Fiktive prosatekster
ROMANER  NOVELLER  SAGAER   EVENTYRANALYSEVEJLEDNING

 

Personkarakteristik

Komposition

Tid, rum, miljø

Religiøse holdninger

Synsvinkelforhold

Tema

Psykologi

Historisk baggrund

Fortælleteknik

Billedsprog

Filosofiske holdninger

Romantyper

Fortælleren

Sprog og stil

Myter

 

 

Personkarakteristik

Lav kun personkarakteristikker, når i kan anvende dem i en større sammenhæng. Stil spørgsmålet: Hvad vil jeg med denne karakteristik. Hvad kan jeg vise med den.
Hovedperson(er)-bipersoner.
  

Synsvinkelforhold

1) Indre synsvinkel - fortælleren har adgang til personernes tanker og følelser.
a) 1.person (=jeg)
b) 3.person (=hun/han)
c) Vekslende: Synsvinklen kan veksle fra en person til en anden

2) Ydre synsvinkel
a) Ren.
Fortælleren kryber ikke ind under huden på personerne. Han bliver udenfor og nøjes med at beskrive deres reaktioner. Det er således ofte op til læseren at danne sig et indtryk af, hvad der foregår i de enkelte personer.

b) Kombineret.
Den indre og ydre synsvinkel blandes.

Tilbage

  

Fortælleteknik

Personerne, igennem hvilke temaet belyses. Hvordan er de skildret: realistisk/fantastisk. Hvilken holdning har forfatteren til dem og hvilket sprog (fortælletekniske kneb) bruger han til at overføre denne holdning til dig/læseren.

"Jeg"fortælling: gør rede for forholdet mellem "den fortalte tid" og "fortælle tiden."
   

Fortælleren

Fortællertyper
Hvem er fortælleren? Optræder hun/han tydeligt som en jeg- fortæller, eller er hun skjult i teksten:
1) Åbenlys jeg-fortæller

2) Skjult fortæller
a) Objektiv fortæller
b) Personal fortæller
c) Alvidende fortæller

ad 2a): Skildrer med "medsyn" og uden direkte vurderinger alt, hvad der sker. Ren ydre synsvinkel.
ad 2b): Skjuler sig bag en person og skildrer i 3.person (han/hun). Indre synsvinkel kombineret med ydre.
ad 2c): Den alvidende fortæller skifter mellem indre og ydre synsvinkel og kommenterer og vurderer handlingen ud fra viden som peronerne i romen ikke har.
Hvordan er fortælleren - hvilken person er han - hvilke egenskaber og holdninger har han.
Fortæller forfatteren direkte om sin egen holdning i værket: forfatterreflektioner(=jeg mener).
Eller har han skjult den i selve handlingsforløbet.
Kan vi/læseren stole på fortælleren?   

Tilbage
  

Komposition

Indre dynamik: Hvordan opbygger forfatteren en fortælleteknisk spænding.
Romanens episke (fortællende) forløb:
Ydre opbygning: dele og kapitler. Hvordan føjes de forskellige afsnit og kapitler sammen.
Indre opbygning. Enstrenget eller flerstrenget fortælling
Hvordan forholder evt bihandlinger sig til hovedhandlingen.
Er der parallelle eller kontrasterende handlingsforløb (med forskellige synsvinkler), situationer eller personkonstellationer.
Er der ledemotiver eller andre gentagelser.
Tidsforløbet: Hvor lang tid strækker romanens nutidsforløb dvs. "fortælle tiden" sig over. Og hvor lang tid strækker det fortalte stof sig over dvs. "den fortalte tid". Hvad er forholdet mellem de to "tider".
(Begeberne fortælletid og fortalt tid er mest anvendelige, når det drejer sig om en jeg-fortæller.)
Præsenteres begivenhederne i kronologisk rækkefølge eller veksler forfatteren mellem forskellige tidsplaner, f.eks. tilbageblik fra nutiden, eller forsøger hun at fremstille flere samtidige hændelser. Er skildringen statisk, cyklisk eller dynamisk.

