og Rolling Stones er de første grupper, men i kølvandet følger adskillige andre bands i både USA og Europa. Selv i Danmark bliver der skabt ny og original musik og lyrik, bl.a. af Savage Rose, Steppeulvene og Gasolin (Kim Larsen). 
   
De alternative livseksperimenter 
Den kollektive boform med tilhørende fuld pakke bestående af alternative samlivsformer afprøves med henvisning til kernefamiliens fallit. Hippier valfarter til Afghanistan og Indien og de overlevende bringer etnisk inspiration med hjem til kollektiverne i Hellerup.
Det ville have interesseret Thomas Moore: Troels Kløvedal og Ebbe Kløvedal tager navne efter hobitterne i Tolkiens fantastiske fortællinger. 30 år efter hitter hobitter over hele kloden! Men da har Troels Kløvedal allerede skabt sit eget livs fortælling på de syv verdenshave. Kvinderne eksperimenterer også: Kvinde-Ø-lejre, kvindefestivaler, hvor mænd er forment adgang og spontane eller iscenesatte happenings. 
  
Periodens diffuse men energiske længsel efter utopia skaber også store begivenheder som dannelsen af fristaden Christiania og Thy-lejren.
 
& vor tids cyberpunkmanagementkultur
Amdi Petersen og Tvindskolerne udspringer af det samme energifænomen. Tvindskolernes formidable levedygtighed er på en måde en metafor for det historisk absurde faktum at de fleste af idealerne fra 68-oprørstiden i afsvækket homeopatisk form bliver til en ny og effektiv norm i 90ernes samfund. 
Det er som kvindekæmpen Ulla Dahlerup siger: før i tiden måtte man ikke være utro. 
Nu skal man være utro, men man må ikke vise jalousi. 
Den moderne informationsteknologi og de moderne virksomhedsformer er utænkelige uden hippietidens oprør mod forbenede autokratiske og på lang sigt uøkonomiske arbejdsformer.
Faktisk blev hjemme-PC´en - the personal computer opfundet af et par langhårede hippier der blev smidt ud af IBMs fine kontorer da de ville præsentere deres opfindelse. IBM har i dag som et af de sidste amerikanske firmaer indført dress down i deres virksomheder. I flere avant garde virksomheder i USA er der faktisk indført slipseforbud!
 
Modbevægelsernes rolle
Socialdemokraternes ønskebarn, den pragmatiske socialstat er belejret af utopisk tænkning fra både et polariseret højre og venstre. 
Glistrups partiprogram er med sin ekstreme individualisme lige lige så urealistisk
som venstrefløjenes flirten med Bader Meinhoff og Sovjet, men har alligevel en stor betydning som modbevægelse. 
Netop som modbevægelser får de ekstreme venstre- og højrefløje  stor betydning for samfundets videre udvikling op gemmen 70erne.
  
Oprør fra midten
I 1977 introducerer Villy Sørensen, Niels I Meyer og K. Helveg Petersen et Oprør fra midten. Denne bog kommer i lang tid fremover til at stå i centrum for debat og opstandelse.  Bogen handler bl.a. om forholdet mellem utopi og virkelighed og menneskets, efter Willy Sørensens opfattelse, medfødte aggressivitet. Samfundet bør i følge bogen indrettes i opposition til menneskets natur i form af et middelvejssøgende, humant og solidarisk fællesskab. Oprør fra midten er et utopisk værk der bl.a. foreslår ligeløn, men det er også et kulturradikalt debatoplæg med en praktisk gennemslagskraft i den politisk-kulturelle debat. På en måde kan den læses som et værk fra oplysningstiden, en naturretslig appel om humanisme til en stat, der omringet af mere eller mindre aggressive utopiske bevægelser, forskanser sig i fremmedgørende betonbyggerier og ser ud til at være parat til at asfaltere hele Danmark.  
I forlængelse heraf kan man anskue 70ernes forfattere som det ny mellemlags oplysningsfilosoffer.
 
Som hos Panduro kan "det normale og fornuftige" let blive til den værste galskab. 
  

Nyrealismen - den ny mellemlagslitteratur


I 70erne fortsætter litteraturen sin grundlæggende kritiske holdning over for samfundsudviklingen. Digterne i elfenbenstårnet på det yderste skær har endnu ikke hørt eller set den forvrængede 12o decibel lydmur fra guitarrockens mester Jimi Hendrix.
 
Dog erkender 70er forfatterne at der er et stort behov for at slå vinduer og døre op i forfattertårnet. 60er modernismen kritiseres for at være virkelighedsfjern, ufolkelig og elitær. 
Allerede i 1966 gør Anders Bodelsen opmærksom på at kunsten bør beskæftige sig med virkelighedsbilleder fra nutidige danske miljøer.  
En ny generation af mellemlagsforfattere kommer til at præge 70ernes litteratur i retning af en mere læsevenlig realisme. Anders Bodelsen selv, Leif Panduro, Tage-Skou-Hansen, Henrik Stangerup, Christian Kampmann, (Dan Turrel) o.m.a. skriver i et let tilgængeligt og publikumsvenligt sprog. 
 
