Fiktive prosatekster       


Fortællemåde

Synsvinkelforhold:

a) Indre synsvinkel: 1.person (jeg) eller 
3. person (han,hun,den,) 
eller vekslende (mellem 1.og 3.p)

b) Ydre synsvinkel
a)+b): Kombineret synsvinkel

Syn
Medsyn eller bagud/forudsyn

Fortæller:
1) Åbenlys jeg-fortæller
2) Skjulte fortællere:
a) Den objektive fortæller
b) Den personale fortæller
c) Den alvidende fort.
Personbeskrivelse:
1) Direkte personbeskrivelse 
2) Indirekte personbeskrivelse Sprog/symbolik:

Realplan/billedplan
 
Komposition/tid
1) Hvilken rækkefølge kommer afsnittene i og hvorfor? -
Kommer de enkelte afsnit i en 
a) :kronologisk rækkefølge eller i en 
b):"kaotisk" rækkefølge.

Hvilken virkning har henholdsvis a) og b) i den aktuelle tekst.
2) Højdepunkter: Har teksten et højdepunkt - tegn en spændingskurve - hvor bygges der energi op og og hvor udløses energien.
a) Episk(fortællende) højdepunkt
b) Intellektuelt højdepunkt - hvor i teksten bliver læseren "klogere".
c) Poetisk højdepunkt - hvor bruger teksten mest billedsprog.
3) Fortælletid - hvor lang tid går der i tekstens "rum".
4) Fortælletempo - lavt , hurtigt

 Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor