OLDTIDEN
Nordisk mytologi - især om Loke
  

 

Fra Snorre Sturlusons
Edda - om Loke

Lokes skænderi

Link om de 
nordiske Guder

Om Lokes ansvar 
for Balders død

Guderne har dræbt jetten Tjetze

Link om Balders død

Loke og Balder

 

 

ALMENT OM LOKE
 Set ud fra C.G.Jungs teori om myter 

 
De forskellige religioner myter er ikke almindelige litterære værker, som er blevet digtet af en velkendt forfatter på et velkendt tidspunkt. Myterne er der bare, og de gør - eller har i hvert fald på et tidspunkt gjort et dybt indtryk på mennesker. Myternes egentlige "forfatter" er ifølge C.G. Jung "det kollektivt ubevidste". En myte kan således opfattes som en en slags kollektiv drøm. Den udtrykker et ubevidst psykisk indhold, som er af så almen karakter, at alle i grunden kunne have drømt myten i sin grundstruktur, men selvfølgelig i mere eller mindre varieret form mht. detaljerne. Måske har nogle af de "store drømmere" drømt myten og fortalt den til andre "store" og ''mindre" drømmere, som enten har nikket genkendende til den eller måske blot har følt en fascination, som afslører, at de i hvert fald er disponerede for at drømme en sådan drøm, dvs. at den udtrykker noget, som også vedkommer dem.
Skyggelaget må være et almenmenneskeligt problem overalt i nutid og fortid, hvor mennesker lever sammen i en eller anden form for kulturel sammenhæng. Hvis Jung har ret, skulle man da forvente over alt i verden at kunne finde myter, eventyr og drømme der omhandler dette lag.

I vor egen nordiske mytologi forekommer en skikkelse, som på grund af sin diffuse karakter altid har mystificeret forskerne. Det er Loke. Undersøg i forbindelse med nedenstående tekstmateriale om Loke, om det er frugtbart at anskue ham som udtryk for en kollektiv Skygge-figur. 
Hvis Loke repræsenterer skyggen, hvilke figurer repræsenterer da den bevidste indstilling?

Tilbage

 

Fra Snorre Sturlusons Edda - Om loke


Endnu regnes ogsaa den til Aserne, hvem nogle kalder deres Bagvasker og Falskhedens Fader og alle Guders og Menneskers Skændsel. Han hedder Loke eller Lopt en Søn af Jætten Faarbøte; hans Moder hedder Løvø eller Naal, hans Brødre er Byleist og Helblinde. Loke er smuk og tækkelig af Udseende, men ond i Sind og meget ustadig i Væsen. Han besad fremfor alle andre den Kløgt, der hedder List og Underfundighed til at udføre hvad som helst. Han bragte Aserne ofte i den Største Forlegenhed, men han hjalp dem ogsaa ofte ved List. Hans Hustru hedder Sigyn; deres Søn Nare eller Narve.
Loke havde endnu flere Børn. Der var i Jøtunheim en Jættekvinde ved Navn Angerboda; med hende fik Loke tre Børn, hvoraf et var Fenrisulven, det andet Jørmungand - det er midgaardsormen - det tredje var Hel.

Tilbage

Guderne har dræbt jætten Tjetze.

Det får følgende konsekvenser:
Men Skade, jætten Tjatses datter, tager på hjælm og brynje og alle kampvåben, og drager til Asgård for at hævne sin fader, men aserne tilbød hende forlig og skadebod. Det første er, at hun skal vælge sig en mand blandt aserne og vælge ud fra benene, men ikke se mere. Da hun så et par særlig smukke mandeben sagde hun: Ham vælger jeg; ikke meget kan være grimt på Balder. Men det var Niord fra Noatun. Hun havde også fået indsat i forliget, at aserne skulle gøre hvad hun ikke troede var muligt, nemlig at få hende til at le. Så gjorde Loke det, at han bandt et bånd om skægget på en ged og den anden ende om sine testikler, og de gav skiftevis efter og begge skreg højt. Loke lod sig så falde i skødet på Skade og da lo hun, og der blev så gjort forlig mellem hende og aserne.
Tilbage

Loke og Balder

Om Odins søn Balder fortæller en myte således:

En anden Søn af Odin er Balder; om ham er der kun godt at fortælle. Han er den bedste, og ham priser alle. Han er af Udseende saa herlig og straanlende, at han udstraaler Lys. Der er en Urt saa hvid, at den sammenlignes med Balders Braa (Øjenhaar), den er den hvideste af alle Urter, og deraf kan du skønne hans Herlighed baade med hensyn til Haar og Hudfarve. Han er den viseste af Aserne og den, der taler smukkest og han er den barmhjærtigste, men han har den Egenskab, at ingen af hans Domme kan overholdes. Han bor paa Bredeblik paa, Himlen; paa det Sted kan intet urent være, som det siges her:

Bredeblik hedder,
hvor Balder har
bygget sig Hus og Hjem;
I det Land
Jeg ved der findes
Mindst af mén og Rædsler.