1) Følger kompositionen 
                                
                            Den klassiske dannelsesromans
forløb: 
                    forberedelse - kulmination/vendepunkt - udløsning/afslutning

                                        Hjem - hjemløs - hjem

2) Eller
                                        den moderne udvikslingsroman 


Det moderne gennembrud 1870:   hjem - hjemløs

3) Eller 30ernes socialrealistiske roman.(kollektivromanen)
4) Den "fantastiske" roman.
5) Den postmoderne roman.
På hvilken måde ligner den og på hvilken måde adskiller den sig fra de fem nævnte romanformer.
Bogens opbygning:
På handlingsplanet: flash back - kronologi - flash forward
På fortælleplanet: tilbagesyn - kronologi - fremsynethed

Konklusion
Hvad er tekstens "budskab". Hvad vil forfatteren sige os.
Analyser slutningen

Forfatterbiografi

Sekundærlitteratur

Tilbage
  

Tema 

 Hovedtema:  Hvad er hovedtemaet i denne bog.
(Hovedtema=den grundlæggende tanke med teksten)
Sidetema(er)
Motiver
Er der ledemotiver i romanen, dvs små "mottogentagelser",små situationer eller beskrivelser der gentages. Hvilken virkning har en sådan ledemotivteknik?

Titel: Hvorfor hedder bogen/novellen: "......"
  

Billedsprog - metaforbrug

Symboler og symbolik: Kan vi finde et gennemgående
Billedplan i fortællingen, der således får symbolsk betydning.
  

Sprog og stil

Finkultur - massekultur.
Er bogen svært tilgængelig eller let at læse.
Er sætningerne 
a) korte, enkle,        eller 
b) med en kompliceret syntaktisk opbygning.

Lav en lixprøve.

Sprog/Syntaks: "korrekt" eller "knust".
Hvilket sprog/form er romanen skrevet i.
Fortælleteknisk synsvinkel.
Undersøg fortællerens ordforråd og ordvalg: simpelt eller rafineret, folkeligt eller akademisk, originalt eller farveløst konventionelt.
Er det præget af fraser. Er der dialektindslag, mange fremmedord eller "gammeldags" sprog. Subjektivt farvet sprog eller objektiv fremstilling.
Hvilken holdning til emnet kan vi aflæse af sproget.
Sammenlign sproget i begyndelsen og slutningen af romanen.
  

Tid, rum, miljø

Realistisk eller abstrakt/absurd.
Socialt miljø, indre psykisk miljø, natur/ byskildring.
Hvilken symbolik ligger der i eventuelle rejser.

Tilbage
  

Psykologi

S. Freud - C.G .Jung - Adler mm. 

Det mandlige / det kvindelige
Kønsroller. Gør rede for forholdet mand-kvinde. Hvorledes er henholdsvis mandens og kvindens sexualitet beskrevet.
"Ud-destiller" v.hj.a. teksteksempler den billed/symbolverden, der for forfatteren knytter sig til det "kvindelige."
Find også den mandlige billed- og symbolverden.  
   

Filosofiske holdninger

  

Religion - Religiøse holdninger  

   

Myter

Læg mærke til, om man kan udskille et fællesmenneskeligt typemønster: Dvs Hvordan er et menneskes indre "strikket sammen" i følge forfatteren. Ondt eller godt eller begge dele. Er der f.eks et:

1) Kain - Abel motiv
2) Syndefaldsmotiv
3) Faust-motiv
4) Arvesynden: "forfædrenes synder skal nedarves i 6. og 7.slægtled."
  

Religion - Religiøse holdninger  

  

Historisk baggrund - Politik / Samfundsforhold

Til hvilken tidsperiode skal teksten henføres.
a) Hvornår foregår den.
b) Hvornår er den skrevet/udgivet.
Hvor stor er afstanden mellem a og b og har det nogen betydning for 1) værket 2) læserens forhold til værket.

Det enkelte individs livshistorie - eller: den "store" historie. 

Tilbage
  

Romantyper

Dannelsesromanen (Romantikken 1800-1870)
HJEM - HJEMLØS - HJEM
individ - krise - individ` - krise - individ``
Individet "dannes", "modnes" ved, gennem egne anstrengelser, at overvinde kriser.

Udviklingsromanen (Naturalismen 1870-1890)
HJEM - HJEMLØS
Individ - krise (betinget af arv og miljø) individ
Individet har ingen selvstændig kraft til at overvinde fortiden. 
Arven og/eller miljøet "indhenter" os til sidst. (degenereret arvemateriale eller dårlige opvækstvilkår.

Den fantastiske roman  - Sydamerikansk litteratur

Rollespilsromanen

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor