xDE FIRE FORTÆLLEMÅDER                 

  

Beretning

Beskrivelse

Kommentar

Replik og dialog

  

Teksteksempler

  

1) Beretning

I beretningen fokuseres der på det episke (=fortællende) forløb, dvs.
Fortællingen – handlingen – begivenheden - historien

realplanet.
Beretningen skaber altid en horisontal, dynamisk bevægelse i tid –
Det personerne gør og siger.

Fra A til B (til A1) –
Hjem - hjemløs - hjem

Beretningen aktiverer først høresansen.
Teksttyper: Novelle – roman - eventyr (prosatekster) – avisreportage

Beretningen foregår ofte i datid.

Tilbage

 

2) Beskrivelse

Beskrivelsen "maler" natur, udseende , stemninger.
Beskrivelsen skaber en vertikal (=lodret), statisk (=stillestående) dybde i nu´et. –

fra A
til
A1


billedplanet
Beskrivelsen aktiverer først synssansen.
Teksttyper: Først og fremmest lyrik ( =digte), men også romaner, noveller og eventyr.

Beskrivelsen foregår ofte i nutid.

Tilbage

3) Kommentar - Forfatter

Tekstens budskab virker subjektivt.
I kommentaren fokuseres der på det forklarende, meningsdannende – nogle gange åbenlyst, andre gange mere skjult. 
Forfatteren/fortællerens mest direkte og åbenlyse vej til påvirkning af læseren.
Kommentaren aktiverer læserens/modtagerens "jeg"
I forfatter-refleksionen er forfatteren altid tydeligt til stede som den der reflekterer.

Teksttyper: aviskronikker, avisledere, sjældnere i romaner, noveller, digte

Tilbage

 

4) Replik og dialog          Scenisk fremstilling

Teksten virker objektiv
Replik og dialog forfører læserens/modtagerens "jeg".
Forfatteren/fortællerens mest indirekte og diskrete vej til påvirkning af læseren.
Læseren danner tilsyneladende selv sin mening og skaber selv sin oplevelse. Replikskifte anvendes ofte på dramatiske højdepunkter.

Replik og dialog er velegnet til at beskrive forholdet mellem personer. 
(Jacob Ravn)

Replikformer:
Direkte tale                  -   Han sagde: "Jeg går hjem."
Dækket direkte tale    -    "Jeg går hjem."
Indirekte tale               -     Han sagde, at han gik hjem

I den sceniske fremstilling er der en regi-bogsagtig, "foto-objektivisk" fremstilling af kendsgerninger. I den sceniske fremstilling behøver der ikke at være dialog
Teksttyper: Først og fremmest skuespil og sagaer, men også romaner og noveller. Se impressionismen.

Tilbage

 

T. A. Harris  kommunikationsmodel

I analysen af replikker og dialoger kan vi bruge  E. Burnes og T. A. Harris 
model for kommunikation mellem personer. (Husk at bruge alle modeller med varsomhed - de begrænser virkeligheden. Læs f. eks denne historie.)

 

Klik på Eks 1,2,3 osv
       

Forklarende introduktion til modellen.

     

Grundlaget for denne forklaringsmodel for verbal kommunikation hviler på den antagelse at alle erindringer især fra den tidlige barndom, bliver optaget
af en slags "hukommelsesbåndoptager" i hjernen. Denne optager registerer usletteligt alt i et stereospor hvor det ene spor optager indtryk ude fra gennem sanserne, og det andet spor optager barnets følelsesmæssige reaktion på indtrykkene. 
I denne model er "FORÆLDRE" således en skuffe for alle de indtryk og opdragende kommandoer som barnet har fået fra omverdenen.  FORÆLDRE-kategorien kan til en vis grad sammenlignes med Freuds Super Ego. Forældrenes indflydelse er her den største, og barnet modtager omverdenens påvirkninger automatisk uden mulighed for at filtrere dem. Især spædbarnet har endnu ikke udviklet noget intellekt der kan sortere og behandle disse indtryk.  Barnets egen følelsesmæssige og kropslige reaktion på denne FORÆLDRE-indflydelse samles i denne model kategorien BARN. Det kan være gråd, glæde, sult, afmagt, tryghed osv.
 