Væk med den dunkle modernisme
60ernes svært tilgængelige modernisme og/eller mytisk eksistentielle fortællerum forlades til fordel for realistiske samtidsskildringer af mellemlagsdanskerens virkelighed. 
 
Litteraturen renses for absurde seebergske huller og rifbjergsk terminologi. I centrum står nu den realistiske og let genkendelige miljø- og personbeskrivelse. Nyrealisterne  lader samtidskulisserne blive synlige og bruger ofte en dokumentarisk journalistisk form for at fastholde aktualiteten.

Tilbagevenden til 30ernes socialrealisme
På en måde tages tråden fra 30ernes socialrealisme op igen. 30ernes interesse for arbejderklassen skiftes imidlertid ud med en socialrealistisk interesse for mellemlaget, den ny middelklasse.  
I 30erne skildrede forfattere fra de øverste samfundslag den sociale uretfærdighed i de laveste klasser. I 70erne skildrer mellemklassen sig selv. Forfatterne er børn af den middelkasse de selv skildrer.  
Når den ny mellemlagsdanskers erfaringer skildres, tager de nyrealistiske forfattere således udgangspunkt i deres egen konkrete hverdag. Forfatterne er kritiske, men solidariske over for det persongalleri de skildrer. Avantgardistisk arrogance finder man ikke hos nyrealisterne. Nyrealismen skildrer livet på midten. Oprør er der ikke meget af, men der er plads til at læseren kan finde en form for intelligent selverkendelse og forståelse af sin egen situation i identifikationen med værkernes personer.  

Den ny mellemlags intimsfære
I 60erne og 70erne adskilles hjem og arbejde radikalt. Intimsfæren og socialsfæren polariseres og forbindes samtidig med lange transportveje. Den nyrealistiske litteratur spejler sin læsers behov for kritisk at forstå sin nye virkelighed som første-generations-mellemlagsdansker i pendulfart mellem satellit-betonlejligheden og arbejdet i bykernen. I Den hårde frugt (1977) af Tage Skou Hansen kommenteres det nye velfærdsliv:
  
Slut på den gamle anskuelige verden med den rimelige afstand og individuelle bebyggelse. Nu var det beton og glas. Industrialiseringen satte sig igennem og dermed var vel også demokratiets dage talte. Mennesker i højhuse og parcelhuse, mennesker som ikke boede hvor de arbejdede kunne manipuleres efter forgodtbefindende. (Cit Fra Runer til grafiti)
 
Men for at denne tilværelse inddampet i bogform ikke skal kede læseren lige så meget som hans eget liv, lader Anders Bodelsen læseren fra "Middelkøping" genfinde sig selv som hovedperson i en spændingsroman. I Tænk på et tal (1968) er hovedpersonen oven i købet
blevet til en forbryder. Kunne det være mig? er forfatterens spørgsmål til sin læser. 
Den let genkendelige og samfundskritiske skildring af stress og jag gennem anonyme betonkulisser gør forbrydelsen forståelig men ikke automatisk undskyldelig. Læseren må selv træffe valget og kan samtidig undervejs reflektere over sit eget liv. 

I den for nyrealismen atypiske fremtidsroman, Manden der ville være skyldig (1973), tager Henrik Stangerup stafetten i skildringen af et utopia hvor alle indbyggerne skal være lykkelige. Dog ser bogens hovedpersoner, ægteparret Torben og Edith, at livet kun får mening i kraft af dets iboende modsætninger - eller sagt med titlen på en anden af Stangerups romaner: Kunsten at være ulykkelig (1974) er essentiel for at livet kan få dybde. Manden der ville være skyldig undgår velfærdsstatens velmenende opskrift på lykke - en "lykke" der gennem formynderiske tiltag truer med at fratage det enkelte individ dets værdighed og selvstændighed.

De nyrealistiske forfattere bliver faktisk til sensitive samtidsbarometre. De viser regn og solskin i et nyt nivelleret middelklasselandskab der udvisker de skarpe skel mellem tidligere tiders arbejderklasse og overklasse. 
 

Bekendelseslitteraturen


Det nye intimsfærerum opdages, udforskes og beskrives først af kvindeforfattere. Bekendelseslitteraturen er en speciel dokumentarisk form som i et enkelt og letforståeligt sprog blotlægger intimsfærens private erfaringer på en hidtil uset måde. Grænsen mellem det intime/private og det offentlige overskrides, især fordi de kvindelige forfattere utilsløret udstiller deres eget privatliv i litterær form. 
Denne afsløringskunst kan svagt minde om det naturalistiske drama hvor så at sige den ene væg i intimsfæren bliver revet ned og dermed skaber en teaterscene hvor biedermeierlivets betændte dobbeltmoral udstilles. Men Ibsen udstillede ikke sit eget privatliv. 
Periodens kvindefrigørelse sætter fokus på de overleverede forestillinger om at kvindens rolle bestemmes ud fra hendes plads i hjemmet som madlaver og børneopdrager. 

