MYSTIK


Ordet mystik kommer af det græske ord myein,der betyder at lukke øjnene. Mystikere i alle kulturer og tider har hævdet, at det er muligt at nå erfaringen af at blive ét med det Guddommelige/ Det Absolutte. Denne erkendelse kan enten komme uventet, pludseligt eller gennem lang tids forberedelse gennem meditation, bøn eller afsondret levevis.
Mystikerens oplevelse er den direkte, (og af organiserede religioner) uformidlede forening med den Guddommelige kerne  i mennesket. 
(Lat. Unio Mystica).

Denne enhedsoplevelse  kan hos de fleste Mystikere kun  opleves gennem en ikke-sanselig intuitiv skuen/"væren" indad.  Oplevelsen er ikke fuldt tilgængelig for fornuften.

Se dansk mystik

Se middelalderens europæiske mystik   (skrevet på dansk)  

Se "moderne" vesterlandsk mystik   (skrevet på dansk)  

Se  europæisk mystik (skrevet på engelsk)