Endelig beskriver VOKSEN - kategorien det voksne menneskes mulighed for at reagere fornuftigt og rationelt. (Se f.eks hvad Oplysningsfilosoffen L.Holberg siger om det) Denne intelligens kan bl.a. gennemskue den sociale kommunikation mellem mennesker og kan afprogrammere de ofte uhensigtsmæssige og ubevidste FORÆLDRE/BARN kommunikationer. Forældre/barn kommunikationen vil ofte centrere sig omkring magt/dominans (Adler). Ved at bruge FORÆLDRE instansen
og tale ned til BARN (et) udkæmpes der  tit - bevidst eller ubevidst, synligt eller  usynligt - en magtkamp. I replikker og dialog kan det ofte være meningsfuldt at tekstanalysere med henblik på at beskrive karakteren af disse magtkampe.

Tilbage

Eksempler

Eks 1
Person 1 og 2 bruger begge deres FORÆLDRE henvendt til BARN. Linierne krydser hinanden, hvilket er ensbetydende med en friktionsfyldt kommunikation. Begge personerne forsøger,synligt eller skjult at dominere.  
Teksteks:

Tilbage

Eks 2
Person 1 taler med FORÆLDRE ned til Person 2 der reagerer infantilt = "barnligt"=BARN .
Linierne krydser ikke hinanden. Kommunikationen kan principielt fortsætte uden friktion fordi person 2 har underlagt sig person 1s autoritet.

Teksteks:
Tilbage

 

Eks 3
Person 1 taler med FORÆLDRE ned til person 2 der holder hovedet koldt og bruger fornuften =VOKSEN. Linierne krydser hinanden . Kommunikation er anstrengt.

Teksteks:
Tilbage

 

Eks 4
Person 1 taler med FORÆLDRE  til person 2´s FORÆLDRE. Denne dialog har ikke krydsede linier og kan fungere fint i langt tid. De to personer bruger ikke deres fornuft, =VOKSEN, men taler i direkte forlængelse af hvad de har lært som børn af deres forældre.
Det kan selvfølgeligt være meget fornuftigt, men det er ikke personernes egen fornuft. 
Så ofte taler FORÆLDRE med fortidens stemme. Person 1 siger måske at gamle dage var meget bedre og person 2 svarer at det er han fuldstændig enig i og for øvrigt  er de unges rapmusik et tegn på forfald. Big Band jazz var meget bedre!

Teksteks:
Tilbage

 

Eks 5
Person 1 taler med BARN i barnesprog til person 2 der svarer med en glad pludren=BARN
Kommunikationslinierne er ikke krydsede - måske er de to personer forelskede - og de kan fortsætte et helt liv på pinden i buret. Eller måske nægter  de at blive voksne.

Teksteks:
Tilbage

 

Eks 6
Endelig har vi den ideale kommunikation mellem to voksne individer. I følge psykoligien den ideelle. Men det er bestemt ikke den der er årsag menneskehedens kunstneriske produktion.

Teksteks:


Tilbage

  Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor
 

Historien om de fem blinde

Fem blinde stødte ind i en elefant. En fik fat i halen og beskrev elefanten som en underligt blødt behåret dyr. En anden fik løb ind i stødtanden og kritiserede det underlige dyr for dets
farlige og spidse hårdhed. En tredje greb fat i snablen og beskrev dyret som en slangeagtigt monster. Den fjerde forsøgte at omfavne elefanten og erklærede at dyret måtte være en slags hval.  Den femte gik forbi elefanten og erklærede at den ikke eksisterede.
Modeller, teorier, ismer og trossætningers styrke er at de forenkler verden. Deres svaghed er at de gør os blinde for mangfoldighed. Religiøse mennesker deres Jesus, Buddha eller Allah i a(h)lt. Tilhængere af Freud ser phallos-symboler overaLt. (Jvf Panduros : "De Uanstændige") Marxister og hætteklædte BZ-ere ser fæle amerikanske kapitalistiske blodsugere bag Seven Elevens udkonkurrering af vores goe gamle pølsevogne (,som vi troligt  har brugt siden vikingetiden - med pølser af soya-protein, farvestof, grisekæber, ko-yvere og tomatketchup laver af gamle nedfaldsæbler.)


Hvis man laver en forsøgsopstilling der skal bevise at lys har bølgenatur, får man et bekræftende svar: Lys har bølgenatur. Hvis man omvendt laver en forsøgsopstilling der skal bevise at lys har partikelnatur, får man også et bekræftende svar: Lys har partikelnatur.