Den nu udearbejdende middelklassekvinde med selvstændig økonomisk magt sætter en ny dagsorden og bekendelseslitteraturen bliver et af kampmidlerne. Intime problemer sættes til debat. De ses af de kvindelige bekendelseslitterater som problemer skabt af samfundsudviklingen hvilket retfærdiggør den offentlige bekendelse.
Vita Andersen, Maria Marcus, Suzanne Brøgger, Lola Baidel og Bente Clod er førende kvindelige bekendelsesforfattere, men også nyrealisten Christian Kampmann springer ud i en bekendelse af sin bisekseksualitet.

Suzanne Brøgger og alfa-kvinderne
Suzanne Brøgger  kalder sig selv i Creme Fraiche (1978) for en terrorist med kønnet som våben. Denne formulering burde selviscenesætteren og selvudstilleren, multikunstneren Madonna have købt af Suzanne. Der er et klart søsterslægtsskab til 2000-tidens alfa-kvinder: succesfulde, fotomodellignende karrierekvinder der hensynsløst bruger deres køn i kampen for en ensom plads på magtens tinder. Samme a-kvinder burde læse Fri os fra Kærligheden (1973) og Kærlighedens veje og vildveje (1975). De skildrer ud fra Suzannes Brøggers egne oplevelser kvindefrigørelsens sødmefulde muligheder i de nye rekreative livsrum. Men frigørelsen kræver en frygtelig pris som altid skal betales. 
I Suzanne Brøggers bøger betales den dog altid med humor - sort fortvivlelse  får aldrig lov til at stå uimodsagt. 
Den bitre pille glider altid ned med et lille sprogligt smil. 

Vita Andersens knækprosa 
Strindberg skriver: 

Mænd og kvinder er de fødte fjender. De vil aldrig komme til at forstå hinanden


På samme måde som Suzanne Brøgger foregriber opkomsten af den kvindelige alfamodel, er der heller  ikke langt fra Vita Andersens skrøbelige selvportræt til 2000-tidens 
anorektiske kvinder. I knækprosasamlingen Hold kæft og vær smuk (1977) når den forfejlede kommunikation mellem kønnene strindbergske højder.  Når de stereotype kønsroller i den nye dating-situation overtager kommunikationen i stedet for det frygtsomt menneskelige der engang imellem i glimt blotter sig bag kønsfacaderne, bliver den indre dialog i den kvindelige hovedperson fastlåst i hvad tror du jeg tror.  
De samfundsskabte kønsroller i Vita Andersens univers forhindrer et ægte og spontant møde mellem kønnene. Men ofte er de lukkede mænd og usikre krakelerende kvinder også ofre for en ulykkelig barndoms psykologiske arv.

og den ny narcissisme

Den amerikanske filosof Christopher Lasch beskriver i Narcissismens kultur (1979) hvorledes en ny form for narcisisme i det moderne industrisamfund erstatter den antikke. Den oprindelige Narcissus har i følge Lasch nok i sit eget spejlbillede. Men den moderne narcissus har ikke nok i selvforelskelsen. Han/hun må skabe et spejl ved hjælp af omgivelsernes reaktion: 

                Fiercely competitive in his demand for approval and acclaim...

Den skrøbelige identitet er i Vita Andersens knækprosa hele tiden på jagt efter en forankring via ydre accept.
Læserens bevidsthed fyldes med detaljer om kreditkort fra Magasin, lejlighedsindretning og den perfekte krop. Krop, møbler og lejlighed glider sammen til én facade der som i Pink Floyds The Wall (1982) bliver til en mur der gør mødet med et andet menneske umulig.
Uden for intimsfærerummet er det ikke meget anderledes. De kvindelige Tryghedsnarkomaner (1977) forsøger her at fastholde mandens opmærksomhed i et forsøg på at finde sig selv:

Igen gik hun sig selv i møde i alle ruderne. En mand, hun mødte vendte sig ikke om efter hende. Og hun blev bange for, at hun ikke var så smuk som hun havde været.
  
Den frygtelige sandhed om kvinder
I Den frygtelige sandhed (1979) af Maria Marcus bliver kvinders søgen mod masokistisk underkastelse i sex og i forholdet til autoriteter undersøgt med forfatterens egen personlige case story som udgangspunkt. Er den frygtelige sandhed at kvinder har en medfødt trang til underkastelse? Maria Marcus siger nej. Målet for debatbogen er kvindernes frigørelse fra den familepatriakalske undertrykkelse. Denne frigørelse sker bl.a. gennem at bryde tabuerne, åbent at bekende og vedkende sig de masokistiske følelser, for derefter at kunne frigøre sig fra dem i (kvinde)fælleskab. 

Mændenes bekendelse
Også mændene begynder efterhånden at betjene sig af den litterære skriftestol. Christian Kampmann er et kendt eksempel på hvorledes hidtil skjulte homoseksuelle miljøer bliver litterært dokumenterede. I 1976 træder Kampmann som en af de første kunstnere offentligt frem og erklærer at han er biseksuel. Et af hans store projekter er i Sagaen om familien Gregersen er at vise hvorledes de traditionelle familienormer går i opløsning. Som hos Suzanne Brøgger er tragisk undertrykkelse eller dyrt betalt frihed hans foretrukne temaer.

Kampmann var også en af de første der kritiserede modernismen og eksistentialismens abstrakthed: Det primære er menneskene og deres indre
I et senere interview i 85 siger han:
Ens forhold til andre mennesker er det vigtigste. Kærlighed mellem mennesker er det eneste, der er vigtigt.