Tilbage

Om Lokes ansvar for Balders død fortælles således

Balder den Gode drømte store og rædselssvækkende drømme om sit liv. Da han fortalte guderne om drømmene, lagde de råd op sammen og, man greb til at kræve fredhellighed for Balder Fra al slags fare, og Frigg tog løfter af ild og vand, jern og alle slags malme, stene, jorden, træ, sygdomme, dyrene, fuglene, gift og slanger skulle skåne Balder. Men da det var gjort og bevidnet, blev det asernes forlystelse at han skulle stå op ved sammenkomster og af de andre skulle nogle skyde på ham, nogle hugge efter ham, og andre kastede stene efter ham. Men hvad der end blev gjort tog han ikke skade af det og det syntes de alle var meget berømmeligt. Men da Loke Løvøsøn så det, syntes han ikke om, at intet skadede Balder. Han antog kvindeskikkelse og opsøgte Frigg i Fensal. Så spørger Frigg om kvinden vidste, hvad aserne havde for ved deres sammenkomst. Hun sagde, at alle skød på Balder og at han ikke tog skade af det. Så sagde Frigg: Hverken våben eller træ vil skade Balder; jeg har modtaget eder fra dem alle.
Så spørger kvinden : Har alle ting aflagt ed om at skåne Balder?
Frigg svarer så: Vest for Valhal vokser der et træskud, som kaldes mistelten. Det syntes jeg var for ungt til at man kunne kræve en ed af det.
Derefter gik kvinden sin vej, men Loke tog og rev misteltenen op og 
gik til sammenenkomsten.
Hod stod i udkanten af menneskekredsen for han var blind. Så spurgte Loke ham: Hvorfor skyder du ikke på Balder?
Han svarer: Fordi jeg ikke kan se hvor Balder er, og desuden er jeg våbenløs.
Så sagde Loke: Gør dog som de andre og vis Balder den samme hæder som de; jeg skal vise dig hvor han Står. Skyd denne kvist Mod Ham!
Hod tog misteltenen og skød den mod Balder efter Lokes anvisning. Skuddet gik igennem ham og han faldt død til jorden, og det har været den største ulykke, der har været forvoldt blandt guder og mennesker. Da Balder var falden, stod alle aserne målløse, og uden at kunne røre en hånd for at gribe ham, og de så på hinanden og alle havde den samme tanke om den, der havde gjort det. Men ingen kunne hævne det fordi det var så stort et helligsted der. Og da aserne forsøgte at tale, brød dog snarere gråden frem, så ingen med ord kunne udtrykke deres sorg for en anden. Men Odin følte tabet stærkest fordi han klarest forstod hvilken skade og savn Balders død var for aserne.

Tilbage

Lokes skænderi.

Ægir holder gilde for guderne, som bliver beværtet med nybrygget øl. Da gæsterne priser tjenestefolkene højt, bliver Loke vred og dræber en af tjenestefolkene. Guderne råber vrede ord. mod Loke og driver ham bort til skoven; derpå fortsætter gildet. Men Loke kommer igen som uønsket gæst netop som aserne er i færd med at prise egne vældige bedrifter. Et større skænderi tager nu sin begyndelse. Her følger et uddrag af det gamle digt "Lokasenna", som omhandler dette skænderi.

 

Odin: 
Vild er du nu, Loke,
og vanvittig,

Loke:
22.
Ti kun, Odin!
du kan ingen Sinde
skifte Krigslykken klogt;
ofte du gav
dem, der var Gaven
uværdig,
de slapvorne, Sejr!

Odin:
23
Vid da, hvis jeg gav
dem, der var Gaven
uværdig, de slapvorne,
Sejr, otte Vintre
var du i Jorddybet Kælveko og Kvinde,
og de fødte Børn begge,
og det synes mig args Adfærd!

Loke:
24
Man har sagt, at Sejd
paa Samsø du drev
og virked paa Vølvers Vis;
tit du vandred
som Troldkarl blandt
Folk,
og det synes mig args Adfærd!

Freja
29.
Vild er du, Loke,
naar du vil melde
hæslig Haantale;

Loke:
3o.
Ti kun, Freja!
dig kender jeg fuldt nøje.
du er ikke fri for Fejl;
alle biandt Aser
og blandt Alvers Sønner
har du til Hore haft!

Freja:
31.
Falsk er din Tunge,
en Dag vil din Frækhed
gale dig stygt af Sted;
vrede er dig Aser
og Asynjer,
jammer blir din Hjemfærd!

Loke:
32
Ti kun, Freja!du er en ful Kælling,
med Falskhed er du fyldt;
dengang de blide Guder hos din Bror fandt dig,
løsned du, Freja, en Fjert!

Tor:
59
Ti, du Halvmand!
dig skal Tors Hammer
Knuser, Kæften lamme!
Op skal nu jeg mod Øst dig slynge,
siden skal ingen dig se.

Loke:
60.
Østfærd mod jætter
skal du ingen Sinde indvi andre i;
for i Handskens Tommel
Hloride sad trykket
da tav du med, at du var Tor!

 Copyright Gunnar Mühlmann - lektor