Tilbage

 

Rasmus Halvgaard

Beretning:

Ude i skoven ved Magleby er der tit mumier, der vandrer rundt mellem træerne og skræmmer folk på må og få. Sommetider vil beboerne i Magleby meget gerne have travlt med at plukke alle bladene af træerne ude i deres skov, og samtidig ved de, at der pludselig kan dukke en mumie op. Men noget skal de jo give sig til. Hr. Ybelgam er borgmester i Magleby og han har i tidernes morgen kl. 6, mistet halvdelen af sin familien. D.v.s hans far og hans bror, der blev revet halvt over af mumien. Han har altså stadig sin mor og sin halve bror. Denne borgmester, Hr. Ybelgam, tænker tit tilbage på familien, som om følelserne var blandede bolsjer. De sorte dameskrå, skulle symbolisere dengang faren ved et uheld ramte 72 dartpile ved siden af mål skiven i træk og de desværre alle sammen landede i låret på stakkels Hr. Ybelgam, og de grønne bolsjer, hans favoritter, skulle mindes dengang faren gav Hr. Ybelgam og hans bror lov til at bade i svesker, da der ikke var mere vand i brønden. Men alligevel har Hr. Ybelgam formået at tilgive mumierne, der dræbte præcis halvdelen af hans familie, og er nu begyndt at observere mumierne i Magleby. Men noget skal han jo give sig til. På billedet er Hr. Ybelgam’s far, der er ved at blive spist af en mumie, hans mor, der slap levende fra den historie og hans bror, der endnu ikke er blevet cuttet i to.

Beskrivelse:

Der var ikke lyst i den dunkle og mumiefyldte skov. Lige pludselig skete der noget ikke særlig sjovt. Kroppen af mumien bestod af usle og gamle "Lambi" toiletruller. Indenunder rullerne er der fyldt med hundekiks fra "Pedigree Pal". Det er deres næringsstoffer som de bruger til at lave respiration og så bliver de oven i købet springfyldt med energi. Jeg har ikke prøvet at blive spist af en "Lambi-mumie", men det er garanteret ikke særlig sjovt. Dens tænder er lige så skarpe som Mikkels nyspidsede blyanter, og kan på et sekund så let som ingenting gøre dig til noget, der ikke er særlig creme de la creme. Ved at blive spist af en mumie tilfører man altså omkring 10 MegaJoule, og så bliver mumien bare endnu stærkere, men heldigvis mindre sulten. Der er faktisk pænt mørkt ude i sådan en skov om natten og ved hjælp af fantasien bliver træerne hurtigt til store frygtindgydende uhyrer og når man synes, at en busk ligner en mumie, så er det sommetider rent faktisk en mumie. Så er det godt at have en springerspanier med sig, til at spise alle de "Pedigree Pal" hundekiks en mumie har inden i sig.

Replik og dialog:

Mumien skreg typisk:

- Giv mig nu bare mine næringsstoffer til min repisration!

- Du kan tro nej, din…dit idiom!

Svarede Indianer Jonas.

- Høy Morpheus, kom med lyset.

Råbte lille Superman velvidende om, at mumier ikke kan fordrage lyspartikler. Mens Indianer Jonas kæmpede hårdt med at undslippe mumiens udslidte og beskidte Lambi toiletrulle-arme, skyndte Morpheus at lyse på mumien. Det var ikke godt for mumien. Den havde tabt et vigtigt slag.

- Tag den din Onkel George.

Endelig blev mumien påvirket af lyset og Indianer Jonas sagde triumferende:

- Yehaa, må kraften være med jer!!

 

Kommentar:

Han var stærk, snedig og bange for mumier. De fleste ville være mene, at han var en helt. Han har jo trods alt bekæmpet to mumier igennem de sidste 6 år. Noget af en bedrift inden for hans erhverv. Men nu stod han i en situation, der ikke er en morsom én at stå i. En mumie havde hærget Snekkersten i lang tid, men nu skulle det være slut. Som om man gad tage sig af det. Jeg mener bare, at de jo ikke engang kan cosinusrelationen uden ad. For slet ikke at snakke om det mest grundlæggende som brøker. Men så er der jo den kære Indianer Jonas. Han er vel nok så flink at bekæmpe mumien for dem, men altså selvfølgelig først, når han har tid. Mumien har sådan set ædt det stakkels pigebarn Afrodite. Ja, det er en værre historie. Men Indianer Jonas skal nok klare ærterne. Det ville da være synd at miste ham. Bare han nu ikke får hundekiks på tøjet.

 

Rasmus Halvgaard, 1x

Tilbage