Bekendelse som katharsis (renselse)
I Henrik Stangerups Fjenden i forkøbet (1978) forsøger forfatteren at blotlægge sine egen smertefulde opvækst i skyggen af hans berømte forældre. Bogen er som kunstværk mislykket. Men interessant er det at Stangerup kan bruge selve bekendelsesgenren til terapeutisk at skrive sig ud af sit eget livs krise.
Det faktum at bekendelseslitteraturen fik en stor læserkreds vidner også om at bekendelsesgenren havde en rensende, forløsende effekt på læseren. Som før nævnt var 70ernes forfattere børn af det mellemlag de skildrede. Forfatterne og deres talstærke mellemlagslæsere kom således tættere på hinanden end nogen sinde før i deres fælles intime frigørelsesprojekt. 
 
Den medieiscenesatte forfatter
Denne forfatter-læser samhørighed var med til at skabe en ny type forfatter: den selviscenesatte- den hypede forfatter. Den gennem den utilslørede bekendelses litterært skabte intimitet mellem læser og forfatter skabte fra læsernes side et behov for at vide hvem forfatteren var som privatperson. I det omfang det private blev omdrejningspunktet for det litterære stofskifte mellem læser og forfatter blev forfatterens privatliv interessant - ja faktisk en uundværlig del af selve det litterære værk.  Dette kombineret med i tiden voldsomme medievækst skabte grundlaget for den ny selviscenesættende forfatter. Med den selvbiografiske Creme Fraiche (1978) skabte Zuzanne Brøgger ud over en ny roman også en ny forfatter type. Zuzanne Brøgger blev en star i medierne på en måde der hidtil havde været forbeholdt skuespillere og politikere.

Bekendelse, stat og  intimsfære
Velfærdsstaten overvåger og kontrollerer i 60erne og 70erne socialsfæren det private erhvervsliv i en grad der ikke er set før. Denne kontrol er delvis nødvendig for overhovedet at kunne få et moderne komplekst industrisamfund til at fungere. Der holdes nu f. eks øje med hvor meget den enkelte virksomhed forurener.
Sideløbende med bekendelseslitteraturens interesse for intimsfæren står socialstatens bestræbelser på at overvåge den enkelte borgers liv bl.a. gennem CPR-registre. 
I hvilket omfang intimsfæren også er et offentligt statsanliggende diskuteres også. Hvornår bør staten gribe ind i f.eks. tilfælde af vanrøgt af børn eller hustruvold.
    

Kvindelitteraturen


Selv om kvinderne i 70erne kommer ud på arbejdsmarkedet, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med at de forlader kødgryderne. 70er kvinden er dobbeltarbejdende: efter arbejde kommer manden hjem og lægger sig på sofaen foran det nye farve-TV, mens konen efter 8-timers hårdt og lavtlønnet job går ud i køkkenet for at tilberede maden. 
I week-enden vasker og stryger hun familiens tøj. 
Når Jørgen Ryg siger: Kvinde hører te i køkke, er kun morsomt fordi det nu også er et "farligt" udsagn der viser, at kvinden faktisk er på vej ud af køkke. (Ryg risikerer et opgør med de nye amazonkrigere.)

Den kønspolitiske oprustning finder et af sine vigtige talerør i bekendelseslitteraturen.
Men kvindernes udsatte position finder også andre litterære udtryk. Ikke-fiktive værker som Jytte Rex rapportbog Kvinder på fabrik (1971) eller Maja Ecklelöfs Rapport fra en gulvspand (1970) viser kvindelitteraturens brede genremæssige vifte. 
 
Feminismebølgerne samles i loge-lignende basisgrupper, ofte på tværs af klasseskel: Litteraturen skrives af kvinder for kvinder. I et ofte realistisk sprog behandles virkeligheden ud fra en rendyrket kvindesynsvinkel. Kønsrolleproblemer, ligestilling, hjem, arbejde og seksualitet er de vigtigste emnekredse.  De vigtigste kvindeforfattere ud over dem der er nævnt i afsnittet om bekendelselitteratur og socialmodernisme er Charlotte Strandgaard, Inge Eriksen og Bente Clod. 
  

Socialmodernismen


Socialmodernismen tager arven fra 50erne op, men lader nu den sprogligt eksperimenterende modernisme tage udgangspunkt i samtidsmiljøer. 

Høje Blokland
I Blokland (1975) af Michael Buchwald leveres en kritik af den groteske funktionalistiske samlebåndbebyggelse. Michael Buchwald påpeger også hvordan den masseproducerede funktionalisme afføder sit eget upersonlige og umenneskelige forvaltningssprog:

Kvinden med barnevognen dernede på gangstien gik netop nu fra landsskabsnøglens J 20 til K 19, formentlig på vej fra stationen i B2 til familiemarkedet i P 8. (Cit. taget fra Fra runer til grafiti)

 
Den fantastiske Kødby
Sven Holm står med Kødbyen (Min elskede, 1968) på tærsklen til det nye 70erårti.
I Kødbyen får vi en fantastisk fortælling hvor slagtesvinet i bliver til en metafor for det moderne industrialiserede menneske. Men hvor de tidligere fantastiske fortællinger foregår i et hovedsageligt abstrakt landskab, får vi her flere nyrealistiske og dokumentariske detaljer med på vejen af Kødbyen i Københavns centrum.

Sven Holm oplyser os om svinenes adfærd i den samme upersonlige og funktionelle sprogtone som i det ovenstående citat fra Blokland. Vi får at vide at hvis et svin har en udvækst eller en anden anormalitet, vil de andre svin automatisk gå efter at udradere netop det unormale. Hvornår bliver norm til intolerance over for det anderledes synes novellen at spørge - flere år før indvandrerproblematikken overhovedet melder sig. Når udvæksten er gnavet væk glemmer svinene i en form for distraktion deres handling.
Sven Holm kommenterer det antitetisk: Svinet er et kristent dyr eller svinet har let ved at glemme. Hvornår bliver tolerance til ligegyldighed i kødbyen København? 
I en senere novelle sammenligner Sven Holm os med rotter. Kritikken er næsten for sort var det ikke for novellernes grotesk humoristiske Ingwald Lieberkindstil.  

Jeg er min fortælling
Den visionære forfatter Svend Åge Madsen er også fascineret af den fantastiske fortællings muligheder. For ham skabes menneskets identitet netop som en (fantastisk) fortælling. Mennesket forstår sig selv gennem de roller det selv og omgivelserne tildeler. 
I Tugt og utugt fra mellemtiden (1976) skriver Madsen:

Uden "social position", "familiær placering", "reglementeret kostumering" ville man være identitetsløse.

Svend Åge Madsens syn på identitetsdannelsen som en form for rollespil foregriber 80ernes postmoderne jeg-opfattelse.

Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen og Jens Smærup Sørensen hører også til blandt socialmodernisterne. 
   

Systemdigtning


I lyset af attituderelativismen bliver litteraturen synlig som en sproglig konstruktion.
For de nye systemdigtere træder selve sproget i forgrunden og tydeliggør sig selv som medium, som bærer af en ganske bestemt virkelighedsforståelse. Skriveprocessen bliver hermed også tydeliggjort.
Sprogfilosoffen Ludwig Wittgensteins teorier spiller en stor rolle for systemdigterne:

                          Mit sprogs grænser er min verdens grænser

Al bevidst erkendelse ligger i sproget: der er derfor ingen virkelighed ud over teksten - ud over det øjeblik hvor en læser skaber sin egen forståelse i mødet med teksten.

I systemdigtningen er det sprogets, skriftens egen virkelighed der styrer forfatteren og ikke omvendt. Sproget bliver til forfatterens automatskrift. 

Forfatterfænomenet og humoristen Per Højholdt er faktisk allerede i 1967 ude med et postmoderne systemværk, nemlig Intethedens grimasser.
Højholdt udtaler selv følgende om værket:
 
Intethedens grimasser er foruden at være en essaysamling om show, sprog og skrift også en fiktion og kan læses som sådan: den er resterne af en skrift, en skrigen sig frem, ikke (i)mod noget men (i)gennem mod noget. Hvis undertitlen "roman" ikke ville have skabt unødig forvirring ville jeg have brugt den. Bogen har en slags handling: begreber og postulater udvikler sig gennem dens forløb, forkastes og vurderes om, men uden at skriveren griber reviderende tilbage gennem teksterne: sporet er ikke fjernet.
 

Også i Højholdts roman 6512 afsløres sideløbende med handlingen alle de sproglige tricks hvormed en forfatter skaber en illusion af virkelighed i hovedet på læseren. Teksten bliver som et billede af Esher: den krummer sig reflekterende ind i sig selv og blotlægger derved sin karakter af konstruktion. 
Et af vor tids mest populære, men dårligst definerede begreber, nemlig konstruktivisme, kommer også poetisk til syne her i Højholdts univers. Social-konstruktivismen postulerer at menneskets verden - parallelt til Højholdts metapoesi - er en social konstruktion. Virkeligheden er en social konstuktion!

Flere andre forfattere som f. eks Inger Christensen og Henrik Nordbrandts lader også skriften træde frem, men er knap så radikale når det gælder om at udtrykke systemdigtningens filosofiske konsekvenser.
 

Storbybilleder - Dan Turell


En forfattere der nok med størst kunstnerisk kraft forlader den ensomme digterposition på det yderste skær uden at sælge ud af sin integritet er showprovoen Dan Turrell. Som Højholdt eksperimenterer Dan Turell med showformen. Men Turell gør på linie med Zuzanne Brøgger sig selv til budskabet. Og som ægte karmacowboy en han i stand til at ride hype-dyret til, elegant at spille på massemediets tastaturer og få musik ud af det. Med sin kronragede isse under den bredskyggede hat lod han medierne spise alt hvad der blev serveret fra hans sortlakerede negle. Onkel Danny er hype-kunstner og storbyforfatter mellem himmel og stenbro. I 1974 udkommer mesterværket Karma Cowboy og året efter den originale og kærlige hyldest til Vangede i Vangede billeder.
   

Politisk litteratur og universitetsmiljøet


I 70er årtiet vender den realistiske litteratur tilbage, men samtidig med nye synsvinkler i studiet af realismen. I de sene tressere argumenterer litteraturteoretikeren Roland Barthes for en ny måde at anskue realismen på: Realistisk litteratur forholder sig ikke, som Aristoteles begreb mimesis antyder, som en mimen, en genspejling af virkeligheden. Realismen frembringes derimod ved hjælp af litterære teknikker der er i stand til at skabe en realismeeffekt - en realistisk illusion. 
Den realistiske litteraturs mulighed for og evne til at holdningspåvirke sine læsere gennem en "realistisk illusion" bliver især et interessefelt for den venstredrejede litteraturforskning på universiteterne.
Litteraturen politiseres
 
Litteraturen og venstrefløjens litteraturteori

Det er historiens ironiske spil: Mens arbejderklassen op gennem 70erne forsvinder i marxistisk forstand, sker der samtidig en voldsom radikal venstredrejning af landets universitetsstuderende mellemlagsungdom. 

Som før nævnt bliver de nyrealistiske forfattere til sensitive samtidsbarometre.
Heroverfor sidder de universitetsintellektuelle i 70erne med forstanden dybt begravet i marxistiske utopier fra før dampmaskinernes tidsalder. Det er ikke første gang i verdenshistorien at intellektuelle og filosoffer har flirtet med totalitære ideologier. 

Det litterære filter 
Netop på dette punkt har "forfatterracen" (næsten altid) været mere fremsynet. Litteraturen har på en måde et filter indbygget i sig der gør det vanskeligt litterært at bekende sig til masseideologier eller bevægelser. Dette filters historiske opkomst kan spores helt tilbage til oplysningstiden. Romanen Hærværk (1930) af Tom Kristensen er et godt eksempel på dette litteraturfilters virkemåde. Romanen skildrer selvbiografisk hvorledes TK i skikkelse af Ole Jastrau bevidst vælger at gå til grunde i druk. Men hvor Tom Kristensen i sit eget liv kommer ud af alkoholmisbruget ved at melde sig ind i en afholdsforening tager Ole Jastrau derimod til Tyskland og forsvinder således ud af romanen uden at gøre reklame for en bevægelse (hvor uskyldig en afholdsbevægelse end måtte være) eller vise nogen "halleluja-løsninger".

Dette filter der kun tillader individuelle livsholdninger at slippe igennem, er en torn i øjet på den enøjede venstrefløjs litteraturteoretikere. Den bedste litteratur kasseres således som reaktionær borgerlig litteratur ud fra dens manglende vilje til at støtte den marxistiske klassekamp.
I stedet hyldes den ud fra overordnede politiske hensyn fabrikerede litteratur der engagerer sig og tager stilling til fordel for arbejderklassen. Det meste af denne litteratur er som al kunst der udgår fra hovedet, kunstnerisk set tvivlsomt. At der stadig ofres uforholdsmæssig meget spalteplads i litteraturhåndbøgerne på den politiske litteratur i 70erne skyldes det faktum at håndbogsforfatterne stadig hænger fast i klicheerne fra deres røde studietid. Den røde mursten Litteraturhåndbogen giver flere steder gode eksempler på litterære klicheanalyser fra 70ernes universitetsmiljø.
Undertegnede har selv været turen igennem  og kender kun alt for godt hunden på hårene.
 
Dermed ikke være sagt at al arbejderlitteratur er dårligt. Men måske er den bedste skrevet af rockgruppen Røde Mor der med sin absurde og farverige frontfigur Troels Trier er noget
af det mest arbejderklassefremmede i dansk kultur. Troels Trier havde med garanti fået tæsk, hvis han havde optrådt for arbejderne på en almindelig dansk arbejdsplads.
 

Ungdomsoprøret & rockmusikken

 
Halvtressernes vrede unge kvæles i første omgang i velstand og amerikansk underholdningsrock spillet af pæne vandkæmmede frisurer. Men i midten af tresserne begynder håret at gro vildt på Beatles og Rolling Stones. Omkring 68 kulminerer den samfundsøkonomiske vækstrate. Selv om velstanden er på sit højeste i 68, har den fremavlet en middelklasseungdom der er vant til at julegaverne bliver dobbelt så dyre næste år. Da det ikke sker i 68, transformeres det kolossale ungdomsoverskud til ren oprørsenergi. Men i modsætning til de halvtresser-vrede unges tid, er der nu en levedygtig platform hvorfra nye eksperimenterende livsværdier kan bruges som ammunition først og fremmest mod forældregenerationens værdier.  
 
Bl.a. Anders Bodelsen fortager et lille kig ned i generationskløften mellem den sympatisk selvundertrykkende midaldrende mellemlagsdansker og den nyrevolutionære hippie, der faktisk som Bodelsens kriminelle typer realiserer sig selv uden ansvarsfølelse.

Hippier &  flower power 

Først letter i ungdomsoprøret som en ikarosfugl fra den nye rock-og beatscene.  Hippiebevægelsens internationale himmelflugt med bl. a. LSD-profeten Timothy Leary udforsker en både religiøs og sanselig bevidsthedsudvidelse gennem stoffer, fri sex og adfærd uden regler. 

Woodstock, Thy og Roskilde
Woodstockfestivalen i USA samler i 69 spontant over 500.000 unge 
til verdens første og stadig største rockmarathon. Festivalen bliver en helligdag i hippiekulturens almanak. I Woodstock  overskrides racemodsætninger og klassekløfter. 
Bøsser, lesbiske, sorte militante, rednecks, vietnamveteraner, og nationens almindelige unge samles i et diffust oprør mod forældregenerationen, Vietnamkrigen, forbruger- og stresssamfundet og forældede samfundsværdier i det hele taget. I den fri sanselige dans til den rytmiske musik - ofte hjulpet på vej af stoffer - skabes et fællesskab der samtidig hylder retten til total individualisme. Alternative (sam)livsformer - sexuel "frigørelse" - udlevelse af utopier af enhver art sker på Woostock uden at der forekommer så meget som én voldelig episode under hele den tre dage lange festival. Den nærmest religiøse eufori over at Hippie-utopien make love - not war er lykkedes på Woodstock kommer dog til en brat ikaros-slutning i den efterfølgende festival i Atlanta hvor to personer under Rolling Stones optræden bliver myrdet af en person i en stofrus.  
 
I Danmark fortsættes woodstockfænomenet i Roskildefestivalen og hippiernes søgen efter alternative livsformer skaber Christiania og Thy-lejren.
 
Dansk rocklyrik - den mest kendte, læste - urgammel forbindelse i kvadet mellem lyrik og musik. Alle unge i Danmark kan Kvinde min af Kim Larsen udenad. Hvilken anden dansk forfatter kan bryste sig af det? 
    

Generationskløfterne fra 70 og til nu


Generationskløften dengang og nu - fra værdibrud til tillidsbrud
En generationskløft opstår mellem teenagere og deres forældre.
Kløften skabes i spændingsfeltet mellem forældregenerationens usamtidige autoritetsnormer og ungdommens romantiske sturm und drang-intuitive fornemmelse af det kommende superdynamiske industrisamfunds behov for det oprørske og kreative menneske:
Fremtidens succesfulde firmaer vil blive skabt af rebeller, dem der gør oprør -  dem der bryder reglerne.....Faktisk vil disse firmaer være fulde af de studenter der ikke var bange for engang imellem at blive kaldt ind til samtale hos Rektor.
Gary Hamel & C.K. Prahlad - Seing the future first (1997)
 
Eminem-generationen
I dag er der en ny, men knap så tydelig kløft mellem forældre og unge. Hvor tresserkløften bliver skabt på grund af et værdiskift har vi i dag en situation hvor unge og forældre deler de samme (mangel på) værdier idet ungdomsoprørets livsanskuelser vinder i en afsvækket, men samfundstilpasset form:
 
   Jeg
fyrede en fed sammen med (pap)far mens vi hørte Pink Floyd - cit: HF-elev
 
2000-tidens forældregeneration har imidlertid haft den personlige udvikling øverst på dagsordenen. Børneopdragelse er følgelig i højere grad blevet overladt til TV og computerspil fulgt op af kompensatorisk materiel overflod - alt inden for de manglende rammer i en fragmenteret Intimsfære.

Dette har medført - ikke et værdibrud - men et tillidsbrud mellem unge og forældre. 
Ingen nutidig kunstner formår bedre at tematisere denne konflikt en rap-geniet Eminem.

Tillidskløften forstærkes i og med at unge ofte er håbløst bedre til at orientere sig i den moderne computer og internet- erstatningsverden. 

Opgøret med den klassiske faderfigur 
I den traditionelle posttresser kernefamilie er det først og fremmest faderfigurens autoritet der styrtes ned i generationskløften. Opgøret med og det følgende tab af den uatoritære faderfigur bliver en af oprørets følger og et centralt tema for litteratur, kunst og massekultur i det hele taget.  Vi kan se dette oprør tydeligt allerede i De Uanstændige af Panduro hvor hovedpersonen Thomas far skildres som en autoritært klippevægsansigt - en humoristisk parodi skrevet med inspiration fra Freuds Super-ego
 
Kvindefrigørelsen sætter ind med et dødsstød fra sidelinien .
 
Omkostningerne ved det antiautoritære "faderdrab" er store - især for drenge. Med Jungs psykologi som inspiration bliver det tydeligeligt at faderimagoet - en urgammel arketype - bliver rystet. 
I Pink Floyds mesterværk, kultfilm The Wall  (1989) går den unge hovedperson Pink til grunde som følge af et fadertab og den tilhørende moderomklamring, der ikke tillader ham at blive et voksent menneske. 
Filmen er en af de få kulturelle frembringelser der er direkte inspireret af C. G. Jung

En af de mest positive konsekvenser af faderrolleskiftet er at der nu i højere grad bliver plads til faderen som et menneske frem for en autoritær maske.

Masters of the Universe
I følge Jung vil ændringen af faderrollen aktivere faderimagoet: Sønnen vil selv opfinde en fantasifar som forbillede for at kompensere udviklingen hen imod et voksent menneske. Et fadertab behøver ikke som i The Wall at være et regulært fysisk tab: En far der kujoneret af sin frigjorte rødstrømpekone hver dag sidder foran fjernsynet bevæbnet med bajere og klaphat, er også død i sønnens øjne. 
Fader-klaphattegenerationen udløser derfor en strøm af massekulturelle faderimagoer: Masters of the Universe, Superman, Batman, Arnold Schwarzeneger og utallige andre Superhelte er alle udsprunget af et dybt behov for fantasifaderforestillinger. Amerikanske krigsfilm opfylder også gennem militærkodeksets enkle Yes-Sir! retorik et behov for simple hierakiske kommandoveje.

Neutralisering af mand - kvinde polariteten
Den unge mandlige 2. generationsindvandrer udskiller sig markant fra en tilsvarende dansk dreng. 2. generations fyren gennemspiller, med inspiration både fra sin egen far og fra kliken, en arketypisk maskulin stolt adfærd.    

Den unge danske mand er omgivet af kvinder og kvindelig selvforståelse fra vuggestuen til gymnasiet. Han er mere åben i sin søgen efter mandlig identitet. Det er ikke længere så let som på Humfrey Bogarts tid. Med David Bovie og Boy George bliver Kønsidentiteterne flydende.  

Et biprodukt af samspillet mellem flydende kønsroller og faderidentifikation sender en del mænd på regressionstur tilbage til børnehavens almagtdage.
Jerry Lee Louis, Jim Carrey, Woody Allan o.m.a. viser hvorledes den hjemløse mand i stigende grad fordobler sig bag ironiske masker  

DampTVstjerner
Vore dages mandlige TV-stjerne eller bagsidejournalist er et hyperaktivt børnehavebarn der gået amok ved indtagelsen af for mange farvede pølser ved børnefødselsdagen. Humor bør faktisk være på bekostning af andre - ha, ha du er en nar! Samtidig tager Jeppesen trykket af dampbarnsadfærden ved hjælp af postmoderne selvironiske fordoblinger. Gud var det mig der sagde det?
  

Medie & og hype - et kig frem til 2000-tiden

Medie-hype og privatlivet som et offentligt anliggende
Hype skabes med udgangspunkt i det fænomen som medieforskeren Mc Luhan spåede allerede i sentressene: 
                                      Mediet er budskabet. 


Udstillingen af de kvindelige forfatteres privatliv i bekendelseslitteraturen er som skabt for de nye medier. 
Netop det slagger der ikke har kunstnerisk interesse, er hype-dyrets hovednæring.
Bag skriftestolens forhæng lurer det offentlige øre.
Offentliggørelsen af de mest intime detaljer sælger som varmt brød. 
Den nye narcissisme som blev beskrevet i afsnittet om bekendelseslitteratur, går op mod 2000-tiden i symbiotisk selvsving med medierne. Hvis vi tager den kvindelige hovedperson fra Vita Andersen-citatet i bekendelsesafsnittet og fører hende en tur op til 2000, så er det nu ikke længere nok for hende at en tilfældig mand vender sig om efter hende på gaden, for slet ikke at tale om en tilfældig butiksrudespejling. Først med et seertal på over 500.000 kan den strandede Robinson komme ud over sin følelse af forladthed. Kick-kulturen kig-starter med Big brothers øje der watcher dig. Medieadrenalin er vor tids nye hårde valuta. At være kendt er i dag ensbetydende med også at være rig. Hvis bedstefar kommer i den bedste sendetid vil han en måned efter kunne score kassen på en ny version af Kære lille mormor - også selv om bedstefar overhovedet ikke kan synge. Alle vil i butikkerne spørge efter ham de så i TV. Talentfulde og dygtige kunstnere kan så kun håbe på et lille medieglimt med tiggerskålen fremme, og kun hvis de afslører sig selv i en eller anden kunstnerisk set komplet uinteressant skandale. En meget dygtig popstjerne, hvis navn ikke skal nævnes her, oplevede en personlig tragedie. Hendes manager bragte den uden hendes vidende straks til Se-og-hore bladene i håbet om hype.

Bekendelseskulturen oplever således i 2000-tiden en ny renæssance: Fra Big Brother-Sverres og Clintons blowjobs til højrøstede intime mobilsamtaler på offentlige steder eksponeres privatlivet. I 2000-tiden er de sidste rester af privatlivsslagger blevet til et offentligt anliggende: Annette Engels bog om sin fraskilte mand, Hans Engel og sidste skud i form af Suzanne Bjerrehus trofæbog, Livet i mine mænd, der detaljeret redegør for antal nedlagte byttedyr og selve jagtmetoderne.
   

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor

 

Noter:

1) 
Denne betragtning gælder kun for de vestlige landes stater.

2)
OPECs handling viser i øvrigt i hvor høj grad I-landenes økonomiske velstand forudsætter billig og uafbrudt tilgang til olie.

3)
CNNs indsats med Journalisten Peter Arnett i golfkrigen i 80erne er den sidste gang fjernsynet får lov til at hype  uden statslig kontrol. I dag har især USA erkendt at pressen magt er så stor at den skal kontrolleres. Det bør være omvendt: uden pressen til at kontrollere demokratiet er vejene til diktatur utallige. Som Vaclav Havel siger: Vejen fra demokrati til diktatur går fra den en lille tilsyneladende uskyldige løgn der baner vejen for den næste.